Tildelinger Kunst og Håndverk 2015

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2015

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Maia Birkeland, 2MA

En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Yola Maria Tsolis (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Maia Birkeland tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
“Maia Birkeland viser gjennom sitt verk Byløe en interesse for flere parallelle problemstillinger. Verket aktualiserer både politiske, økonomiske og personlige motsetninger gjennom materialbruk, filmiske virkemidler og lydspor. Selve materialiseringen av verket ble til gjennom en dugnad, noe som viser til tradisjonell arbeidspraksis og kollektiv involvering. Birkeland setter den urbane erfaringen opp mot rurale erfaringer, uten å henfalle til nostalgi eller romantiske virkemidler. Som betrakter utsettes man for flere lag av mening og diskurs: Europallene viser til problemstillinger knyttet til senkapitalismens internasjonale varelogikk, samtidig som formen europallene utgjør – gjennom vestlandsløa – viser til lokale og regionale kvaliteter og logikker. Den semi-transparente veggstrukturen tillater bylyden å trenge inn i den intime resepsjonssituasjonen. Birkeland minner oss om at vi alle er sammensatte individer med flere lag av minner, erfaringer og identiteter.”

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Trond Sebastian Rusten, 3BA

En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Luca Andreotti (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Trond Sebastian Rusten tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
Trond Sebastian Rusten stiller det helt sentrale spørsmålet – Hva er virkelighet? – i sitt kunstneriske arbeid. Han undersøker dette både med semiotisk nysgjerrighet og kunnskap, og problematiserer relevansen av gjengivelsen og representasjonen, enten denne er fotografisk eller tegnet for hånd.
Rusten bruker tid som aktivt materiale for å utvikle sine kunstneriske ideer og undersøkelser. Tiden arbeidet tar er en vesentlig investering i det kunstneriske. For Rusten er derfor arbeidet og arbeidets verdi en del av verket. Dette plasserer Rusten i en håndverkstradisjon som har referanser tilbake til opplysningstidens vitenskapelige illustrasjoner.
Juryen velger å tro at motivet ikke er tilfeldig. Det knytter kunstneren til en kontekst og en kultur, for ikke å si natur, som også forteller noe om hvem kunstneren er. Derfor er dette prosjektet ikke bare en kunstnerisk undersøkelse av et filosofisk problem, det er også et personlig manifest.”