Tildelinger Kunstakademiet 2015

 

Tildelinger Kunstakademiet 2015

FKDS ATELIERPROGRAM

Det ble tildelt 8 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerer atelier i bakbygningen på Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, for perioden august 2015 – august 2016:

Alan Armstrong, MA2
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Alan Armstrong, og vi ser frem til hvordan han vil utvikle sin praksis og etablere The Institute of Horror.
Alan vil fortsette og utvikle sin egen kunstneriske praksis og vil i tillegg benytte atelieret som en base for sitt nye kunstprosjekt; The Institute of Horror som vil sidestille retninger av hans praksis sammen med en interesse for å foreslå og utvikle nye kunstnerdrevne kuratoriske retninger i Oslo. Alans praksis inkorporer og beveger seg på tvers av ulike medier som skulptur, video, performance og lyd, og et atelier er avgjørende i å gi praktisk plass til å jobbe og prøve ut nye tilnærminger og arbeidsprosesser. Å arbeide med en praksis som i økende grad er basert på samarbeide krever et egnet studio der man kan utveksle ideer og jobbe sammen. Fremtidige planer for nytt verk omfatter det å samarbeide med en norsk kroppsbyggingsmester i å videreføre ideen om forestillingen av et “monument” i kunstverk, der det å arbeide med et individ hvis energi er fokusert på en oppfatning av egen kropp som en ‘walking bronze sculpture of desire’ er sentralt.

Tobias Danielsson, MA2
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Tobias Danielsson. Atelieret har spilt en sentral rolle i hans kunstneriske utvikling gjennom hans studieår på Kunstakademiet. Tobias sine arbeider beveger seg mellom gulv og vegg, og atelieret og arbeidsstedet fylles gjerne med materialer først for så å kunne få en god oversikt. Ved å arbeide, observere, mislykkes, gjøre om, tenke og jobbe enda mer, har atelieret spilt en viktig rolle i hvordan verkene hans har blitt til. Kunstnernes Hus sentrale beliggenhet gjør det også naturlig som et sted for å skape møter og initiere samtaler med folk i en ateliersituasjon som ellers ville være lett isolert.

Solveig Lønseth, MA2
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Solveig Lønseth. Arkitektoniske utfordringer atelier- og utstillings situasjoner bidrar konstruktivt i å karakterisere hennes kunstneriske uttrykk. I flere av sine arbeider har hun søkt å avklare stedsspesifikke begrensninger og muligheter kun med minimale poetiske tilnærminger. Utstillingssteders ulike arkitektur har ofte vært grunnlaget for hennes valg av materiale og utførelse på verket. Et passende eksempel er hennes kommende prosjekt for master avgangsutstillingen i Kunstnernes Hus, med utstillingsåpning 29 mai 2015. Kunstnernes Hus har vært et sentralt punkt i Solveigs utdanning, og spesielt nå på slutten, da hun jobber spesifikt med husets arkitektur i sitt masterprosjekt.
Da Kunstnernes Hus kunne endelig kunne åpne sine dører i 1930 skrev Jens Thiis, daværende direktør ved Nasjonalgalleriet, et telegram til åpningen av huset; Lad kunstens fakkel aldrig slukne i dette hus.

Miriam Hansen, MA2
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus Miriam Hansen. Etter å ha fullført sine master studier ønsker hun å arbeide med atelieret som et sted for dialog. Inspirert av funksjonen ateliersamtaler og tutorials kan ha på Kunstakademiet planlegger hun å drive en invitasjons-basert praksis i et miljø spesielt tilrettelagt og skapt for anledningen. Hun planlegger å oppnå dette ved å kuratere en rekke møter med atelieret som base, og ved dialog som praksis. Møtene vil ta ulike former, tilrettelagt av en overhengende tematikk. Et eksempel kan være hvordan slutten på verden, dommedag, er portrettert i filmer i dag kontra for ti år siden, og hvilke tendenser dette peker mot i en kollektiv sammenheng. Et annet eksempel kan være at en spesifikk samtale foregår i en ballsal, en helt urealistisk situasjon, men noe som kan være en faktor som distanserer deltakerne fra det å ta opp dystre temaer og som derfor bidrar til en mer genuint preget dialog. I fremtiden planlegger Miriam å arbeide ut fra en tanke om ærlig representasjon og undersøke hva det betyr. Er ærlighet subjektivt eller objektivt? Eller er subjektivitet og objektivitet irrelevante begreper i denne sammenheng?

Mikael Lo Presti, BA3
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Mikael Lo Presti og vi ser veldig frem til hvordan han vil fortsette å utvikle sin maleriske praksis. Mikaels malerier er minnefragmenter av fasader og kirkebygg, og en konfigurasjon avledet fra fresker i kirker. Hans innspill og fortolkninger av disse motivene er ikke er koblet til det religiøse, men de er snarere en fascinasjon for hvordan man kan fantasere omkring historiske hendelser, og er en måte å prøve og jobbe med minne som et verktøy for å skildre bestemte steder.

Andreas Øhman, BA3
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Andreas Øhman. Kjærligheten til materialer og teknikker gjennomsyrer Andreas sin søknad og hans atelier praksis. Juryen ser frem til å følge med på hvordan han vil fortsette å utvikle sin kunnskap om mange forskjellige materialer og teknikker, utnytte og arbeide i atelieret og også fortsette sin utforskning av tema, skulptur laget for hånd versus skulptur omformet i computer.

Liv Karin Heie Ertzeid, BA3
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Liv Karin Heie Ertzeid.
Liv Karin maler med konvensjonelle materialer som olje og akryl på lerret. Størrelsen varierer fra malerier som er mindre enn et A4 ark til malerier som er nesten tre ganger så stor som henne selv. Akkurat nå er hun mest interessert i å utforske det store lange smale formatet. Liv Karin er interessert i dynamikken mellom maleriene, og hun er interessert i hvor forskjellig hun angriper et lite maleri i forhold til hvordan hun jobber med et stort maleri. Naturen er ofte et utgangspunkt for henne for det å begynne å male. Det kommende året ønsker Liv Karin å fortsette sitt arbeide med malerier i forskjellige størrelser. Hun ønsker spesielt å jobbe i større format enn hun har gjort til nå, derfor trenger hun et atelier. I tillegg ønsker hun å jobbe mer med tekst, språk og det abstrakte språket i maleri.

Daniel Lynau, BA3
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Daniel Lynau. Daniel vil fortsette å utvikle sin kunstneriske praksis innenfor tegning. I løpet av sitt studium ved Kunstakademiet har Daniels tegneriske praksis ekspandert og han har fortsatt å eksperimentere med ulike tegneredskap. Hans tidligere små tegninger har utviklet seg til fargerike abstrakte komposisjoner tegnet på store papirruller. Daniels tegninger inkorporer maleriske problemstillinger, og han jobber i grenseland mellom tegning og maleri. Fra tegninger som var større, voldsomme og fargerike, beveger han seg nå tilbake til blyant i et mindre format, rutenettet er tilbake på veggen, samtidig som han fortsatt arbeider for å bevare det pittoreske i tegningene. Juryen ser frem til å følge Daniels atelierarbeid og hans måte å bearbeide tegneprosessen, hvilket er en viktig del av hans kunstneriske utforskning. Daniel mener at kroppen er i stand til å huske hva den har gjort før, og han forsøker med dette å jobbe frem nye tegneprosesser. Han ønsker å utforske grenselandet mellom tegning og maleri videre, ved å finne stadig nye måter å arbeide med blyant og andre tegneverktøy. Han er også interessert i å portrettere sted og for hvordan sted er med på å bruke fotografiske bilder for å fremstå som flate og maleriske.

PROSJEKTSTIPEND MASTER, BELØP 20 000,-

Amelia Beavis-Harrison, MA2
Juryen tildeler Amelia Beavis-Harrison prosjektstipend for hennes foreslåtte prosjekt, A Tragedy Re-Written. Amelias prosjekt vil være å omskrive en tragedie gjennom dagens politikk ved spesielt å se på innvandring og asyl i Norge, dette skal så materialisere seg i et teater. I 1913 i en alder av bare 20 år skrev Vladimir Mayakovsky, den senere berømte russiske poeten, sitt første dramatiske verk; Vladimir Majakovskij en tragedie. Amelia ønsker å ta Majakovskijs verk, Vladimir Majakovskij en tragedie, og gjøre det om til en tragedie av i dag. Ikke en tragedie som hinter til 1905 og det russiske opprøret, eller den snart kommende Orange Revolution, men en tragedie som ser på dagens politikk, og tar som utgangspunkt der vi befinner oss akkurat nå. Hun foreslår å omstøpe karakterene, re-forme språket, bearbeide følelser og forme eller vise fysisk hva som ikke egentlig er fysisk. Hun vil jobbe med Norsk Organisasjon for Asylsøkere med å lage et skuespill som sammenkobler innvandrings- og asylsøkere i Oslo til tragedien som går som en rød tråd gjennom stykket, ved å bruke virkelige historier.

Ellakajsa Nordstrøm, MA2
Juryen tildeler Ellakajsa Nordstrøm prosejktstipend på 20 000,-. I sitt arbeid utforsker Ellakajsa stemmen og dens ulike funksjoner. Hun er interessert i stemmen i tale og sang. Forholdet mellom det fysiske og språklige ved stemmen har kommet til å spille en stor rolle i hennes arbeid. Hun er også interessert i scenen og hvordan scenen er knyttet til kroppen og øynene. Prosjektet Ellakajsa mottar støtte til er en tur til Tromsø for å studere fuglekommunikasjon sammen med en forsker ved institutt for naturforskning (NINA), som jevnlig arrangerer seminarer om emnet. Dette stipendet vil muliggjøre en tur til Tromsø for å studere fuglekommunikasjon, til å dokumentere prosessen og ta opp spesifikke lyder fra fugler i Tromsø, og produsere en lyd brikke i form av en audio-guide som kan høres på flere steder samtidig.

Sasha Waltø, MA2
Juryen tildeler Sasha Waltø prosjektstipend for hennes foreslåtte felles kunstprosjekt og lenge planlagte ekskursjon, opphold og kunstprosjekt på Svalbard sommeren 2015. Sammen med to andre kunstnere, ønsker hun å binde sammenbinde en felles interesse: Arktis. I Sashas egne verk er situasjoner – spesifikke, sted og tid på døgnet, samt sosiale, politiske og den kulturelle rekkefølgen av hva som er tilgjengelig på ett sted samtidig, og punkt, ofte en viktig del av hennes arbeid. I over ett år har Sasha, sammen med to andre kunstnere, Linn Lindström og Emanuel Svedin, planlagt et opphold på Svalbard sommeren 2015. De tre kunstnerne har kjent hverandre i lang tid, og de har alle et kollektivt kontaktpunkt i interessen for Arktis. Sashas spesielle interesse er det særegne landskapet, et miljø som er vanskelig å bo i, samt et nært forhold til naturen og dyr som må ha vært der. Hennes interesse for Arktis stammer også fra historier, filmer og forskning. Hun har ofte besøkt Frammuseet i Oslo og vært på opplesninger av blant annet Bea Uusmas bok Expedition my love story. Sasha har også lest og studert svenske og norske polarforskere og har vært både fascinert og hypnotisert av historier om disse menneskene, men også det ekstreme landskapet, klimaet, lyset, mørket og dyreriket. Miljømessige trusler mot Arktis som et i økende grad utsatt sted, sammen med geopolitiske konflikter og et bredt forskningsfelt gjør Svalbard til et spennende sted for henne å dra til som kunstner. På Svalbard, ønsker disse tre kunstneres å skape stedsspesifikke verk som skulpturer og performancer, samle inntrykk og ta fotografier.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, MASTER, SUM 5000,-

Ksenia Aksenova, MA1
Juryen tildeler 5000,- i stipend til Ksenia Aksenova for utvikling av egen praksis innenfor fotografi og for hennes sterke kuratoriske prosjekter. Ksenia har nylig gjennomført et prosjekt med co-kurator Ekaterina Sharova “Who has the right to the city? The case of Cuba” på Akademirommet (24-25.03.2015). Dette vil potensielt være et tilbakevendende samarbeid i en serie av hendelser og paneldebatter som berører ideer omkring det offentlige rom og politikk.
Ksenia planlegger også å lansere gallerirommet, Tumbler Cup Gallery, der en kaffekopp vil fungere som et utstillingssted for papirbaserte arbeid. Utstillingsperioden vil være 2 uker. Til høsten vil Ksenia forsøke å vise alle de utstilte verkene.
Med residency oppholdet i Arcueil Paris, som Ksenia har fått i juli måned 2015 planlegger hun et prosjekt som skal undersøke stedet og området gjennom en kameralinse. Politikk som plass og rom, er og mulige tilfeldigheter hun er interessert i, og ulike tekst manifestasjoner er også noen av de tingene hun vil se spesielt etter i dette prosjektet. I tillegg, sammen med Beatrice Alexanian som også er tildelt residency opphold i samme periode, planlegger de å interagere med kunstscenen Paris og bygge opp potensielle samarbeid for å gjennomføre gruppeprosjekter som skal vises både i Arcueil og i Oslo. Når Ksenia skriver om å vende tilbake til fotografiet, mener hun også trykt fotografi og trykte bøker. Fordi flere av hennes interesser ligger innen lingvistikk, og hun vil etterstrebe muligheter for å implementere tilfeldigheter og ulykker i mellom bilder og tekster, som en måte å innkopiere ideer om det visuelle og språket.

Jessica Macmillan, MA1
Jueryen er glade for å overrekke Jessica MacMillan 5000,- i stipend for utviklingen av egen kunstnerisk praksis. Hennes nåværende arbeidsprosess starter ofte med natur og det å tenke gjennom de mest grunnleggende kvaliteter ved fysiske materialer og gjenstander. Gjennom en kombinasjon av vanlige funne gjenstander og materialer (for eksempel teleskopdeler, stoler, klær og tre) skaper Jessica skaper fysiske illustrasjoner av naturkrefter og fenomener. Ofte virker objektene illevarslende og mystisk, på en måte som gjenspeiler den usikkerheten og frykten rundt vår fremtid i møte med ikke kontrollerbare fysiske krefter. Som første-års student i masterstudiet ved KHiO, håper hun å utvikle denne praksisen mot å skape en rekke verk som utforsker kontekst og orienterer seg via begreper fra astronomi og science fiction-gjennom en undersøkelse av spenningen mellom vårt daglige liv, og de kreftene som former vår eksistens i en større skala. Med dette stipendet vil hun finansiere en ny serie verk hun har nylig har påbegynt der hun bruker teleskop utstyr til å lage skulpturer som kan spore kulturelle og kosmologisk viktige steder på nattehimmelen.

PROSJEKTSTIPEND BACHELOR, BELØP 20 000,-

Ronak Moshtaghi, BA3
Juryen tildeler Ronak Moshtaghi prosjektstipend for hennes prosjekt “An Appetite for Painting”. Ronaks utgangspunkt for dette prosjektet var dokumentarfilmen til Maziar Bahari om seriemordet som skjedde i 2004 i Mashhad. Dokumentaren, begynner med intervjuer av familien til den drepte og fortsetter med intervjuer av familiemedlemmer til ofrene, som alle var prostituerte kvinner. Ronak forsøkte å takle smerten og tyngden av dokumentarfilmen, da intervjueren plutselig spurte barnet til et av ofrene: Hva vil du bli når du blir stor? Og hun svarte, – Jeg vil bli kunstner. Svaret hennes var veldig overraskende for Ronak. Og samtalen opplevdes enda mer sjokkerende for henne da jenta sa at ved å tegne bildet av morderne vil hver og en forstå sannheten. Hun tror på maleriet, sa hun, på maleriets kraft. Denne troen følte Ronak at hun hadde mistet for mange år siden. Sara (jenta i filmen) og Ronak er omtrent jevngamle da dokumentaren var laget i 2002. Ronak vet ikke hva hun (Sara) synes om det å male nå, hennes tro på maleriets kraft, og hvem vet kanskje Ronak vil møte henne gjennom dette prosjektet og da snakke med henne om det. Ronak bestemte seg for å bli kunstner i en tro på kraften i kunst. Hun begynte offisielt å studere kunst i 2008, og har nå fått minst sju års fôring av sin appetitt. Nå har Ronak besluttet å tjene piken i filmen, Sara, og lage kunst som tilfredsstiller en annens appetitt.
Prosjektet Ronak søker støtte til er et forsøk på å tjene Saras appetitt for å male i måten hun forestiller seg at det kunne være. Ronak ønsker å dra til Mashhad, reise og besøke steder (som stort sett ligger utenfor byen) der likene av disse massedrapsofrene ble funnet for å lage et stedspesifikt monument eller en imaginær grav for hver av de seksten kvinnene, pluss oppsøke stedet der seriemorder ble henrettet.

Emil Andersson, BA3
Juryen tildeler Emil Andersson prosjektstipend på 20 000,- . Emil søker om støtte til å gjennomføre et prosjekt som tar for seg økonomi, makt, miljø og identitet i det som tidligere ble kalt Vest-Europa. For prosjektet har han til hensikt å fotografere landskap mens han gjennomfører en vandring fra Sør-Sverige til sørlige Spania. Ideen er å starte høsten 2015, og i løpet av sju måneder gå ca. 15-20 km per dag, primært på landsens veier. Emil vil i hovedsak bo i telt under turen, og han vil trolig dele opp vandringen med en lengre pause i vinter. Dette prosjektet er på mange måter en videreføring av tidligere og nåværende mer avgrensede prosjekter utført i Nederland, Sør-Spania og Sverige. Emils interesse i landskap stammer fra et ønske om å øke synligheten av ideologier og prosesser som vi lett ikke ser eller bare føler som naturlig, til tross for at de er svært politisk og i stor grad bestemmer våre liv. Emil ser på landskapet som et avtrykk av samfunnet og tiden vi lever i, som igjen betyr at det er informasjon som kan leses ut av det. Hans fotografering er en måte å samle denne informasjonen, for deretter senere ved hjelp av fotoserier å gjøre det analyserbart.

Ane Kvåle, BA3                                                                                                                                                                                        Juryen tildeler Ane Kvåle prosjektstipend på 20 000,-. Ane er veldig interessert i alternative måter å se verden på. Hennes arbeid er ofte formet av begreper som har blitt værende hos henne og stammer fra vitenskap eller filosofi. Ideen om å flytte fokuset er sentralt i hennes verk, der gjenkjennelige materialer fra kunstproduksjon blir brukt i et skifte, og det som vanligvis er i bakgrunnen danner grunnlaget for det kunstneriske uttrykket og flyttes frem i et forsøk på å utvikle en forståelse av og avsløre hvordan visuelle og strukturelle konvensjoner er konfigurert. Ane er interessert i kunstneriske uttrykk som gir oppmerksomhet til noe som vanligvis ikke fanger betrakterens oppmerksomhet, og hun arbeider for å skape verk som fremstår nøkternt visuelt og fysisk, men likevel antyder prosessen gjennom subtile spor og små bevegelser. Hennes siste verk Modulvegg # 1 og # 2 er basert på dokumentasjons fotografier fra en utstilling i Kunstnernes Hus i 1932. Disse arbeidene er en del av et prosjekt som hun planlegger å arbeide videre med fremtiden. I tillegg til å utforske forholdet mellom maleri, skulptur og utstillingsarkitektur, mener hun at dette prosjektet også reflekterer over hva som er midlertidig og varig, og kunstverket som en luksus vare, gjennom å inkorporere elementer som er gjenkjennelig fra lagring og transport av kunstverk. Verkene er i stort format og det er viktig å bruke gode materialer, hvilket gjør hennes materialkostnader høye. Stipendtilskuddet fra dette prosjektet vil være et bidrag slik at Ane kan fortsette sin utforskning og utvikling av dette interessante prosjekt.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, BACHELOR, BELØP 5000,-

Eirik Slyngstad, BA3
Juryen er glade for å tilkjenne Eirik Slyngstad 5000,- i stipend for utvikling av egen praksis innenfor performance området. I sine arbeider relaterer han til performance resultatet som et ultimatum- et point of no return. Ved å kombinere elementer fra pop musikk, kostyme, reklame estetikk og koreografi, prøver han å komme nærmere et språk som er koblet til en fysisk og nervøs reaksjon mot selve akten å fremføre en performance. Hans arbeidsmetoder har hittil vært basert på intuitivt arbeid med kostyme og sang hvor disse kombineres og en idé oppstår. Det siste året har han også jobbet med kollektive eksperimenter med materialer knyttet til kostyme som grunnlag for performance. Denne kollektive arbeidsmetoden har vært veldig givende for Eirik, og det er her han ser at det er et stort potensiale for videreutvikling av selve metoden. Eirik er interessert i å se nærmere på dynamikken som ligger i en kollektiv lek med materialer som grunnlag for performance, og han ønsker å finne en måte å strukturere dette slik at det blir et samarbeid der alle deltakernes stemmer blir ivaretatt men uten å stå i veien for innholdet i verket.

Liv Karin Heie Ertzeid, BA3
Juryen er glade for å tilkjenne Liv Karin Heie Ertzeid 5000,- i stipend for utvikling av egen praksis innenfor maleri. Liv Karin maler med konvensjonelle materialer som olje og akryl på lerret. Størrelsen varierer fra malerier som er mindre enn et A4 ark til malerier som er nesten tre ganger så store som henne selv. Akkurat nå er hun mest interessert i å utforske et stort langt smalt format. Liv Karin er interessert i dynamikken mellom maleriene, og hun er interessert i hvor forskjellig hun angriper et lite maleri i forhold til hvordan hun jobber med et stort maleri. Naturen er ofte et utgangspunkt for henne for å begynne å male. I løpet av det neste året ønsker Liv Karin å fortsette og arbeide med malerier i forskjellige størrelser. Hun har også et ønske om å fortsette å jobbe med det språket hun allerede har utviklet -men hun ønsker også å jobbe mer abstrakt enn hun har gjort til nå. I tillegg ønsker hun å jobbe mer med tekst, og utforske det som ikke har et naturlig språk, og språket i malerier.