Tildelinger Kunstakademiet 2022

Juryeringen fant sted 31.03.22, 09:00-13:00

Juryen bestod av:

1)       Dekan ved Kunstakademiet, Sarah E. Lookofsky
2)       Sjefskurator ved Kunstnernes hus Ida Kierulf
3)       Sverre Gullesen, ekstern fagperson
4)       Simon Daniel Tegnander Wenzel, tidligere mottaker av atelierstipendet

 

Juryens uttalelse:

FKDS-juryen har hatt en svært vanskelig oppgave i år. Vi har gått gjennom et bredt spekter av søknader der praksisene holdt gjennomgøende høy kvalitet – dermed har utvelgelsen vært en særdeles utfordrende jobb. Søkere og mottakere, for både stipend og atelier, har vært gjennom flere runder med nærgående vurdering og intense diskusjoner. Selv om det har vært vondt å avslå kandidater føler vi oss samtidig trygge på at mottakerne vi har valgt fortjener støtte og at de vil bruke midlene FKDS tildeler på godt vis. Vi kan med visshet si at Oslo og områder utenfor byen kommer til å være til gode det kunstnerne får ut av støtten, både uavhengig og kollektivt, i det kommende året.

 

ATELIERSTIPEND 2022-2023

 

Annalise Wimmer 2MA

Annalise’s work researches how objects and materials can communicate in different ways, and usually takes shape as sculptural installations. A studio at Kunstnernes Hus will enable her practice to unfold and shape its own space and she mentions her intent to contribute to community building. The jury was impressed by the materiality and experimental elements in the practice.

 

Ana de Sousa Engh 3BA

Ana jobber med teknologi og oppfinnelser i sin praksis og utfordrer ulike materialer og objekters opprinnelige funksjon på en multidisiplinær og performativ måte. Juryen finner Anas praksis insisterende, poetisk, humoristisk og leken, og det kommer tydelig frem at hennes arbeid krever plass for å kunne utfolde seg. Juryen er overbevist om at et studio vil legge godt til rette for hennes videre arbeid.

 

Eli Mai Huang Nesse 2MA

Eli har en nærhet til tekst og en formidlingsevne juryen verdsetter. Hun klarer med både tvetydighet og åpenhet å formidle personlige opplevelser og erfaringer. Juryen mener verkene balanserer letthet og tyngde på en svært overbevisende måte. Hun har en utforskende og original stemme og en evne til å transformere rom gjennom sin kunstneriske tilnærming. En samstemt jury tildeler Eli en atelierplass på Kunstnernes Hus, som gir mulighet til å fordype seg videre i sin eksperimentelle praksis.

 

Hamid Waheed 2MA

Hamids praksis undersøker bevegelige bilder i vid forstand, og hans prosessorienterte utforskning av bilder fanger umiddelbart juryens oppmerksomhet. Kunstnerskapet kommer tydelig frem i en sterk søknadstekst, som viser tydelige ambisjoner både i det store spennet og i det sosiale aspektet ved hans praksis. Dette, samt en planlagt publikasjon, er noe juryen vil støtte videreutviklingen av.

 

Joel Billekvist 3BA

Billekvist har en overbevisende malerisk praksis og klare intensjoner om videre utvikling, som trenger fysisk plass for å bli realisert. Han utforsker maleriets grenser og materialitet på både for- og bakside av billedflaten og inkorporerer forskjellige referanser inn i maleriets univers. Utover det begrunner han atelieroppholdet med en tydelig ambisjon om å skape og videreutvikle felleskapet fra tiden på KHiO.

 

Lesia Vasylchenko 2MA

The jury was impressed with Lesia’s mature, ambitious practice, which is as strong visually as it is conceptually, and how it connects the spatial, the digital and the temporal in a unique way. In addition, it is clear that her curatorial and editorial work contributes to a strong voice that furthers artistic discourse. Vasylchenko writes concretely of how she wishes to further develop projects around the notion of “Tachyoness” in a studio at Kunstnernes Hus.

 

Makda Embaie 2MA

Makda har en svært variert praksis som er preget av det diskursive, det kroppslige og samhandlingen med offentligheten. Atelieret vil bli en arena for videre utforskning av publikasjonsformatet, som hun vil jobbe videre med. Juryen er spent på å se hvordan et atelier på Kunstnernes Hus vil forme og utvikle hennes praksis videre.

 

Patricia Carolina Rodriguez 2MA

The jury was compelled by Patricia Carolina’s two arguments for space: one connected to her own practice’s spatial needs, particularly as related to experimental working with clay, sculpture and video and, on the other hand, her wish to continue her integral social practice, begun at KHiO, of bringing people together discursively.

 

 

STIPEND FOR KUNSTNERISK UTVIKLING

 

Doris Guo

The jury was compelled by Doris’s intention to work on archiving her mother’s artistic practice, developed from the 1970s to the 1990s in Shanghai, which will lead to an exhibition. The jury finds that this project will in turn be beneficial to her own artistic practice and therefore wish to support it.

 

Nicole Ward

The jury was impressed with the breadth of Nicole’s practice, from 16mm to metalwork, as well as a distinct artistic language that connects them. The jury wishes to grant her the ability to develop her material experimentation with the film strip as well as the possibility of purchasing her own length of metal!

 

Sara Guldmyr

The jury unanimously agreed on the strength of Sara’s artistic practice and found compelling her concrete descriptions of what she intends to spend the stipend on. The money will be concretely used for the planned testing of 16 mm color film among other things.

 

Tansiyu Chen

Tansiyu writes strongly that art is her necessary means of saying what she needs to say. The jury found her specification of particular materials, both material and digital, needed to continue the practice a good argument for support.

 

Vidar Ericsson

FKDS-juryen ønsker å støtte Vidar Ericssons kunstnerskap med et stipend til fordypning og materialer. Juryen synes det er spennende hvordan Ericsson ikke lar seg ikke begrense av innarbeide maleriske tradisjoner, men går heller langt i å utfordre dem. Stipendet vil komme godt med i blant annet planlagt innkjøp av maleutstyr og systemkamera.

 

Samira Tohidi

Samira’s practice is often grasping at fragments from her surroundings and working on assembling them into new visual and narrative complexes. The jury found Tohidi’s argument for wanting to devote the summer to completing a novel, developed over the past two years, worthy of support.

 

Anne-Marte Før

Anne-Marte Før har en praksis som spenner over mange medier som foto, performance, installasjon og lyd. Hun undersøker potensialet i det tvetydige og flytende vedrørende muntlig overlevering og er interessert begreper som «lokalt» og «ruralt». Juryen ønsker å støtte henne med stipend til et bokprosjekt hvor hun vil se på navngitte steder med tidligere kulturhistoriske funksjoner, som fortsatt finnes men som vi kanskje ikke kjenner bakgrunn eller opphavet til lenger.

 

Dev Dhunsi

Dev har en fotobasert praksis som blant annet utforsker maskiner og apparater og rytmer som oppstår dem imellom og i møte med mennesker. Juryen ønsker å støtte hans videre arbeid med en rekke ulike prosjekter og kommende utstillinger, blant annet en bokutgivelse i samarbeid med Galleri Melk og Heavy Books.