Tildelinger ved Kunst og Håndverk

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2019

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

FKDS stipend FKDS Grant to a student graduated from MFA in Medium and Material Based Art and MAPS for MFA in Art and Public Space

The Jury`s statement:

We have encountered extraordinary projects in this year’s exhibition, noticing that among this year’s students doing is an essential part of knowledge production and that careful reading is important for artistic practice.

In both doing and reading, time plays an essential role. For this year’s prize, the jury has chosen a work that meditates on and collapses time and authorship. The work brings past into a present that unfolds here and now, and it does so in an open-ended manner where collaboration can occur across time and space and consequently allow for non-linear approaches and experiences. The work shows a knowledge of and sensitivity to the chosen mediums and materials, allowing us to experience different parts of the work in parallell. Text, textile and texture are analysed, challenged, reworked and re-articulated through dissolution and fragmentation.

This year’s prize goes to a work that consists of a series of old hand-made towels that has been carefully read and in parts purposely unravelled. The makers of the towels are named, respecting them as past authors as well as including them as an integral part of the work we encounter today. The towels are interwoven with other media: a text in two parts, and two boxes of un-fixed photographs that continues to develop while we look at them.

The work also poses the question of time and place to the activities of reading and research: Do such activities take place before the exhibition, or is exhibiting, and thus the audience or viewer, part of a practice of reading and research?

We, the members of the jury, are convinced that such production modes and questions are of extraordinary relevance in this context and that they will appear again in future articulations.

This year’s prize goes to Elina Nilsson.

 

The members of the Jury were:

Kjersti Solbakken daglig leder av Kunstnerforbundet

Tora Endestad Bjørkheim Høgskolelektor avdeling Kunst og håndverk

Joerg Franzbecker Kurator for avgangsutstillingen

Ellen Aslaksen dekan avdeling Kunst og håndverk

 

BA-STIPEND 20.000 KRONER

 

FKDS stipend til avgangsstudent pa Bachelor i Medium- og materialbasert kunst, 2019.

Juryens begrunnelse:

Juryen opplever årets utstilling som interessant med svært mange sterke prosjekter og uttrykk som samfunnet kommer til å få glede av. Det har stått mellom flere gode kandidater, men juryen har klart å velge ut et prosjekt som vi mener særlig utmerker seg. Det er flere innfallsvinkler til prosjektet, og derfor berører det oss på mange plan. Kunstneren byr på seg selv på en varm og stille måte, med en god balanse mellom det personlige og det allmenne, der vi som betraktere kan gå inn og ut av de rommene som skapes. Arbeidet består av et keramisk arbeid, og et lyd-arbeid. Disse henger sammen, men fungerer også hver for seg.Vi blir invitert inn i et rom, og et tomrom, til å lytte og til å se. Dialogen i lydsporet er nøktern, saklig og fri i sin form, dette setter juryen pris på.

Abstraksjonsnivået i familiebildene på flisene er 1¢st slik det åpner opp for at man som betrakter kan m¢te dem med egne historier. Vi assosierer til en japansk tradisjon innenfor keramikk, «Kintsugi», der man benytter gull til å reparere sprekker i keramiske objekter. Dette henger godt sammen med konseptet til kunstneren, der hun bearbeider sprekker og skader i sin egen familiehistorie.

Arbeidet er profesjonelt utført og holder et høyt kunstnerisk nivå. Kunstneren viser et verk som er resultat av grundige undersøkelser og utforskning, både materialmessig og personlig. Hun har gjort tydelige valg og gjennomført prosjektet overbevisende.

Årets FKDS-stipend pålydende 20.000 kroner går til Laura Liib og hennes avgangsprosjekt

“Så Som Jag Alskar Bilderna Av Dig”

 

Juryen består av:

Marie Skeie. Koordinator for avgangsutstillingen

Pearla Pigao. Kunstner, eksternt medlem.

Karen Disen. Høgskolelektor, KHiO

Synnøve Øyen. Programkoordinator , avdeling  Kunst og håndverk.

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2018

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Nicolas William Hughes, 2MA Kunst og offentlig rom
Juryen bestående av Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Stefan Schrøder (kurator for avgangsutstillingen), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Ellen Aslaksen (dekan avdeling Kunst og håndverk) har kommet til at Nicolas William Hughes tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:

Årets pris går til et prosjekt som juryen oppfatter som modig og troverdig, og som åpner opp for store og samfunnsaktuelle diskusjoner. Arbeidet består av flere deler og den delen som presenteres i utstillingen er et dokumentasjonsprosjekt. Det inneholder både arkivmateriale, VR-teknologi og 3D printede objekter. I tillegg presenteres utdrag fra en pågående dialog med offentlige myndigheter. Dokumentasjonsprosjektet knytter direkte an til kontekster utenfor visningsrommet. Gjennom arbeidet undersøkes spørsmål som kontemporær økologi, hvordan samfunnet forholder seg til natur og hvilket potensiale forholdet mellom natur og samfunn har for fremtiden.

Prosjektet har en åpenhet som at det kan utvikle seg i mange ulike retninger. Med tittelen Et Tre Som Eier Seg Selv sår prisvinneren tanker som krever stor oppmerksomhet fra betrakteren og viser prosjektets potensiale til å gripe inn i og virke i verden. Juryen oppfatter tittelen som en vesentlig nøkkel til arbeidet, og den vitner om at dette langt på vei dreier seg om utviklingen av et originalt tankeeksperiment.

 

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Sayo Ota, 3BA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programansvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Sayo Ota tildeles stipend pålydende kr. 20.000 for hennes avgangsprosjekt Alt om oss.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner skiller seg ut med et nært og personlig arbeid, som også tar opp i seg samfunnsaktuell situasjon. Det er et sterkt personlig prosjekt som berører oss alle.

Gjennom materialbruken, objekter og ulike medier tar hun oss med inn i en fortelling med flere lag. Verket viser en styrke i det materialbaserte med en overordnet konseptuell idé. Med en moden refleksjonsevne, gir hun oss en nær opplevelse der arbeidet lever ut over det fysiske utstillingsrommet og Kunsthøgskolenes kontekst. Verket står stødig, til tross for henne ufrivillige fravær.

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2017

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Pearla Pigao, 2MA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Pearla Pigao tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Årets masterutstilling holder svært høy kvalitet. I arbeidet med utvelgelsen var det særlig ett verk som pekte seg ut. Verket fremstår som et resultat av et dyptgående og gjennomarbeidet forskningsprosjekt. Arbeidet fremstår som teknologisk avansert og samtidig inviterende og altomsluttende. Kunstneren viser en bevisst og reflektert vilje til formidling. Hun inviterer betrakteren inn i verket gjennom aktiv fysisk deltakelse. På den måten blir publikums nærvær en del av realiseringen av verket.

I prosjektet tar hun utgangspunkt i det fysisk grunnleggende ved det å veve og den lyden som produseres. Hun har festet seg ved dette ene aspektet ved å veve, og har klart å holde fast ved tanken. Gjennom prosjektet har hun utviklet og undersøkt hva denne lyden er et uttrykk for.

Kunstneren sier selv om sitt arbeid: “Med dette som utgangspunkt transformerer jeg ulike lydstrukturer og taktile opplevelser. Lyden blir tredimensjonal, noe man fysisk kan ta på og bevege seg rundt”.

Juryen har latt seg overbevise og vil følge med på denne kunstneren med interesse fremover. Vi gratulerer Pearla Piago med årets stipend.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jan Eric Skevik, 3BA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet til at Jan Eric Skevik tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
En samlet jury har valgt å gi stipendet til en kunstner som avslører en stor faglig innsikt. Han følger en prosess som er velkjent innenfor sitt fagfelt, og evner å transformere denne prosessen til et kunstverk.

Ved første møte med kunstverket kan konstruksjonen gi referanser til en skjerm eller et akvarium. Går man nærmere, og setter seg ned, åpner det seg et landskap av en materialforståelse der vi blir invitert inn i en verden vi ikke nødvendigvis kjenner til. En verden som knytter seg til en faglig prosess, som denne gangen blir belyst. Juryen opplever verket som forlokkende med utenomjordiske assosiasjoner i en avklart konstruksjon, og over tid til verket avdekke referanser til livssykluser, teknologi, og kjemiske og metallurgiske konstellasjoner.

Juryen ser et stort potensiale for kunstneren og gratulerer Jan Eric Skevik med stipend.

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2016

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Vibeke Frost Andersen, 2MA, Kunst og offentlig rom
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Maia Birkeland, (kunstner og tidligere vinner) Eva Gonzalez-Sancho (kurator for masterutstillingen) samt Ellen Aslaksen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Vibeke Frost Andersen tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Vibeke Frost Andersens verk utmerker seg gjennom en særskilt åpenhet og en original bruk av materialer og utrykk. Verket inneholder både tekst, arkivmateriale, lyd, bilder (imprint) og readymades. De enkelte delene bidrar sammen til at verket som helhet fremstår med en fascinerende kompleksitet og dybde. Båten og påhengsmotoren som er plassert sentralt i rommet leder oppmerksomheten mot det nære, enkle og ukompliserte, mens arkiv og lydmaterialet problematiserer tematikkens økonomiske og politiske aspekter. Måten verket presenteres på i rommet inviterer til en åpning av diskusjonen om forholdet mellom både den konseptuelle og den materialbaserte kunsten, og kunst i offentlige rom. Verket er umiddelbart interessevekkende, og leder betrakteren inn mot både estetiske erfaringer og teoretiske refleksjoner.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jonas Olsson, 3BA
En samlet jury bestående av Inger Helene Stemshaug (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Kari Skippervold (utstillingskoordinator), Maia Birkeland (kunstner og tidligere stipendmottaker) samt Synnøve Øyen, (programansvarlig for master på Kunst og håndverk) har kommet til at Jonas Olsson tildeles stipend pålydende 20.000 kroner.

Juryens begrunnelse:
Jonas Olsson har levert et sterkt og tydelig verk. Han imponerer juryen med evnen til å kombinere det kraftfulle og det myke. Han har en vist en god gjennomføringsevne fra ide, med en sterk materialforståelse, til det gjennomførte arbeidet. Plasseringen og monteringen av verket utendørs understreker skulpturenes karakter og oppfattes som en selvfølgelig del av helheten.
For å kunne realisere sin ide har studenten måttet lage en egen maskin som gjør det mulig å formgi skulpturene. Denne prosessen blir en viktig del av det kunstneriske innholdet, lader måten vi leser skulpturene på, og er noe juryen setter pris på. Prosessen gir oss assosiasjoner til håndverksfag utover det som er representert på Kunsthøgskolen, samtidig minner den oss på håndverkets viktige rolle i kunstnerisk praksis.

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2015

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Maia Birkeland, 2MA
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Yola Maria Tsolis (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Maia Birkeland tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
“Maia Birkeland viser gjennom sitt verk Byløe en interesse for flere parallelle problemstillinger. Verket aktualiserer både politiske, økonomiske og personlige motsetninger gjennom materialbruk, filmiske virkemidler og lydspor. Selve materialiseringen av verket ble til gjennom en dugnad, noe som viser til tradisjonell arbeidspraksis og kollektiv involvering. Birkeland setter den urbane erfaringen opp mot rurale erfaringer, uten å henfalle til nostalgi eller romantiske virkemidler. Som betrakter utsettes man for flere lag av mening og diskurs: Europallene viser til problemstillinger knyttet til senkapitalismens internasjonale varelogikk, samtidig som formen europallene utgjør – gjennom vestlandsløa – viser til lokale og regionale kvaliteter og logikker. Den semi-transparente veggstrukturen tillater bylyden å trenge inn i den intime resepsjonssituasjonen. Birkeland minner oss om at vi alle er sammensatte individer med flere lag av minner, erfaringer og identiteter.”

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Trond Sebastian Rusten, 3BA
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Luca Andreotti (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Trond Sebastian Rusten tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
Trond Sebastian Rusten stiller det helt sentrale spørsmålet – Hva er virkelighet? – i sitt kunstneriske arbeid. Han undersøker dette både med semiotisk nysgjerrighet og kunnskap, og problematiserer relevansen av gjengivelsen og representasjonen, enten denne er fotografisk eller tegnet for hånd.
Rusten bruker tid som aktivt materiale for å utvikle sine kunstneriske ideer og undersøkelser. Tiden arbeidet tar er en vesentlig investering i det kunstneriske. For Rusten er derfor arbeidet og arbeidets verdi en del av verket. Dette plasserer Rusten i en håndverkstradisjon som har referanser tilbake til opplysningstidens vitenskapelige illustrasjoner.
Juryen velger å tro at motivet ikke er tilfeldig. Det knytter kunstneren til en kontekst og en kultur, for ikke å si natur, som også forteller noe om hvem kunstneren er. Derfor er dette prosjektet ikke bare en kunstnerisk undersøkelse av et filosofisk problem, det er også et personlig manifest.”

 

Tildelinger Kunst og håndverk 2013

 

Juryen bestod av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Pauliina Pöllänen (kunstner og tidligere vinner), Line Halvorsen (kurator) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk).

Stipendet på kr 20.000,- gikk til Dagne Karevoll (MA).

Juryens begrunnelse:
“Dagne Aurora Karevoll har utviklet et selvstendig uttrykk med høy modenhetsgrad. Med utgangspunkt i tegning har hun tilført teknikker som fotografi, trykk og maleri, for å utforske et utopisk landskap som er både konkret og uangripelig. Verkene er generøse ved at de tilbyr en reise inn i et rom som ligger bakenfor de visuelle strukturene. Nettopp de visuelle strukturenes tilstedeværelse, som filtpennstreken og sporet av håndens bevegelse, vitner både om teknisk begavelse og høy materialbevissthet. Karevoll har over tid fordypet seg og forsket i håndverket for å nå målet om å skape sitt eget utopia som hun inviterer oss inn i.”

 

Tildelinger Kunst og håndverk 2012

 

Juryen bestod av Stina Högkvist (kurator nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Linus Elmes (kurator MA utstillingen), Aurora Passero (kunstner og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk).

Stipendene på kr 15.000,- gikk til Cecilie Bjerke (BA) og Pauliina Pöllänen (MA).

Juryens begrunnelse:
“Cecilie Bjelke visualiserer på et poetisk men samtidig rått vis naturen som kraft og prosess. Hennes verk “Når det uutholdelig blir holdt” på avgangsutstillingen er presist, men i forandring, det er monumentalt og samtidig skjørt, og det er like målbevisst som tyngdekraften.”

“Pauliina Pöllänen lager keramisk anti-skulptur med klare referanser til glam-punkens stisikre gi-faen-holdning. Skulpturene eksisterer i spenningsforholdet mellom ruin og byggmodul, med et komptent blikk på den kremaiske tradisjonen. Juryen er fristet til å oppfatte Pöllänen som keramikkens svar på Hanoi Rocks”

 

Tildelinger Kunst og håndverk 2011

 

Aurora Passero og Lillian M. Tørlen fra MA Kunst og håndverk, samt Elin Moen og Sigurd Thomassen fra BA Kunst og håndverk, ble tildelt stipend fra Fondet for Kunst- og designstudenter. Hvert stipend utgjorde kr 15.000.

Juryen bak tildelingen bestod av Stina Högkvist (kurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), Linus Elmes (daglig leder ved Unge Kunstneres Samfund, UKS) og Sonja Wiik.

Juyens begrunnelser er formulert slik:

BA

Sigurd Thomassen
“Med hjälp av referenser til synth, science fiction och mörk materia, har han skapat ett enkelt objekt, som rymmer ett helt univers, där det visuella och metodiska står i perfekt harmoni”.

Elin Moen
“För modet i att ägna sig åt en tradition, ett brilliant och egensinnigt illustrativt språk som spänner över århundraden genom att ge en trovärdig röst åt mörkret i Edgar Allan Poe`s författarskap”.

MA

Aurora Passero
“Ett närvarande, glimrande objekt som på ett intrikat vis väver sammen samtid med dåtid, och som visar på materialspecifika egenskaper”.

Lillian M. Tørlen
“För ett platsspecifikt verk som med glimten i ögat avslöjar och blottlägger själva institutionens infrastruktur och samtidigt reflekterar skolans relokaliseringsprocess”.