Tildelinger Kunst og Håndverk 2021

FKDS stipend 2021 på kr 30.000,- tildeles

Sara Skorgan Teigen

Juryens begrunnelse:

Selv om det ikke er mulig å forklare enkelt hva kunst er eller kan være, så er kunsten uansett noe vi kan bruke for å formulere det ordløse. Kunsten gjenskaper følelser, gir tilgang til nye verdener og knytter oss sammen.

Vinneren av årets FKDS stipend har klart å nå inn til oss med et tema som er språkløst og vanskelig, og som har lett for å bli banalt eller overfladisk behandlet. Verket har beveget oss med alle sine lag, og stått frem som et stødig eksempel på hva kunst kan tilby oss som betraktere.

Og på tross av sitt svært personlige utgangspunkt fremstår verket som særdeles relevant og aktuelt. Vi lever midt i en pandemi. En pandemi som mange vil oppleve som et traume og som vi daglig bearbeider mer eller mindre ubevisst, som en slags sorgprosess. Det skjer ikke kollektivt, men hver for oss, hvor vi er sårbare og trenger den ordløse støtten mer enn noen gang.

Vinnerverket består av flere deler, men bare boken i seg selv er overbevisende nok. Vi i juryen mener at kunstneren har skapt en nesten uvirkelig flott bok som formidler det å være menneske i all vår sårbarhet, hvor hver eneste side oppleves som et nytt univers. Boken er personlig, men aldri utleverende eller klam – den er universell.

Installasjonen som boken befinner seg i er nydelig, og komponentene er nennsomt satt sammen. Det er bevegelige bilder, kollasjer, fotografier, lyd og objekter som hver og en har funnet sin plass. Kunstneren har klart å skape en atmosføre av tidløshet, et sted hvor tid opphører, som om vi er inne i en følelse. Og ja, denne følelsen er vond og sår, men også forførende vakker.

Juryen er overbevist om at verkets innhold ville ha evnet å formidle dette uavhengig av hvilke sted, tid og rom det blir plassert i. Årets vinnerverk står rett og slett helstøpt i sin fortelling. Verket er ferdig, fullendt, og kan innta ethvert rom på sin fremtidige reise. Det fortjener superlativer som vakkert, subtilt, søkende og essensielt.

Jury for FKDS-stipendet 2021:

Silja Leifsdottir, ekstern fagperson
Beatrice Guttormsen, tidligere prisvinner
Verena Winkelmann, utstillingskoordinator
Ida Bringedal, for Dekan