Tildelinger Design 2017

 

Tildelinger Design 2017

STIPEND FOR FREMRAGENDE MASTEROPPGAVE VED AVD. DESIGN:
Stipendet tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet, som i særlig grad utmerker seg og som er gode representanter for hva avd. Design anser som verdifullt ved våre utdanninger. Stipendmidlene á kr 20.000,- deles i 2017 i to stipender á kr 10 000,- til to masteroppgaver.

Juryen består av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Stipendet utdeles i 2017 til følgende to kandidater for deres avsluttende masteroppgaver:

Renate Thor for masterprosjektet Fugl eller Fisk
Renate Thors prosjekt utmerker seg ved sin vitalitet, formsikkerhet og faglige substans. Hun har utarbeidet en rekke mønstre, og disse er applisert på en rekke ulike typer tekstiler, til varierende bruk: Møbler, klær, tepper, tapeter og andre produkter. Som illustratør og designer har hun gått svært grundig til verks, med sikker farge-, form- og materialforståelse. Resultatet er et stykke grundige undersøkelser og en samling mønstre av svært høy kvalitet. Renate Thors masterprosjekt har bevisste referanser til klassikere på området. Etter juryens mening styrker dette prosjektet – fordi resultatet viser en sterk, egen stemme.Thors tverrfaglige tilnærming viser også en inngående forståelse for og nysgjerrighet på de mulighetene som åpner seg på et smalt, men likevel stort felt som det mønster er.

Christopher Hansen for masterprosjektet Life On Mars: The great indoors
“Hva betyr det å være menneske i morgendagens verden?”, spør Christopher Hansen. Hans masterprosjekt er et fremtidsscenario om menneskets kolonisering Mars, som samtidig en studie av menneskeheten og jorden. Hans arbeid åpner nye perspektiver på våre fremtidige utfordringer som menneskehet, samtidig som det åpner det ultimate potensialet for en interiørarkitekt: Design for det utenomjordiske livet! Design projiserer ideer som skal implementeres i fremtiden: Science fiction og utopiske prosjekter er gjerne del av designprosessen. Men nå er livet på en annen planet ikke lenger kun en utopisk idé, og Hansen klarer å frembringe de etiske utfordringene og praktiske potensialet av dette. På grunn av klimaet på Mars er hver menneskelig aktivitet enten inne i et kontrollert kabinett eller en romdrakt. Det betyr at livet på Mars alltid handler om interiør. Hansens prosjekt er i to skalaer – kropp og landskap. Hans tverrfaglig designtilnærming, mellom klær og arkitektur, er etter juryens mening en styrke i prosjektet.