Tildelinger Kunst og Håndverk 2017

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2017

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Pearla Pigao, 2MA

Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Pearla Pigao tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Årets masterutstilling holder svært høy kvalitet. I arbeidet med utvelgelsen var det særlig ett verk som pekte seg ut. Verket fremstår som et resultat av et dyptgående og gjennomarbeidet forskningsprosjekt. Arbeidet fremstår som teknologisk avansert og samtidig inviterende og altomsluttende. Kunstneren viser en bevisst og reflektert vilje til formidling. Hun inviterer betrakteren inn i verket gjennom aktiv fysisk deltakelse. På den måten blir publikums nærvær en del av realiseringen av verket.

I prosjektet tar hun utgangspunkt i det fysisk grunnleggende ved det å veve og den lyden som produseres. Hun har festet seg ved dette ene aspektet ved å veve, og har klart å holde fast ved tanken. Gjennom prosjektet har hun utviklet og undersøkt hva denne lyden er et uttrykk for.

Kunstneren sier selv om sitt arbeid: “Med dette som utgangspunkt transformerer jeg ulike lydstrukturer og taktile opplevelser. Lyden blir tredimensjonal, noe man fysisk kan ta på og bevege seg rundt”.

Juryen har latt seg overbevise og vil følge med på denne kunstneren med interesse fremover. Vi gratulerer Pearla Piago med årets stipend.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jan Eric Skevik, 3BA

Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet til at Jan Eric Skevik tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
En samlet jury har valgt å gi stipendet til en kunstner som avslører en stor faglig innsikt. Han følger en prosess som er velkjent innenfor sitt fagfelt, og evner å transformere denne prosessen til et kunstverk.

Ved første møte med kunstverket kan konstruksjonen gi referanser til en skjerm eller et akvarium. Går man nærmere, og setter seg ned, åpner det seg et landskap av en materialforståelse der vi blir invitert inn i en verden vi ikke nødvendigvis kjenner til. En verden som knytter seg til en faglig prosess, som denne gangen blir belyst. Juryen opplever verket som forlokkende med utenomjordiske assosiasjoner i en avklart konstruksjon, og over tid til verket avdekke referanser til livssykluser, teknologi, og kjemiske og metallurgiske konstellasjoner.

Juryen ser et stort potensiale for kunstneren og gratulerer Jan Eric Skevik med stipend.