Tildelinger Kunstakademiet 2019

Tildelinger Kunstakademiet 2019

Juryens tildeling av FKDS stipend for 2019-2020, 04.04.19.

Jury besto av:

Lisa Rosendahl, professor ved Kunstakademiet (erstattet dekan Stine Hebert) Ida Kierulf, kurator ved Kunstnernes hus, Christoffer Danielsson, studentrepresentant (FKDS-atelierstipend 2018-19), Ignas Krunglevicius, kunstner.

Atelierstipend//studio Grants:

 Elise Macmillan, MA2

Elise jobber energisk, performativt og med et særegent uttrykk. Elise får atelierstipendet for å kunne fortsette å utforske de fysiske aspektene knyttet til lyd, og inkorporering av skulptur, installasjon og performance i sitt kunstneriske virke. Jobber med dagligdagse lyder og objekter som strømadaptere, valnøttskall, tekstiler m.m. Gjør en rekke samarbeid, blant annet med akustikkforskere, vokalister and andre kunstnere.

Espen Kvålsvoll, MA2

Espen har en utpreget og overbevisende malerpraksis, og har en tydelig retning i sitt kunstnerskap. Arbeider i sin praksis med ulike former for samling – samling av ulike bilder, objekter, arkitektoniske elementer og ornamentikk. Samler elementer og ornamentikk fra kirker, interiør, gjerder, tegneskisser etc, og prosesserer dem gjennom tegning eller ved å ha det fysiske objektet tilstede i studio. Med et atelierstipend kan han fortsette å utvikle sin malerpraksis og utføre videre utforskning av tekstur og overflate.

Eva Rosa Hollup Roald, MA2

Eva undersøker hva en fortelling er, og hvordan bilde, lyd og språk brukes i relasjon til undersøkelser av et sted eller område. Hennes kunstneriske praksis baserer seg hovedsakelig i video, lyd, fotografi og tekst. Arbeider med å utforme ulike sammensetninger av flerkanals- videoinstallasjoner, som krever stor plass. Atelierstipendet gir rom for å gjøre ytterligere research, lesing, skriving, fotografering, lydopptak etc. Jobber for tiden med YeGyoung Choiom om et tekstprosjekt knyttet til blant annet oppdrettslaks, som springer ut av Evas interesse for økologi.

Kim Laybourn, MA2

Kim fremstår nysgjerrig i sitt kunstneriske virke og har skapt sin egen metode. Kim arbeider på tvers av en rekke medier, blant annet skulptur, foto, video, lyd, animasjon, tekst og installasjon. Arbeider metodisk, konseptuelt og research basert. Han har fokus på found objects, hentet fra gaten eller gjenbruksstasjoner – hovedsakelig da plastikkavfall. Han får atelierstipendet for å fortsette å utvide sine uttrykksformer, og blant annet arbeide med sitt prosjekt YIELD – hvor han smelter om og omformer plastikk til nye skulpturelle objekter.

Marie Louise Jacobs, MA2

Marie Louise arbeider med hverdagslige objekter og materialer som relaterer seg til det kroppslige, og arbeidene sender hint mot det som ikke kan bli tilfredsstilt. Prototypiske skulpturer, en midlertidighet, men som på overflaten ønsker å se og føles permanente. Aterlierstipendet vil legge til rette for å jobbe videre med showroom-formatet, og utvide det i tråd med arkitekturen rundt. Ønsker et studio hvor hun kan reforhandle den skulpturelle verdien til ulike objekter. Utover skulptur, jobber hun mye med tekst og performance.

Nathalie Fuica Sanchez, MA2

Arbeider med materialer som tre, keramikk, tekstil, papir og ready-mades for å blant annet produsere assemblage, performance og skulptur. De siste årene har hun hatt fokus på tekstil, der lyd og video også gjerne integreres i arbeidene. Finner gjerne inspirasjon i litteratur, som nylig i Haiene av Jens Bjørneboe og bøker om biologi og selvhjelpsbøker. Hennes seneste arbeider har bestått av ulike dyner i samspill med blant annet menneskekroppen og kroppsdeler. Med atelierstipendet kan Nathalie fortsette å utvikle sitt kunstnerisk virke i hennes tydelige og egne univers.

Niels Munk Plum, BA3

Niels fremstår uredd og sulten i sitt arbeid, og arbeider mye med å utforske kunstnerstudioenes rolle – både som subjekt og rom. Ser på studioet som en scene hvor transformasjon kan finne sted, og et rom for eksperimentering – og også feiling. Arbeider både med performance, lyd og tekst. Atelierstipendet gir et rom til Niels for å kunne fortsette å utvikle, evaluere og forvandle sitt kunstnerskap, og samtidig åpne opp for samarbeid.

Kunstnerisk praksis // for developing an artistic practice:

Viktor Pedersen, MA1

Viktor Pedersen jobber tverrfaglig med å undersøke ulike alternative strategier for å tilnærme seg naturen på, for å finne måter å formidle naturens egenverdi, og se på hvordan vi kan forholde oss til naturens bestanddeler som levende vesener. Han får blant annet støtte for sitt nye prosjekt som innebærer å støpe sopp-skulpturer i bronse. Undersøker relasjonen mellom mennesker og det ikke-menneskelige. Jobber tverrfaglig med performance, musikk, lyd, tekst og skulptur. Ønsker også å bearbeide hverdagslige møbler om til skulpturer i fremtidige prosjekt.

Damla Kilickiran, MA1

Damla har utviklet et tydelig visuelt språk gjennom å utforske grensene mellom indre erfaringer og materielle uttrykk med eksperimentelle metoder. Damla får stipendet for å støtte hennes pågående eksperiment som omhandler hypnose og skulpturell praksis. Arbeider oftest med installasjoner med varierende materialer og former, mens hennes arbeidsprosess består først og fremst av tenkning og animasjon.

Espen Iden, MA2

Espen Iden bruker en rekke materialer og uttrykksformer som han søker støtte til, blant annet oljemaling og malerutstyr, fotofilm, fremkalling og printing. Juryen vil støtte hans ønske om å arbeide med kuratorisk utforskning av visningsrom, samt studiereiser. Espen ønsker også å fordype seg i hamp som materiale, gjennom en studietur til California.

Josse Thuresson & Karin Keisu, BA2

Josse og Karin har arbeidet sammen som en duo siden 2018, og bruker blant annet performance, installasjon, video og tekst. Juryen verdsetter Josse og Karins engasjement og eksperimentelle tilnærming til å undersøke hvordan normative strukturer former hverdagen, og tildeler dem den økonomiske støtten til å fortsette sitt arbeid og engasjement med kritiske politiske spørsmål. Undersøker blant annet queer historie og bruker kunst og aktivisme som et verktøy for å diskutere det nåværende politiske klimaet og for å posisjonere seg i en politisk kontekst.

Lesia Vasylchenko, BA2

I sin praksis har Lesia Vasylchenko vært i stand til å kombinere en grundig, kritisk analyse av medieteknologi med sterk visuell og skulpturell bevissthet og utførelse. Tilskuddet tildeles til støtte for denne fremragende praksisen og tillater henne å fortsette sine utforskninger med den tidvis kostbare teknologien og andre materialer det krever. Lesia driver forskningsbasert arbeid som beveger seg mellom bevegelige bilder, installasjon, fotografi og kuratorisk virke. Gjør mye research og arbeider filosofisk og i flere lag.

Thomas Bremerstent, BA3

Thomas sine skulpturer undersøker sammenhenger mellom ulike realiteter på en måte som klarer å være både intellektuelt utfordrende og fremstå faglig uanstrengt. Tilskuddet tildeles for å støtte sitt ønske om å få videre kunnskaper om klassiske skulpturelle teknikker på sommerskolen på kunstakademiet i Carrara. Thomas arbeider poetisk og mytisk med skulptur og video, og utforsker møtet mellom ulike materialer med intensjon om å utvikle en korrespondanse mellom ulike virkeligheter.

Oda Skaathun, BA3

Oda Skaathun arbeider med å synliggjøre at kvinnelige erfaringer er både politisk viktige og fantasifullt visuelle. Juryen gir støtte til Skaathuns ønske om å la hennes undersøkelser av kjønn og feminitet utvikles og ta større plass i form av scenografier og installasjoner. Hennes pågående prosjekter “Rooms” og “Kitchen Table Drawings” behandler problematikken rundt kjønn og feminitet. Behandler en alvorlig tematikk på en leken måte.