Tildelinger Design 2016

 

Tildelinger Design 2016

I 2016 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen, som besto av Karianne Bjellås Gilje (dekan, avdeling design), Martin Lundell (Professor og fagansvarlig grafisk design og illustrasjon), Toni Kauppila (Professor og fagansvarlig interiørarkitektur og møbeldesign) og Peter Løchster (Førsteamanuensis i klesdesign). Avdeling Design har besluttet at stipendbeløpet på kr 20 000 tildeles en eller to masterstudenter i andre semester – for å styrke arbeidet med den kommende masteroppgaven. For 2016 har komiteen valgt at stipendet skal deles mellom 1MA-studentene Stine Marie Brænne Olstad og Isak Wisløff. Juryen ønsker begge studentene lykke til med viktige og spennende masterprosjekter.

Juryens begrunnelser:

Stine Marie Brænne Olstad, MA1
Stine Marie Brænne Olstad tildeles stipend til å arbeide med masterprosjektet ‘The silent screams of nature flows trough me/The destruction of my cultural heritage.’ Gjennom dette prosjektet ønsker hun å utforske tekstilspråket, og bygge bro over det gapet hun mener har utviklet seg mellom moderne kultur og natur. Stipendet vil hun blant annet bruke til å jobbe fram en egen tekstil med digital og tradisjonell vev, trykk og farge.

Isak Wisløff Olstad, MA1
Isak Wisløff Olstad tildeles stipend til å arbeide med sitt masterprosjekt som vil utforske nye materialers kommunikative kompetanse og egenskaper. Hvilke betydning har materialet i utformingen av rom og objekt, og hvilken rolle har et valgt materiale i forhold til dimensjon, komposisjon og endelig form? Stipendet vil han bruke til studiereiser til i alle fall to konkrete forskningsmiljøer som jobber med nye materialer – Borregård i Fredrikstad og University College London, som har et ledende senter for studier av materialkultur.