Tildelinger Kunst og Håndverk 2016

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2016

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Vibeke Frost Andersen, 2MA, Kunst og offentlig rom

En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Maia Birkeland, (kunstner og tidligere vinner) Eva Gonzalez-Sancho (kurator for masterutstillingen) samt Ellen Aslaksen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Vibeke Frost Andersen tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Vibeke Frost Andersens verk utmerker seg gjennom en særskilt åpenhet og en original bruk av materialer og utrykk. Verket inneholder både tekst, arkivmateriale, lyd, bilder (imprint) og readymades. De enkelte delene bidrar sammen til at verket som helhet fremstår med en fascinerende kompleksitet og dybde. Båten og påhengsmotoren som er plassert sentralt i rommet leder oppmerksomheten mot det nære, enkle og ukompliserte, mens arkiv og lydmaterialet problematiserer tematikkens økonomiske og politiske aspekter. Måten verket presenteres på i rommet inviterer til en åpning av diskusjonen om forholdet mellom både den konseptuelle og den materialbaserte kunsten, og kunst i offentlige rom. Verket er umiddelbart interessevekkende, og leder betrakteren inn mot både estetiske erfaringer og teoretiske refleksjoner.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jonas Olsson, 3BA

En samlet jury bestående av Inger Helene Stemshaug (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Kari Skippervold (utstillingskoordinator), Maia Birkeland (kunstner og tidligere stipendmottaker) samt Synnøve Øyen, (programansvarlig for master på Kunst og håndverk) har kommet til at Jonas Olsson tildeles stipend pålydende 20.000 kroner.

Juryens begrunnelse:
Jonas Olsson har levert et sterkt og tydelig verk. Han imponerer juryen med evnen til å kombinere det kraftfulle og det myke. Han har en vist en god gjennomføringsevne fra ide, med en sterk materialforståelse, til det gjennomførte arbeidet. Plasseringen og monteringen av verket utendørs understreker skulpturenes karakter og oppfattes som en selvfølgelig del av helheten.
For å kunne realisere sin ide har studenten måttet lage en egen maskin som gjør det mulig å formgi skulpturene. Denne prosessen blir en viktig del av det kunstneriske innholdet, lader måten vi leser skulpturene på, og er noe juryen setter pris på. Prosessen gir oss assosiasjoner til håndverksfag utover det som er representert på Kunsthøgskolen, samtidig minner den oss på håndverkets viktige rolle i kunstnerisk praksis.