Tildelinger Kunst og Håndverk 2020

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2020

MA-STIPEND 20.000 KRONER 

Juryens begrunnelse:

Juryens oppgave er å tildele et stipend til en MA-student på bakgrunn av et avgangsprosjekt som peker seg særlig ut.

Denne våren har vært spesiell og utfordrende da avgangsstudentene ikke har hatt tilgang til sine arbeidsplasser og verkstedene på skolen for å ferdigstille sine avgangsarbeider, og heller ikke hatt mulighet til å vise dem i en avgangsutstilling. Juryen har foretatt en vurdering av hvem som skal få stipendet ut fra studentenes portfolioer. Vi har sett nøye gjennom alt materiale, diskutert i fellesskap, og sett etter potensiale til videreutvikling i prosjektene vi har fått presentert. Nå begynner samfunnet sakte men sikkert å åpne opp igjen, og vi gleder oss til å kunne få se disse kunstnernes arbeider presentert til en offentlighet i fremtiden.

Juryen har valgt ut et arbeid som vi mener inneholder mange lag og dimensjoner. Til grunn ligger en undersøkelse av minner om egen oppvekst og fortid, så vel som en undersøkelse av private og offentlige rom. Kunstneren har kartlagt alle steder hun har bodd, oppsøkt stedene og deretter tegnet ned plantegninger over boligene slik hun husker dem. Et minne vil alltid være flytende og i stadig endring. Ved å insisterende skjære objekter, drømmer og hendelser ned i en flate ved hjelp av tresnitt, forsøker kunstneren å vekke til live glemte deler av en barndom. Kunstneren tviholder således på en bit av sin egen historie og fryser minnene langsomt fast i nåtiden, som et slags alternativt fotografi der minnene er gjenskapt etter hukommelsen. Undersøkelsene og den fysiske behandlingen av materialet kan ses på som bearbeidelse av sårbare minner og erfaringer.

Ved å anvende oppvekstens arkitektoniske og mentale rom som rådata i arbeidet peker kunstneren på en rekke relevante problemstillinger; De private rom er også politiske rom. De lukkede rom er også offentlige rom. Historiske rom er også tilstede i samtiden. Minner er også en del av historiefortellingen. Barn er også forvaltere av historien.

I portfolioen får vi se et stor-format tresnitt på tekstil som henger fra tak til gulv i et rom. Et mylder av historier og minner har blitt satt sammen i en stor flate, til det kunstneren i sin tekst beskriver som en mølje. Kunstneren jobber med et tema og en metode der den håndverksmessige utførelsen og det kunstneriske uttrykket utfyller hverandre på en måte som er svært overbevisende. Her ligger et stort potensial til videre undersøkelser og arbeid, og vi ser frem til fortsettelsen.

Årets FKDS stipend på kr.20.000,- går til Beatrice Guttormsen.

Årets jury har bestått av: Ruth Hege Halstensen, koordinator for avgangsutstillingen, BA, Silja Leifsdottir, kurator, eksternt medlem, Elina Nilsson, tidligere prisvinner og Synnøve Øyen, koordinator for bachelorstudiet på K&H, i dekanens sted.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Juryens begrunnelse:

I år burde alle avgangsstudentene ha fått hver sin pris. En pris fordi de har gjennomført studiet i en vanskelig tid hvor forutsetningene for å skape har endret seg dramatisk over natten. Det ville vært en langt lykkeligere avslutning dersom studentene hadde fått vist de ferdige arbeidene sine.

Vi i juryen har måttet forholde oss til digitale presentasjoner og et digitalt møte. Vi ønsker å uttrykke stor begeistring over arbeidene, og samtidig presisere at det ligger grundige diskusjoner bak avgjørelsen om hvem som får årets FKDS stipend.

Juryen har kommet frem til et arbeid som utmerker seg i koronaåret 2020, et arbeid som er skjørt og poetisk, og som befinner seg et sted mellom balanse og perfeksjon. Kunstneren klarer å vise oss magien – det som er vanskelig å beskrive, men som samtidig fyller kroppen med begeistring når vi møter det.

Kunstneren har på enkelt vis klart å kontekstualisere og presentere prosjektene og undersøkelsene sine i portfolioen, og vi sitter igjen med et inntrykk av både prosess og planer. Verkene har en evne til å trenge seg ut av det digitale rommet og inn i det taktile. Det vi ser kan vi også kjenne, til tross for at det vi har tilgjengelig er fotografier på en skjerm.

Arbeidene møter oss som noen slags arkitektoniske strukturer som på samme tid både er stødige og nær ved å falle sammen. Vegger kapsles inn og smuldres opp samtidig. Skulpturene er bygget med ulike moduler eller blokker som fører tankene både til interiør og eksteriør. Følelse og kropp. Flertallet av modulene er laget gjennom lagvis å pensle leire på papir. I brenningsprosessen brenner det fysiske papiret opp, men etterlater formen sin i en keramisk papirhaug. Dette synliggjør det store tidsomfanget som arbeidet rommer. Assosiasjonene går til hauger av dokumenter eller bøker som tar arbeidet inn i en historisk, sosial og kulturell kontekst. Skulpturene er bygget med en presisjon, men fremstår samtidig som temporære og har en lekfull karakter. De inviterer betrakteren til en mental ominnredning, til det å rive ned og bygge opp på nytt.

Det ustabile og sårbare er ting vi forhåpentligvis har blitt mer bevisste i en tid som dette. Begreper som husrom og husly har fått ny betydning når alle blir tvunget til bare å være hjemme, og dermed nødt til å reflektere mer rundt hva et hjem kan være. Det har blitt tydelig hvordan rommene vi befinner oss i er en nødvendig del av oss selv, uansett om veggene beskytter eller truer med å rase.

Årets FKDS stipend på kr.20.000,- går til Berenice Janice Hernandéz Hernandéz.

Årets jury har bestått av: Ruth Hege Halstensen, koordinator for avgangsutstillingen, BA, Silja Leifsdottir, kurator, eksternt medlem, Elina Nilsson, tidligere prisvinner og Ida Bringedal, koordinator masterstudiene K&H, i dekanens sted.