Tildelinger Design 2018

Tildelinger Design 2018

Stipendet som forvaltes av Avdeling Design tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet. Stipendmidlene à kr. 20 000,- vil kunne tildeles en masteroppgave eller deles i to stipender à kr 10 000,- til to masteroppgaver.

I 2018 har juryen valgt å tildele stipendet til to masteroppgaver fra fordypningene Grafisk design og illustrasjon og Kles- og kostymedesign. Juryen bestod av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Martin Asbjørnsen MA2, Grafisk design
“Praksisen min oppleves som tørr, men er aldri edru” skriver Martin Asbjørnsen i sin imponerende skriftlige del av sitt masterprosjekt. Hans prosjekt handler om å digitalisere en font basert på noen eldre skilt i botanisk hage i Oslo. Fra dette tilsynelatende tørre utgangspunktet er prosjektet en undersøkelse av hans egen praksis som grafisk designer like mye som det diskuterer allmenne problemstillinger knyttet til originalitet, å forholde seg til historien og til hvordan valg tas i en skapende prosess. Prosjektet bør vekke interesse langt utover hans fagfelt.

Ramona Salo Myrseth MA2, Kles- og kostymedesign
En personlig reise inn i sin egen kulturs mytologier og tradisjoner danner rammen for masterprosjektet Den Samiske Halvtimen der Ramona Salo Myrseth tar oss med til den magiske verdenen Sàivu der alt kan skje. Med klær og fortellerkunst som uttrykksform formidles de dypereliggende verdiene i den nordsamiske kulturen på en original og inkluderende måte. Prosjektet plasserer seg stødig i en global bevegelse der en ny generasjon unge kunstnere og designere stolt tar tilbake verdiene som ligger i urfolks tradisjoner og kulturuttrykk og definerer dem som viktige for vår tid og for allmennheten. Dette masterprosjektet blir dermed begynnelsen på en lengre reise som vil kunne få betydning for utviklingen av kulturmangfold for oss alle, både lokalt og globalt.