Fondet for Kunst og Designstudenter

 

Velkommen til Fondet for Kunst og Designstudenter (FKDS) sin hjemmeside!

Her kan du finne informasjon, fondet og oversikt over tidligere tildelinger. Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS) har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger. Stipender blir utdelt en gang i året. For mer informasjon om tildelingsprosessene kan du kontakte den gjeldene avdeling.