Tildelinger Kunst og Håndverk 2019

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2019

MA-STIPEND 20.000 KRONER

FKDS stipend FKDS Grant to a student graduated from MFA in Medium and Material Based Art and MAPS for MFA in Art and Public Space

The Jury`s statement:

We have encountered extraordinary projects in this year’s exhibition, noticing that among this year’s students doing is an essential part of knowledge production and that careful reading is important for artistic practice.

In both doing and reading, time plays an essential role. For this year’s prize, the jury has chosen a work that meditates on and collapses time and authorship. The work brings past into a present that unfolds here and now, and it does so in an open-ended manner where collaboration can occur across time and space and consequently allow for non-linear approaches and experiences. The work shows a knowledge of and sensitivity to the chosen mediums and materials, allowing us to experience different parts of the work in parallell. Text, textile and texture are analysed, challenged, reworked and re-articulated through dissolution and fragmentation.

This year’s prize goes to a work that consists of a series of old hand-made towels that has been carefully read and in parts purposely unravelled. The makers of the towels are named, respecting them as past authors as well as including them as an integral part of the work we encounter today. The towels are interwoven with other media: a text in two parts, and two boxes of un-fixed photographs that continues to develop while we look at them.

The work also poses the question of time and place to the activities of reading and research: Do such activities take place before the exhibition, or is exhibiting, and thus the audience or viewer, part of a practice of reading and research?

We, the members of the jury, are convinced that such production modes and questions are of extraordinary relevance in this context and that they will appear again in future articulations.

This year’s prize goes to Elina Nilsson.

The members of the Jury were:

Kjersti Solbakken daglig leder av Kunstnerforbundet

Tora Endestad Bjørkheim Høgskolelektor avdeling Kunst og håndverk

Joerg Franzbecker Kurator for avgangsutstillingen

Ellen Aslaksen dekan avdeling Kunst og håndverk

 

BA-STIPEND 20.000 KRONER

FKDS stipend til avgangsstudent pa Bachelor i Medium- og materialbasert kunst, 2019.

Juryens begrunnelse:

Juryen opplever årets utstilling som interessant med svært mange sterke prosjekter og uttrykk som samfunnet kommer til å få glede av. Det har stått mellom flere gode kandidater, men juryen har klart å velge ut et prosjekt som vi mener særlig utmerker seg. Det er flere innfallsvinkler til prosjektet, og derfor berører det oss på mange plan. Kunstneren byr på seg selv på en varm og stille måte, med en god balanse mellom det personlige og det allmenne, der vi som betraktere kan gå inn og ut av de rommene som skapes. Arbeidet består av et keramisk arbeid, og et lyd-arbeid. Disse henger sammen, men fungerer også hver for seg.Vi blir invitert inn i et rom, og et tomrom, til å lytte og til å se. Dialogen i lydsporet er nøktern, saklig og fri i sin form, dette setter juryen pris på.

Abstraksjonsnivået i familiebildene på flisene er 1¢st slik det åpner opp for at man som betrakter kan m¢te dem med egne historier. Vi assosierer til en japansk tradisjon innenfor keramikk, «Kintsugi», der man benytter gull til å reparere sprekker i keramiske objekter. Dette henger godt sammen med konseptet til kunstneren, der hun bearbeider sprekker og skader i sin egen familiehistorie.

Arbeidet er profesjonelt utført og holder et høyt kunstnerisk nivå. Kunstneren viser et verk som er resultat av grundige undersøkelser og utforskning, både materialmessig og personlig. Hun har gjort tydelige valg og gjennomført prosjektet overbevisende.

Årets FKDS-stipend pålydende 20.000 kroner går til Laura Liib og hennes avgangsprosjekt

“Så Som Jag Alskar Bilderna Av Dig”

Juryen består av:

Marie Skeie. Koordinator for avgangsutstillingen

Pearla Pigao. Kunstner, eksternt medlem.

Karen Disen. Høgskolelektor, KHiO

Synnøve Øyen. Programkoordinator , avdeling  Kunst og håndverk.