Stipend

Formålet med fondet er å støtte studenter ved avdelingene for Design, Kunstakademiet og Kunst og håndverk gjennom tildeling av ulike stipend. Fordelingen av stipendmidlene er basert på de verdier de respektive legatene og fondene brakte inn i FKDS og deres opprinnelige tilknytning og formål.
Det utdeles p.t. stipend for kr. 300 000 årlig. Stipendene fordeles etter følgende nøkkel: 70% til Kunstakademiet, 20% til Kunst og håndverk og 10% til Design.

Stipendene tildeles av Fondet for kunst- og designstudenter, og utlyses og innstilles av de respektive avdelingene.

Kunstakademiet: Studenter kan p.t. søke om støtte til utvikling av egen praksis pålydende kr 26 250,-. Det er p.t. 8 stipendier à 26 250,- som blir utdelt årlig. 3 av disse blir tildelt MA-studenter og 3 tildelt BA-studenter. De siste 2 stipender utdeles fritt av juryen.

Kunst og Håndverk: En MA-student og en BA-student blir p.t. tildelt et stipend hver pålydende 30.000 kroner på bakgrunn av et avgangsprosjekt som peker seg særlig ut.

Design: En MA-student og en BA-student blir p.t. tildelt et stipend hver pålydende 15.000 kroner på bakgrunn av avgangsprosjekt som peker seg særlig ut.

FKDS Atelierprogram

FKDS innledet et samarbeid med Kunstnernes Hus i 2014 og etablerte FKDS’ atelierprogram. FKDS leier atelierene som i 1930 ble bygget og innredet for utleie til Kunstakademiet. Arealet er til sammen 260m2. Hver av atelierene er ca. 50kvm med takhøyde på 4,5 meter. Fra august 2014 tilbyr FKDS atelierprogram 8 avgangsstudenter fra Kunstakademiet atelier i en tidsperiode på ca. 1 år. Mottaker av atelierstipendet forplikter seg til å å åpne atelierene for publikum i en avtalt tidsperiode i løpet av atelieroppholdet.

En av åtte atelierplasser ved Kunstnernes Hus

En av åtte atelierplasser ved Kunstnernes Hus

Felleskjøkkenet til atelierplassene ved Kunstnernes Hus

Felleskjøkkenet til atelierplassene ved Kunstnernes Hus

Atelierstipendene erstatter de 9 atelierene, tidligere benyttet som mesteratelierer, som gikk tapt i forbindelse med salget av Handelsbygningen AS i 2012. En andel av den årlige kapitalavkastningen finansierer leie av atelierene på Kunstnernes Hus.