Tildelinger Kunstakademiet 2021

Juryeringen fant sted 22.03.21 kl. 11.00-16.00

Juryen bestod av:

1) Dekan ved Kunstakademiet, Sarah E. Lookofsky
2) Sjefskurator ved Kunstnernes hus Ida Kierulf
3) Ekstern fagperson, ved Anders Holen
4) Tidligere vinner av atelierstipend, ved Kaare Ruud

 

Juryens uttalelse:

FKDS-juryen har hatt en svært vanskelig oppgave i år. Vi har gått gjennom et bredt spekter av søknader der praksisene holdt gjennomgøende høy kvalitet – dermed har utvelgelsen vært en særdeles utfordrende jobb. Søkere og mottakere, for både stipend og atelier, har vært gjennom flere runder med nærgående vurdering og intense diskusjoner. Selv om det har vært vondt å avslå kandidater føler vi oss samtidig trygge på at mottakerne vi har valgt fortjener støtte og at de vil bruke midlene FKDS tildeler på godt vis. Vi kan med visshet si at Oslo og områder utenfor byen kommer til å være til gode det kunstnerne får ut av støtten, både uavhengig og kollektivt, i det kommende året.

 

ATELIERSTIPEND / STUDIO GRANTS

 

Elina Waage Mikalsen (2MA)

Waage Mikalsens lyd- og installasjonskunst graver i historier som har blitt forsømte ved å bruke venner og families erfaringer som både overskrider og levendegjør arkivet. Hun bruker det personlige og subjektive som materiale for å oppdage viktigheten ved disse. Juryen er glad for å kunne tildele en atelierplass der hun kan videreføre planene om å eksperimentere romlig med større lyd- og performance-verk.

Kier Cooke Sandvik (2MA)

Cooke Sandviks praksis står dypt plantet i personlig erfaring der tegning fungerer som en måte å jobbe seg gjennom traumer på. Ved å vise til den sare tilstanden av å våkne opp etter en operasjon skaper Cooke en utydelig portal, men likvel intimt møte mellom kroppen og det ukjente. Bruken av hans personlige fortid blir et arkiv som kan resonnere med en hvilken som helt kropp. Han har klare planer om å bruke atelierplassen til å lage storskala-verk som fortsetter denne livsnære og nødvendige praksisen.

Eirik Melstrøm (2MA)

Melstrøm beskriver på en overbevisende måte hans oppdagelese av om atelieret ikke bare et sted der kunst blir til, men der hans egen kunst har blitt formet etter hvordan han tilnærmer seg atelieret som sted. Hans forslag er å bruke FKDS-atelieret som et rom for kollektivitet og disseminering, både materielt og ikke: samtidig et hovedkontor, et utstillingssted, en møteplass, et laboratorium og en FM-radiostasjon som kringkaster 5-10 m fra plassen og utover.

Montserrat Llampallas Ortega (2MA)

Juryen ble imponert av Ortegas bevegelsesorienterte verk, de kollektive aspektene ved hennes praksis og den tydelige presisjonen i søknaden. Atelieret på Kunstnernes Hus vil muliggjøre at Ortega kan tenke i større skala, lage kunstverk som kan tres inn i og gjennom, samt bruke rommet som en samlingsplass av folk til forsøk, samtale og å tenke sammen.

Ole Petter Ribe (3BA)

Petter Ribe arbeider på tvers av scenekunst, skulpturer, installasjoner, og utgivelser for barn i tett sammarbeid med andre grupper og institusjoner. Juryen syntes både praksisen og søknadsteksten framstod som svært ambisiøse, med formålet om å gjøre atelierplassen til et grunnlag for to kollektive prosjekter – publiseringsforlaget Lille Vesle Forlag og teaterkompaniet Vadmelsbanden – en spennende mulighet som åpner for å koble atelierene sammen med andre samfunnsdeler i Oslo.

Jacky Jaan-Yuan Kuo (2MA)

Kuo kominerer fotografi, tekst og installasjon med stedsspesifikke gester til rengjøring – som i hans tilfelle blir behandlet som et møte mellom folk og rom, så vel som tilnærminger til former for kjønnet omsorg. Kuo satte seg tydelige planer i søknaden om at nye prosjekter vil ta utgangspunkt i tidligere arbeid og at han vil bygge på erfaringer fra masterprogrammet av samarbeid og samspill. Han planlegger at dette skal munne ut i utstillinger under oppholdet på Kunstnernes Hus.

Yu Shuk Pui Bobby (2MA)

Bobbys praksis bygger opp intime relasjoner og samarbeid, der det skapes fysiske, håndgripelige og affektive fenomener tilknyttet bioteknologi og framtiden. Som en fortsettelse på det arbeidet hun igangsatte med avgangsprosjektet vil hun gjøre atelieret til en produksjonsbase for pågående filmproduksjoner og utforskinger av voksende sammenblandinger mellom mennesker og teknologi.

Mari Eriksen (2MA)

Eriksen’s akkumulative skulpturpraksis har nylig hatt en dreining i retning lyd og performance, som skaper et dynamisk møte mellom død/det destruktive og liv/kreativitet. Det er tydelig at denne ekspansive og romlige praksisen trenger plass for å kunne vokse i hennes framtidige arbeider.

 

STIPEND FOR UTVIKLING AV KUNSTNERISK PRAKSIS / GRANT

FOR DEVELOPING ARTISTIC PRACTICE

 

Hamid Waheed (1MA)

Waheeds Taking Root-prosjekt tar for seg store, kompliserte historier og oversetter dem til overbevisende og håndterbare formater. Juryen ble imponert av hans bruk av kaktusen, både som noe truende og appellerende. Hans kollektive arbeidsmåter og fokuset på å skape bred tilgang var begge sterke motivasjoner i tildelingen av stipendet.

Makda Embaie (1MA)

Embaies arbeid med språk, som både noe identitetsskapende og som unnviker strikte grenser, står som sterke undersøkelser av tilhørighet og samhørighet. Praksisen hennes får til å utfordre etablerte kulturelle former og sannheter. Ambisjonen om å kommunisere prosjektet ut, med dets flerfoldelige og mangfoldige perspektiver, via en nettside er noe som er svært verdifullt for mange av de hun ønsker å nå ut til.

Eli Mai Huang Nesse (1MA)

Huang Nesse innehar en unik evne til å zoom-e inn og si mye med ganske lite. Ved å se nøye på det forsømte peker hun til gjenstående samfunnsprioriteringer, samtidig som hun ber publikum om å iaktta det som fortjener deres oppmerksomhet. Målet hennes om å undersøke og arkivere provoserende kunst i offentlig rom er viktig for den offentlige bevisstheten, og juryen ønsker å støtte henne i den videre prosessen med samlig av materiale til dette arkivprosjektet.

Ingrid K. Bjørnaali (2MA)

Bjørnaali er vellykket i sammenslåingen av det naturlige og det digitale. Gjennom glitcher kommuniserer hun det allstedsnærværende av digital teknologi i vår opplevelse av verdenen, så vel som teknologiens mangelfulle representasjon og forståelse av det naturlige. Hennes konkretisering av materielle og tekniske verktøy som trengs for å fortsette praksisen gjør det klart hva juryen ønsker å bidra til å realisere.

Isan Maher Atif (3BA)

Atif har en evne til å formidle svært opprørende migrasjonshistorier i møte med samtidens digitale og økonomiske systemer, hvilket imponerte juryen. Gjennom denne sammenstillingen gjør Atif leveransen av en DHL-pakke til en cliffhanger-hendelse. Muligheten for å videreføre denne resonnerende praksisen gjennom teknisk utstyr er noe juryen anser som verdig støtten FKDS kan gi.

Annie Hägg (3BA)

Häggs praksis forener natur og kultur og viser at de ikke er distinkt separate, men at de snarere påvirker og “pollinerer” hverandre. Hun ser på konstruertheten av vår verden, der både naturlige og menneskelige fenomener oppstår, og gjennom dette tilnærmer hun seg noe overbevisende om hva det vil si å være menneske. Målet hennes om å skape en multimedia-installasjon som trekker fram symbolene vi omgir oss med, heller enn det utvetydige språket vi bruker i hverdagen, er verdig støtten.

Maria Storm-Gran (3BA)

Storm-Grans praksis i lyd og bilde er tydelig drevet av nysgjerrighet og en hengiven forfølgelse av pågående undersøkelser. Juryen fant hennes tilbakevendende spørsmål og forskning på “galskap” og “normalitet” svært interessant i hvordan disse konseptene er fundamentale i samfunnets funksjon som så. Søknadsteksten hennes, som illustrerte hennes arbeidsmåter og tilnærminger, ble sett på som eksepsjonelt sterk.  Juryen ser fram til å følge hvordan praksisen vil utvikle seg gjennom eksperimentering med 16mm-formatet.

Sara Liv Hermansson (3BA)

Juryen ble imponert av den tydelige energien i søknaden og hvilken praksis den representerte. Hermanssons måte å oversette hverdagssituasjoner til kunstkontekster er unik i måten den står imellom de to, både som noe alvorlig og morsomt. Ved å ‘reagere’ på alminnelige situasjoner skaper hun et portrett av hva det vil si å være et moderne menneske. Det er tydelig at hun har behov for bedre utstyr til etterarbeid av videoer, arkivering av performance og til skriving av verk.