Tildelinger Design 2015

 

Tildelinger Design 2015

I 2015 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen. Årets tildelinger:

Antonio Cascos Chamizo: 10 000 kroner.
Stina Fredriksson: 5 000 kroner.
Mathilde Abelson Sahlèn: 5 000 kroner