Fondet for Kunst og Designstudenter

 

Velkommen til Fondet for Kunst og Designstudenter (FKDS) sin hjemmeside!

Her kan du finne informasjon, fondet og oversikt over tidligere tildelinger. Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger. Stipender blir utdelt en gang i året. For mer informasjon om tildelings prosesserne kan du kontakte den gjeldene avdeling.

Info omkring utdelingen av stipend under Covid-19: Fondet for Kunst og Designstudenter (FKDS) opprettholder tildelinger i 2020 og 2021. En rekke stipender for kunststudenter kanselleres eller reduseres dessverre i disse Koronatider. Fondsstyret i FKDS er derfor glade for å fortelle at vi opprettholder våre tildelinger i både 2020 og 2021