Tildelinger Kunstakademiet 2013

 

Tildelinger Kunstakademiet 2013

Prosjektstøtte 6 X 20.000 NOK.

Anders Bang (MA) får stipend for forslag til prosjekter som på en slående måte setter menneskelige intensjoner opp mot naturlige vilkår.

Andrea Bakketun (MA) får stipend for et bokprosjekt som formulerer ikke-lineære og fragmentariske alternativer til historien.

Bjarne Bare (BA) får stipend for et fotografisk prosjekt som følger sjøfartskulturen fra Risør til Kapp det Gode Håp.

Aksel Høgenhaug (MA) får støtte til et prosjekt om pilegrims-erfaringer i Jerusalem.

Solveig Lønseth (BA) får prosjektstipend for å produsere en hvit kube ingen før har sett.

Morten Jensen Vågen (BA) får støtte for å fortsette sine studier av subkultur og kriminal-estetikk i New York.

Stipend til utvikling av egen praksis 4 X 5.000 NOK.

Agnieszka Golaszewska (BA) får stipend for både stilsikre og eksperimentelle videoer som på hypnotisk vis lurer betrakteren inn i sine labyrinter.

Urd Joachimsen Pedersen og Carl Segelberg (BA) får stipend for å gjennomføre en turné med kunstduoen “Mett”, som kombinerer visuelle projeksjoner med kaotiske populærmusikalske collager.

Andreas Skjelde (MA) får stipend for å utvikle sine sci-fi-inspirerte installasjonsarbeider, hvor han trekker gjenstander ut av sin vante kontekst, og gjør dem til tankevekkende dystopiske tegn.

Ayatgali Tuleubek (MA) får stipend for arbeider som overbevisende kombinerer teknologiske spekulasjoner med en kritikk av politiske og sosiale forhold han har særlig kjennskap til.