Tildelinger Kunst og Håndverk 2022

FKDS BA-stipend 2022 på kr 36.000,- tildeles

Sara Skorgan Teigen

Juryens begrunnelse:

Selv om det ikke er mulig å forklare enkelt hva kunst er eller kan være, så er kunsten uansett
noe vi kan bruke for å formulere det ordløse. Kunsten gjenskaper følelser, gir tilgang til nye
verdener og knytter oss sammen.
Vinneren av årets FKDS stipend har klart å nå inn til oss med et tema som er språkløst og
vanskelig, og som har lett for å bli banalt eller overfladisk behandlet. Verket har beveget oss
med alle sine lag, og stått frem som et stødig eksempel på hva kunst kan tilby oss som
betraktere.
Og på tross av sitt svært personlige utgangspunkt fremstår verket som særdeles relevant og
aktuelt.
Vi lever midt i en pandemi. En pandemi som mange vil oppleve som et traume og som vi
daglig bearbeider mer eller mindre ubevisst, som en slags sorgprosess. Det skjer ikke
kollektivt, men hver for oss, hvor vi er sårbare og trenger den ordløse støtten mer enn noen
gang.
Vinnerverket består av flere deler, men bare boken i seg selv er overbevisende nok. Vi i
juryen mener at kunstneren har skapt en nesten uvirkelig flott bok som formidler det å være
menneske i all vår sårbarhet, hvor hver eneste side oppleves som et nytt univers. Boken er
personlig, men aldri utleverende eller klam – den er universell.
Installasjonen som boken befinner seg i er nydelig, og komponentene er nennsomt satt
sammen. Det er bevegelige bilder, kollasjer, fotografier, lyd og objekter som hver og en har
funnet sin plass. Kunstneren har klart å skape en atmosføre av tidløshet, et sted hvor tid
opphører, som om vi er inne i en følelse. Og ja, denne følelsen er vond og sår, men også
forførende vakker.
Juryen er overbevist om at verkets innhold ville ha evnet å formidle dette uavhengig av hvilke
sted, tid og rom det blir plassert i. Årets vinnerverk står rett og slett helstøpt i sin fortelling.
Verket er ferdig, fullendt, og kan innta ethvert rom på sin fremtidige reise. Det fortjener
superlativer som vakkert, subtilt, søkende og essensielt.

Jury for BA FKDS-stipendet 2022:
juryleder : Boel Christensen-Scheel (dekan).
Jennie Hagevik Bringaker (ekstern fagperson)
Enrique Guadarrama Solis (tidligere prisvinner)
Olaf Tønnesland Hodne og Thomas Iversen (utstillingskoordinatorer)

FKDS MA-stipend 2022 tildeles

Kamil Kak

This year’s the jury had a long discussion and found several works competing for the final prize.
Therefore, the jury has decided to give honorary mentions to four additional students – these will be
read first:

The FKDS extends an honorary mention to Asta Marie Tutavae Iversen, for a heartwarming work that
highlights the element of participatory action within the field of craft. Asta nurtures the potential to
reimagine human relationships, learning and growth. Through concept and through action, Asta’s
ceramic objects are activated by sharing, and open up spaces for connection and touch, incredibly
relevant to our times as we continue to struggle with the life-changing Covid-19 pandemic.
The FKDS extends an honorary mention to Joel Arantes Correia, for a work that plays on the
intriguing relationship between the human and the constructed, between materiality and scale, and
where the found, the recycled and the reappropriated meet the structured, the playful and the
ephemeral. Joel’s scultpure has an immediate impact that is only increased if one is lucky enough to
experience the sudden play of shadows creating drawings on the ground when an unsuspected ray of
light comes through the window.
Then FKDS extends an honorary mention to Anna Weilhartner, for a practice that explores many
approaches to the medium the artist book through works of exceptional quality. With a perfect
combination between the impulsive and the structured, Anna generates pieces that are playful in
their conception and impeccable in their technical execution. The commitment to the physical book
in the age of the digital reinvigorates the artistic object in its materiality, and the book as a generator
of unique experiences within Art.
The FKDS extends an honorary mention to Mari Ulland, for an installation where the organic, the
synthetic and the mechanical trigger the intersection between tradition and technology. The duality
that is generated in her hand-made textile pieces as they become intervened by mechanical and
technological processes brings us closer to the experience of the past and the future through the
artistic object, raising questions on our relationship to everyday garments, clothes and textiles, and
the impact of new technologies upon craft and artistic production.

The recipient of this years scholarship from the Fund for Art and Design Students this year, holds an artistic practice that is perceived as both versatile as urgent, as driven by a defiant reaction to those aspects of our society that separates us, as by the commitment to care and nurturing that can bring us together.
The artist has engaged with a broad range of strategies and mediums, with a mindset that has not
only explored but expanded them, incorporating the traditional craft, the performative, the
mechanical and the technological – as a way to understand and transform our personal and social
identities, relations, connections and confrontations.
The artist has established a balance between the different aspects of art making, between the
personal and the political. Working on the edge while challenging boundaries, the prize recipient has
developed a strong aesthetic language where symbolism meets activism, ultimately reminding us the
role of Art: to re-imagine the world around us, to resist preconceived structures, to be active
catalysts of transformation in our societies, but most importantly, to care.

This student comes from the field of print making, but has expanded their practice to include
different typografies. Their letters and symbols are translated from one material to another, kept
together by their strong personal statement. The artist that receives the prize comes from a catholic
country, where many counties still condemn homosexuality. In the year of the Norwegian 50 years
celebration of the upheaval of the gay criminalization act in 1972, it feels particular meaningful to
give the prize to a student working on these same issues.

The artist recipient of this years FKDS scholarship is Kamil Kak.

Jury for the MA FKDS prize 2022:
Jennie Hagevik Bringaker (external member)
Enrique Guadarrama Solis (former prize winner)
Nicholas Jones (exhibition curator)
Boel Christensen-Scheel (dean)