Stipend

Formålet med fondet er å støtte studenter ved avdelingene for Design, Kunstakademiet og Kunst og håndverk gjennom tildeling av ulike stipend. Fordelingen av stipendmidlene er basert på de verdier de respektive legatene og fondene brakte inn i FKDS og deres opprinnelige tilknytning og formål.
Det utdeles p.t. stipend for kr. 200 000 årlig. Stipendene fordeles etter følgende nøkkel: 70% til Kunstakademiet, 20% til Kunst og håndverk og 10% til Design.

Stipendene tildeles av Fondet for kunst- og designstudenter, og utlyses og innstilles av de respektive avdelingene.

Kunstakademiet: Studenter kan søke om prosjektstøtte pålydende kr 20 000 og støtte til utvikling av egen praksis pålydende kr. 5000.

Kunst og håndverk: Studenter kan søke om stipend til BA og MA studenter pålydende 20.000 kroner.

Design: Studenter som går 1MA kan søke om stipend. Hensikten er å styrke MA prosjekter. Det legges vekt på søknader med gode beskrivelser mht. hvordan stipendet kan brukes for å støtte/styrke gjennomføring av masteroppgaven. Det stilles krav om rapportering.

FKDS Atelierprogram

FKDS innledet et samarbeid med Kunstnernes Hus i 2014 og etablerte FKDS’ atelierprogram som et 3-årig prøveprosjekt. FKDS leier atelierene som i 1930 ble bygget og innredet for utleie til Kunstakademiet. Arealet er til sammen 260m2. Hver av atelierene er ca. 50kvm med takhøyde på 4,5 meter. Fra august 2014 tilbyr FKDS atelierprogram 8 avgangsstudenter fra Kunstakademiet atelier og visningsmuligheter i en tidsperiode på ca. 1 år. Mottaker av atelierstipendet forplikter seg til å utføre et spesifisert prosjekt i Akademirommet i løpet av denne tiden og å åpne atelierene for publikum i en avtalt tidsperiode i løpet av atelieroppholdet.

En av åtte atelierplasser ved Kunstnernes Hus

En av åtte atelierplasser ved Kunstnernes Hus

Felleskjøkkenet til atelierplassene ved Kunstnernes Hus

Felleskjøkkenet til atelierplassene ved Kunstnernes Hus

Atelierstipendene erstatter de 9 atelierene, tidligere benyttet som mesteratelierer, som gikk tapt i forbindelse med salget av Handelsbygningen AS i 2012. En andel av den årlige kapitalavkastningen finansierer leie av atelierene på Kunstnernes Hus.