Tildelinger Kunst og Håndverk 2018

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2018

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Nicolas William Hughes, 2MA Kunst og offentlig rom

Juryen bestående av Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Stefan Schrøder (kurator for avgangsutstillingen), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Ellen Aslaksen (dekan avdeling Kunst og håndverk) har kommet til at Nicolas William Hughes tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:

Årets pris går til et prosjekt som juryen oppfatter som modig og troverdig, og som åpner opp for store og samfunnsaktuelle diskusjoner. Arbeidet består av flere deler og den delen som presenteres i utstillingen er et dokumentasjonsprosjekt. Det inneholder både arkivmateriale, VR-teknologi og 3D printede objekter. I tillegg presenteres utdrag fra en pågående dialog med offentlige myndigheter. Dokumentasjonsprosjektet knytter direkte an til kontekster utenfor visningsrommet. Gjennom arbeidet undersøkes spørsmål som kontemporær økologi, hvordan samfunnet forholder seg til natur og hvilket potensiale forholdet mellom natur og samfunn har for fremtiden.

Prosjektet har en åpenhet som at det kan utvikle seg i mange ulike retninger. Med tittelen Et Tre Som Eier Seg Selv sår prisvinneren tanker som krever stor oppmerksomhet fra betrakteren og viser prosjektets potensiale til å gripe inn i og virke i verden. Juryen oppfatter tittelen som en vesentlig nøkkel til arbeidet, og den vitner om at dette langt på vei dreier seg om utviklingen av et originalt tankeeksperiment.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Sayo Ota, 3BA

Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programansvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Sayo Ota tildeles stipend pålydende kr. 20.000 for hennes avgangsprosjekt Alt om oss.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner skiller seg ut med et nært og personlig arbeid, som også tar opp i seg samfunnsaktuell situasjon. Det er et sterkt personlig prosjekt som berører oss alle.

Gjennom materialbruken, objekter og ulike medier tar hun oss med inn i en fortelling med flere lag. Verket viser en styrke i det materialbaserte med en overordnet konseptuell idé. Med en moden refleksjonsevne, gir hun oss en nær opplevelse der arbeidet lever ut over det fysiske utstillingsrommet og Kunsthøgskolenes kontekst. Verket står stødig, til tross for henne ufrivillige fravær.