Tildelinger

(for å se tildelinger fra avdelingene Design og Kunstakademiet skroll nedover på denne siden)

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2018

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Nicolas William Hughes, 2MA Kunst og offentlig rom
Juryen bestående av Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Stefan Schrøder (kurator for avgangsutstillingen), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Ellen Aslaksen (dekan avdeling Kunst og håndverk) har kommet til at Nicolas William Hughes tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:

Årets pris går til et prosjekt som juryen oppfatter som modig og troverdig, og som åpner opp for store og samfunnsaktuelle diskusjoner. Arbeidet består av flere deler og den delen som presenteres i utstillingen er et dokumentasjonsprosjekt. Det inneholder både arkivmateriale, VR-teknologi og 3D printede objekter. I tillegg presenteres utdrag fra en pågående dialog med offentlige myndigheter. Dokumentasjonsprosjektet knytter direkte an til kontekster utenfor visningsrommet. Gjennom arbeidet undersøkes spørsmål som kontemporær økologi, hvordan samfunnet forholder seg til natur og hvilket potensiale forholdet mellom natur og samfunn har for fremtiden.

Prosjektet har en åpenhet som at det kan utvikle seg i mange ulike retninger. Med tittelen Et Tre Som Eier Seg Selv sår prisvinneren tanker som krever stor oppmerksomhet fra betrakteren og viser prosjektets potensiale til å gripe inn i og virke i verden. Juryen oppfatter tittelen som en vesentlig nøkkel til arbeidet, og den vitner om at dette langt på vei dreier seg om utviklingen av et originalt tankeeksperiment.

 

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Sayo Ota, 3BA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Pearla Pigao (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programansvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Sayo Ota tildeles stipend pålydende kr. 20.000 for hennes avgangsprosjekt Alt om oss.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner skiller seg ut med et nært og personlig arbeid, som også tar opp i seg samfunnsaktuell situasjon. Det er et sterkt personlig prosjekt som berører oss alle.

Gjennom materialbruken, objekter og ulike medier tar hun oss med inn i en fortelling med flere lag. Verket viser en styrke i det materialbaserte med en overordnet konseptuell idé. Med en moden refleksjonsevne, gir hun oss en nær opplevelse der arbeidet lever ut over det fysiske utstillingsrommet og Kunsthøgskolenes kontekst. Verket står stødig, til tross for henne ufrivillige fravær.

 

Tildelinger Kunst og Håndverk 2017

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Pearla Pigao, 2MA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet frem til at Pearla Pigao tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Årets masterutstilling holder svært høy kvalitet. I arbeidet med utvelgelsen var det særlig ett verk som pekte seg ut. Verket fremstår som et resultat av et dyptgående og gjennomarbeidet forskningsprosjekt. Arbeidet fremstår som teknologisk avansert og samtidig inviterende og altomsluttende. Kunstneren viser en bevisst og reflektert vilje til formidling. Hun inviterer betrakteren inn i verket gjennom aktiv fysisk deltakelse. På den måten blir publikums nærvær en del av realiseringen av verket.

I prosjektet tar hun utgangspunkt i det fysisk grunnleggende ved det å veve og den lyden som produseres. Hun har festet seg ved dette ene aspektet ved å veve, og har klart å holde fast ved tanken. Gjennom prosjektet har hun utviklet og undersøkt hva denne lyden er et uttrykk for.

Kunstneren sier selv om sitt arbeid: “Med dette som utgangspunkt transformerer jeg ulike lydstrukturer og taktile opplevelser. Lyden blir tredimensjonal, noe man fysisk kan ta på og bevege seg rundt”.

Juryen har latt seg overbevise og vil følge med på denne kunstneren med interesse fremover. Vi gratulerer Pearla Piago med årets stipend.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jan Eric Skevik, 3BA
Juryen bestående av Kari Skippervold (utstillingskoordinator for avgangsutstillingen), Lars Sture (kurator Norwegian Crafts), Vibeke Frost Andersen (billedkunstner og fjorårets stipendmottaker) og Synnøve Øyen (programannsvarlig master i Kunst og Håndverk) har kommet til at Jan Eric Skevik tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
En samlet jury har valgt å gi stipendet til en kunstner som avslører en stor faglig innsikt. Han følger en prosess som er velkjent innenfor sitt fagfelt, og evner å transformere denne prosessen til et kunstverk.

Ved første møte med kunstverket kan konstruksjonen gi referanser til en skjerm eller et akvarium. Går man nærmere, og setter seg ned, åpner det seg et landskap av en materialforståelse der vi blir invitert inn i en verden vi ikke nødvendigvis kjenner til. En verden som knytter seg til en faglig prosess, som denne gangen blir belyst. Juryen opplever verket som forlokkende med utenomjordiske assosiasjoner i en avklart konstruksjon, og over tid til verket avdekke referanser til livssykluser, teknologi, og kjemiske og metallurgiske konstellasjoner.

Juryen ser et stort potensiale for kunstneren og gratulerer Jan Eric Skevik med stipend.

Tildelinger Kunst og Håndverk 2016

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Vibeke Frost Andersen, 2MA, Kunst og offentlig rom
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Maia Birkeland, (kunstner og tidligere vinner) Eva Gonzalez-Sancho (kurator for masterutstillingen) samt Ellen Aslaksen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Vibeke Frost Andersen tildeles stipend pålydende kr. 20.000.

Juryens begrunnelse:
Vibeke Frost Andersens verk utmerker seg gjennom en særskilt åpenhet og en original bruk av materialer og utrykk. Verket inneholder både tekst, arkivmateriale, lyd, bilder (imprint) og readymades. De enkelte delene bidrar sammen til at verket som helhet fremstår med en fascinerende kompleksitet og dybde. Båten og påhengsmotoren som er plassert sentralt i rommet leder oppmerksomheten mot det nære, enkle og ukompliserte, mens arkiv og lydmaterialet problematiserer tematikkens økonomiske og politiske aspekter. Måten verket presenteres på i rommet inviterer til en åpning av diskusjonen om forholdet mellom både den konseptuelle og den materialbaserte kunsten, og kunst i offentlige rom. Verket er umiddelbart interessevekkende, og leder betrakteren inn mot både estetiske erfaringer og teoretiske refleksjoner.

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Jonas Olsson, 3BA
En samlet jury bestående av Inger Helene Stemshaug (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Kari Skippervold (utstillingskoordinator), Maia Birkeland (kunstner og tidligere stipendmottaker) samt Synnøve Øyen, (programansvarlig for master på Kunst og håndverk) har kommet til at Jonas Olsson tildeles stipend pålydende 20.000 kroner.

Juryens begrunnelse:
Jonas Olsson har levert et sterkt og tydelig verk. Han imponerer juryen med evnen til å kombinere det kraftfulle og det myke. Han har en vist en god gjennomføringsevne fra ide, med en sterk materialforståelse, til det gjennomførte arbeidet. Plasseringen og monteringen av verket utendørs understreker skulpturenes karakter og oppfattes som en selvfølgelig del av helheten.
For å kunne realisere sin ide har studenten måttet lage en egen maskin som gjør det mulig å formgi skulpturene. Denne prosessen blir en viktig del av det kunstneriske innholdet, lader måten vi leser skulpturene på, og er noe juryen setter pris på. Prosessen gir oss assosiasjoner til håndverksfag utover det som er representert på Kunsthøgskolen, samtidig minner den oss på håndverkets viktige rolle i kunstnerisk praksis.

Tildelinger Kunst og Håndverk 2015

 

MA-STIPEND 20.000 KRONER

Maia Birkeland, 2MA
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Yola Maria Tsolis (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Maia Birkeland tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
“Maia Birkeland viser gjennom sitt verk Byløe en interesse for flere parallelle problemstillinger. Verket aktualiserer både politiske, økonomiske og personlige motsetninger gjennom materialbruk, filmiske virkemidler og lydspor. Selve materialiseringen av verket ble til gjennom en dugnad, noe som viser til tradisjonell arbeidspraksis og kollektiv involvering. Birkeland setter den urbane erfaringen opp mot rurale erfaringer, uten å henfalle til nostalgi eller romantiske virkemidler. Som betrakter utsettes man for flere lag av mening og diskurs: Europallene viser til problemstillinger knyttet til senkapitalismens internasjonale varelogikk, samtidig som formen europallene utgjør – gjennom vestlandsløa – viser til lokale og regionale kvaliteter og logikker. Den semi-transparente veggstrukturen tillater bylyden å trenge inn i den intime resepsjonssituasjonen. Birkeland minner oss om at vi alle er sammensatte individer med flere lag av minner, erfaringer og identiteter.”

BA-STIPEND 20.000 KRONER

Trond Sebastian Rusten, 3BA
En samlet jury bestående av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Svartjord v/Mari Østby Kjøli og Luca Andreotti (kunstnere og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk) har kommet til at Trond Sebastian Rusten tildeles stipend pålydende kr. 20.000,-.

Juryens begrunnelse:
Trond Sebastian Rusten stiller det helt sentrale spørsmålet – Hva er virkelighet? – i sitt kunstneriske arbeid. Han undersøker dette både med semiotisk nysgjerrighet og kunnskap, og problematiserer relevansen av gjengivelsen og representasjonen, enten denne er fotografisk eller tegnet for hånd.
Rusten bruker tid som aktivt materiale for å utvikle sine kunstneriske ideer og undersøkelser. Tiden arbeidet tar er en vesentlig investering i det kunstneriske. For Rusten er derfor arbeidet og arbeidets verdi en del av verket. Dette plasserer Rusten i en håndverkstradisjon som har referanser tilbake til opplysningstidens vitenskapelige illustrasjoner.
Juryen velger å tro at motivet ikke er tilfeldig. Det knytter kunstneren til en kontekst og en kultur, for ikke å si natur, som også forteller noe om hvem kunstneren er. Derfor er dette prosjektet ikke bare en kunstnerisk undersøkelse av et filosofisk problem, det er også et personlig manifest.”

Tildelinger Kunst og håndverk 2013

Juryen bestod av Knut Astrup Bull (kurator Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Pauliina Pöllänen (kunstner og tidligere vinner), Line Halvorsen (kurator) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk).

Stipendet på kr 20.000,- gikk til Dagne Karevoll (MA).

Juryens begrunnelse:
“Dagne Aurora Karevoll har utviklet et selvstendig uttrykk med høy modenhetsgrad. Med utgangspunkt i tegning har hun tilført teknikker som fotografi, trykk og maleri, for å utforske et utopisk landskap som er både konkret og uangripelig. Verkene er generøse ved at de tilbyr en reise inn i et rom som ligger bakenfor de visuelle strukturene. Nettopp de visuelle strukturenes tilstedeværelse, som filtpennstreken og sporet av håndens bevegelse, vitner både om teknisk begavelse og høy materialbevissthet. Karevoll har over tid fordypet seg og forsket i håndverket for å nå målet om å skape sitt eget utopia som hun inviterer oss inn i.”

Tildelinger Kunst og håndverk 2012

Juryen bestod av Stina Högkvist (kurator nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur), Linus Elmes (kurator MA utstillingen), Aurora Passero (kunstner og tidligere vinner) samt Jørn Mortensen (dekan Kunst og håndverk).

Stipendene på kr 15.000,- gikk til Cecilie Bjerke (BA) og Pauliina Pöllänen (MA).

Juryens begrunnelse:
“Cecilie Bjelke visualiserer på et poetisk men samtidig rått vis naturen som kraft og prosess. Hennes verk “Når det uutholdelig blir holdt” på avgangsutstillingen er presist, men i forandring, det er monumentalt og samtidig skjørt, og det er like målbevisst som tyngdekraften.”

“Pauliina Pöllänen lager keramisk anti-skulptur med klare referanser til glam-punkens stisikre gi-faen-holdning. Skulpturene eksisterer i spenningsforholdet mellom ruin og byggmodul, med et komptent blikk på den kremaiske tradisjonen. Juryen er fristet til å oppfatte Pöllänen som keramikkens svar på Hanoi Rocks”

Tildelinger Kunst og håndverk 2011

Aurora Passero og Lillian M. Tørlen fra MA Kunst og håndverk, samt Elin Moen og Sigurd Thomassen fra BA Kunst og håndverk, ble tildelt stipend fra Fondet for Kunst- og designstudenter. Hvert stipend utgjorde kr 15.000.

Juryen bak tildelingen bestod av Stina Högkvist (kurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), Linus Elmes (daglig leder ved Unge Kunstneres Samfund, UKS) og Sonja Wiik.

Juyens begrunnelser er formulert slik:

BA

Sigurd Thomassen
“Med hjälp av referenser til synth, science fiction och mörk materia, har han skapat ett enkelt objekt, som rymmer ett helt univers, där det visuella och metodiska står i perfekt harmoni”.

Elin Moen
“För modet i att ägna sig åt en tradition, ett brilliant och egensinnigt illustrativt språk som spänner över århundraden genom att ge en trovärdig röst åt mörkret i Edgar Allan Poe`s författarskap”.

MA

Aurora Passero
“Ett närvarande, glimrande objekt som på ett intrikat vis väver sammen samtid med dåtid, och som visar på materialspecifika egenskaper”.

Lillian M. Tørlen
“För ett platsspecifikt verk som med glimten i ögat avslöjar och blottlägger själva institutionens infrastruktur och samtidigt reflekterar skolans relokaliseringsprocess”.

 

Tildelinger Design 2018

Stipendet som forvaltes av Avdeling Design tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet. Stipendmidlene à kr. 20 000,- vil kunne tildeles en masteroppgave eller deles i to stipender à kr 10 000,- til to masteroppgaver.

I 2018 har juryen valgt å tildele stipendet til to masteroppgaver fra fordypningene Grafisk design og illustrasjon og Kles- og kostymedesign. Juryen bestod av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Martin Asbjørnsen 2MA, Grafisk design
“Praksisen min oppleves som tørr, men er aldri edru” skriver Martin Asbjørnsen i sin imponerende skriftlige del av sitt masterprosjekt. Hans prosjekt handler om å digitalisere en font basert på noen eldre skilt i botanisk hage i Oslo. Fra dette tilsynelatende tørre utgangspunktet er prosjektet en undersøkelse av hans egen praksis som grafisk designer like mye som det diskuterer allmenne problemstillinger knyttet til originalitet, å forholde seg til historien og til hvordan valg tas i en skapende prosess. Prosjektet bør vekke interesse langt utover hans fagfelt.

Ramona Salo Myrseth 2MA, Kles- og kostymedesign
En personlig reise inn i sin egen kulturs mytologier og tradisjoner danner rammen for masterprosjektet Den Samiske Halvtimen der Ramona Salo Myrseth tar oss med til den magiske verdenen Sàivu der alt kan skje. Med klær og fortellerkunst som uttrykksform formidles de dypereliggende verdiene i den nordsamiske kulturen på en original og inkluderende måte. Prosjektet plasserer seg stødig i en global bevegelse der en ny generasjon unge kunstnere og designere stolt tar tilbake verdiene som ligger i urfolks tradisjoner og kulturuttrykk og definerer dem som viktige for vår tid og for allmennheten. Dette masterprosjektet blir dermed begynnelsen på en lengre reise som vil kunne få betydning for utviklingen av kulturmangfold for oss alle, både lokalt og globalt.

 

Tildelinger Design 2017

 

STIPEND FOR FREMRAGENDE MASTEROPPGAVE VED AVD. DESIGN:
Stipendet tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet, som i særlig grad utmerker seg og som er gode representanter for hva avd. Design anser som verdifullt ved våre utdanninger. Stipendmidlene á kr 20.000,- deles i 2017 i to stipender á kr 10 000,- til to masteroppgaver.

Juryen består av tre fagområdeansvarlige professorer/førsteamanuenser innen hhv. Grafisk design og illustrasjon (Martin Egge Lundell), Kles- og kostymedesign (Peter Løchstøer) og Interiørarkitektur og møbeldesign Toni Kauppila, samt avd. Designs dekan Karianne Bjellås Gilje. Fagområdeansvarlige har ansvar for faglig begrunnelse for stipendtildelingen.

Stipendet utdeles i 2017 til følgende to kandidater for deres avsluttende masteroppgaver:

1: Renate Thor for masterprosjektet Fugl eller Fisk
Renate Thors prosjekt utmerker seg ved sin vitalitet, formsikkerhet og faglige substans. Hun har utarbeidet en rekke mønstre, og disse er applisert på en rekke ulike typer tekstiler, til varierende bruk: Møbler, klær, tepper, tapeter og andre produkter. Som illustratør og designer har hun gått svært grundig til verks, med sikker farge-, form- og materialforståelse. Resultatet er et stykke grundige undersøkelser og en samling mønstre av svært høy kvalitet. Renate Thors masterprosjekt har bevisste referanser til klassikere på området. Etter juryens mening styrker dette prosjektet – fordi resultatet viser en sterk, egen stemme.Thors tverrfaglige tilnærming viser også en inngående forståelse for og nysgjerrighet på de mulighetene som åpner seg på et smalt, men likevel stort felt som det mønster er.

2: Christopher Hansen for masterprosjektet Life On Mars: The great indoors
“Hva betyr det å være menneske i morgendagens verden?”, spør Christopher Hansen. Hans masterprosjekt er et fremtidsscenario om menneskets kolonisering Mars, som samtidig en studie av menneskeheten og jorden. Hans arbeid åpner nye perspektiver på våre fremtidige utfordringer som menneskehet, samtidig som det åpner det ultimate potensialet for en interiørarkitekt: Design for det utenomjordiske livet! Design projiserer ideer som skal implementeres i fremtiden: Science fiction og utopiske prosjekter er gjerne del av designprosessen. Men nå er livet på en annen planet ikke lenger kun en utopisk idé, og Hansen klarer å frembringe de etiske utfordringene og praktiske potensialet av dette. På grunn av klimaet på Mars er hver menneskelig aktivitet enten inne i et kontrollert kabinett eller en romdrakt. Det betyr at livet på Mars alltid handler om interiør. Hansens prosjekt er i to skalaer – kropp og landskap. Hans tverrfaglig designtilnærming, mellom klær og arkitektur, er etter juryens mening en styrke i prosjektet.

 

Tildelinger Design 2016

 

I 2016 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen, som besto av Karianne Bjellås Gilje (dekan, avdeling design), Martin Lundell (Professor og fagansvarlig grafisk design og illustrasjon), Toni Kauppila (Professor og fagansvarlig interiørarkitektur og møbeldesign) og Peter Løchster (Førsteamanuensis i klesdesign). Avdeling Design har besluttet at stipendbeløpet på kr 20 000 tildeles en eller to masterstudenter i andre semester – for å styrke arbeidet med den kommende masteroppgaven. For 2016 har komiteen valgt at stipendet skal deles mellom 1MA-studentene Stine Marie Brænne Olstad og Isak Wisløff. Juryen ønsker begge studentene lykke til med viktige og spennende masterprosjekter.

Juryens begrunnelser:
1. Stine Marie Brænne Olstad, 1MA
Stine Marie Brænne Olstad tildeles stipend til å arbeide med masterprosjektet ‘The silent screams of nature flows trough me/The destruction of my cultural heritage.’ Gjennom dette prosjektet ønsker hun å utforske tekstilspråket, og bygge bro over det gapet hun mener har utviklet seg mellom moderne kultur og natur. Stipendet vil hun blant annet bruke til å jobbe fram en egen tekstil med digital og tradisjonell vev, trykk og farge.

2. Isak Wisløff Olstad, 1 MA
Isak Wisløff Olstad tildeles stipend til å arbeide med sitt masterprosjekt som vil utforske nye materialers kommunikative kompetanse og egenskaper. Hvilke betydning har materialet i utformingen av rom og objekt, og hvilken rolle har et valgt materiale i forhold til dimensjon, komposisjon og endelig form? Stipendet vil han bruke til studiereiser til i alle fall to konkrete forskningsmiljøer som jobber med nye materialer – Borregård i Fredrikstad og University College London, som har et ledende senter for studier av materialkultur.

 

Tildelinger Design 2015

 

I 2015 ble det tildelt 20.000 kroner, fordelt av juryen. Årets tildelinger:

Antonio Cascos Chamizo: 10 000 kroner.
Stina Fredriksson: 5 000 kroner.
Mathilde Abelson Sahlèn: 5 000 kroner

Tildelinger Design 2014

 

Stipend på kr 7.500,- Veronica Skogvold Navekvien

Tildelinger Design 2012

Stipend på kr 15.000,- ble delt på 2 og gikk til Mads Hårstad Pålsrud og Eva de Moor.

 

Tildelinger Kunstakademiet 2018

 

Juryen bestod av:
Maryam Jafri (professor Kunstakademiet)
Felix Gmelin (professor Kunstakademiet)
Ida Kierulf (kurator Kunstnernes Hus)
Therese Frisk (billedkunstner og mottaker av FKDS atelierstipend 2017/18)

 

FKDS ATELIERPROGRAM – 8 ATELIERSTIPEND PÅ KUNSTNERNES HUS:

1. Christoffer Alexander Danielsson (MA) får ett ateljéstipendium för att kunna fortsätta arbeta med “ambivalensen, det ogenomträngliga och irrationella i konfrontation med det formella och logiska.”

2. Mor Efrony (MA) gets a studio grant for trying “to peel layers off Oslo.”

3. Urd Joachimsen Pedersen (MA) får ett ateljéstipendium för att undersöka “ hverdagens fiasko, hverdagens triumf, kjærlighet, tvil, nære ting, vennskap, bekymring, risiko og usikkerhet, det å være dum og smart”

4. Agatha Wara (MA) Agatha Wara´s kunstneriske praksis er kuratorbasert. Hun skaper kontekster som utstillinger, magasiner og fester der hun inviterer andre til å delta basert på deres kunstneriske virke, samtaler og andre uvisse faktorer. Agatha får atelierstipend for å fortsette å undersøke en samarbeidsorientert praksis og ulike kontekster.

5. Kristian Suvante Augland (BA) får ett ateljéstipendium för att fortsätta intressera sig för “hvordan våre omgivelser og miljø, både sosialt og geografisk, er med på å forme våre personlige verdier og smak knyttet til objekter og deres funksjon.”

6. Love Terins (BA) får ett ateljéstipendium för att kunna fortsätta “utforska måleriets möjligheter i förhållande till skala och kroppen.”

7. Rickard Ravnanger Aall (BA) får ett ateljéstipendium för att “utvikle og starte produksjonen av et større fiksjonsbasert arbeid”.

8. Marte Sofie Brønner (BA) får ett ateljéstipendium för att fortsätta tolka “prosjektene sina, og hvordan de tematisk eller materielt kan relatere til hverandre”, samt vidare utveckla sit “interesse for generativ kunst.”

 

PROSJEKTSTIPEND BELØP 20 000,- NOK:

1.Carl Segelberg (MA) får medel för att vidare undersöka hur “medeltidskyrkorna står tysta och koncentrerande väntandes” i sammanhang med sitt måleri.

2. Elise McMillan (MA) receives funding for figuring out “how musical material is transmitted and experienced” in relation to her activities.

3. Thyra Dragseth (BA) får medel för att “fullføre og utvikle videre til å utforske de ulike teknikkerne og bygge opp kompetansenivået og tankesettet generelt.”

4. Fatou Åsbakk (MA) får medel för sitt arbete “rundt identitet og kategorier, og med det en problematisering av begrensninger og båser, og en fascinasjon for variasjoner av virkelighetsoppfatning.”

5. Ina Porselius (MA) får medel för att utveckla frågor som: “Vad är lycka? Vad är kärlek? Var kommer du ifrån? Vem är du idag? Vad är dina drömmar i livet? Vad är du rädd för? Vad är meningen med livet? (!) Frågor som kan tyckas banala och självklara men som också är frågor vi sällan ställer eller faktiskt svarar på.”

6. Anna Sofie Mathiasen (BA) får medel för att finna sätt att närma sig sin farfar Leo Grøndahl Hansens arbejder bestående af tegninger, mindre malerier, noter, skitsebøger og studier med Harun Farokis idéer om ett arkiv.

7. Kier Cooke Sandvik (BA) får medel för att utveckla sina intressanta tankar kring ambivalens i sitt arbete i ett flertal medier.

 

 

 

Tildelinger Kunstakademiet 2017

 

Juryen bestod av:
Therese Veier (programsnavrlig master Kunstakademiet)
Rike Frank (Associate professor, Kunstakademiet)
Ida Kierulf (kurator Kunstnernes Hus)
Anna Daniell (FKDS atelierstipend 2016/17)

Juryen er blitt enige og foreslår følgende fordeling av stipend for perioden høst 2017/ vår 2018:

Stipend er avstemt mot Blix fondet og BKH stipend stipend, 24.04.17

FKDS ATELIERPROGRAM – 8 ATELIERSTIPEND PÅ KUNSTNERNES HUS:

1. Ane Kvåle
The jury is happy to award a studio stipend to Ane Kvåle. Kvåle works mainly with large sculptural constructions where she appropriates an idiom associated with exhibition architecture and interior to the manufacturer’s instructions and formulations of viewer’s / public’s movement and experiences in the face of artistic expression. The sculptures, based on the exercising purely functional operations, exceeds occasionally into a vague and incidence based ornamentation and details that seek to undermine or complicate those new objects. Through a formal repertoire, largely comprised of materials emblematic of historical and contemporary art production, she wants to implement the exhibition situation as a model for a reflection on how statements, expressions and inquiries are configured.
Her practice alternates between specialization in / and preparation of text and planning / building the artworks. The sculptures are often large and it is a process that requires a lot of time and space. A studio at Kunstnernes Hus would facilitate that she can devote her concentration and effort to continue to develop her projects further. To be part of an atelier community where they will work in context and exchange with other young artists in an interesting and dynamic phase, is also very inspiring and stimulating.

2. Therese Frisk
Therese Frisk writes that a starting point of work is her own ignorance that has come to be developed to a meeting between herself and the expert. Frisk invests a lot of time in observation in order to understand the new field she wants to learn about and find people with whom she can have a dialogue and consult with.
Her interest in improvisational jazz began with an earlier project called A Study of Musical Instruments, since then she has worked with sound. Sound is something she feels a strong urge to continue to immerse herself in, the interest lies in listening, the musician’s gaze and thoughts contrary to her own, as well as to release control during the process.
Frisk wants to use the studiostipend to further develop the opera project that she has worked on during her master and to continue to explore the voice as an instrument, but this time involve more people and also work with a choir. She plans to contact various choirs in Oslo and study them during their exercises. She will observe both professional and amateur choirs. What particularly interests her is how the choir singers acts as a unison voice.

3. Ronak Moshtaghi
Ronak Moshtaghi has been awarded a studio stipend. Her relation to art is coming from her back ground in painting but she is working with different medias and materials such as collages, text, video, performance and in one of her recent projects, radio as a format for her work. Struggling within the space between secrecy and frankness, abstraction as a conceptual process has been appearing in most of her work in relation to both text and image materials. In this process Moshtaghi has been dealing with the moments where the rudeness of a narration and aggressive silence of an abstract image meet. Abstraction appears in her work as a resistance to transparency and not to reduce or simplify things but to complicate them and protect them.
In addition to having a studio base practice studio for her it is also a very important professional social space. Since working with people, having dialogue with other artists, initiating collaborative projects and discussing our mutual local and international political concerns within artistic environment is an inevitable part of her character and big interest for her.
She hopes by having the opportunity of a year of stay at Kunstnernes hus studio she can stablish her carrier as an artist independently from school and be able to extend and continue her connections and collaborations within Oslo art scene after graduating.

4. Lykorgous Porfyris
The FKDS jury would also like to award a studio stipend for Lykourgos Porfyris, whose practice is focusing on sound, performances and painting. He states that his work is a playground of failures, provocation and misinterpreted narratives. The purpose of his artworks is to subvert masculine standards and stereotypes, to propose more complex
and multilayered identities. He is also interested in the clichés of pop culture and how these elements are interacting with his minoritarian identity.
Porfyris works with a variety of mediums, from painting to drawing and from performance to sound. The studio has been a striking element of his work as it has been the base of his whole practice. Large scale paintings, which need space to be created, as well as
my drawings which work as blueprints for bigger projects, both require a studio for their development. Being in my studio for more than 9 hours a day, I might also get the chance to test my sound projects. Lykorgos writes that a studio in Kunstnernes Hus will provide him with an extremely convenient workspace, not only because of its location, which he is familiar with, due to the exhibitions and the Academy room but also in that It will give him the opportunity to coexist with people that he knows and has had cooperated with for two years. In addition, a safe environment will provide a smoother transition from a student to a professional artist in a foreign country.

5. Pete Fleming
In his artist statement Pete writes that he is approaching the digital image from a materialist position, his work engages with the cables, optics, and processes that interweave virtual and physical space. In a situation that does not differentiate between digital and analogue, whereby language, objects, and datum flow interchangeably, he finds himself looking at the image as a subjective accomplice, following as it accelerates through fragmentary processes of dispersal and mutation. The multidisciplinary nature of his practice—from photography, to sculpture, to reading groups —is a test site for the development of a poetics of the haptic: a physical and emotional economy of image-touch. Pursuing a diffractive methodology, his work forms an aperture for reading research through, with, and around visual media.

Fleming writes that an FKDS Studio Grant at Kunstnernes Hus, would give him the opportunity to fabricate new works and develop exhibitions that are scheduled for the coming year in Oslo—it is here that he is dedicated to establishing himself as an artist.

6. Julie Karine Schie Olsen
Julie Karine Schie Olsen works mainly with photography and text. The work attempts to look more closely at what is left if we take away what binds a story together, how you can still bind together and find new ways to create unity and coherence. Memory, narrative and
the possibility / impossibility of seeing anything other than one’s own perspective. During a studio stipend period she will work with thoughts about narrative, alternate histories or alternative ways of telling stories. She will explore it in video format, in a work further with the relationship between text and picture. She would also like to write a script for a movie that will be based on the idea of a person who does not remember anything, or who remembers everything. She wants to work more with the installation and explore the narrative in how the works are displayed. An example would be the room for her fictional person. The room would be a place to store and sort. To sort the information, to look at it and try to determine what something is, to find a new logic in assemblages of things. Schie Olsen also works with filming from people’s perspective in the same way that she has taken pictures before. She will work more with perspective, expand it, move in and out of it, kind of like a ghost, who can approach unmarked, but that still is not able to enter completely and fully. These are some of the things she will continue to work with in a given studio space stipend period.

7. Peder Horneland
Peder Horneland writes in his application that since his early twenties he has under taken a study of the practices of occultism, ritual magic and people hoodoo, wooden interests him greatly not only as a weird shit generator, but also as a very good mirror of the many pitfalls and traps in human reasoning and perception. The two fields of art and magic are often closely related, with a constant borrowing back and forth. This has been downplayed in art history until recently, it’s still remained presented throughout.
Over the last three years he has found his installation and performance work moving to a situational aesthetic, and an interest in engaging rather than presenting. The act of offering a challenge or problem to the viewers or participants, often but not necessarily a social one, has become very relevant. Effects like group synchronization, mob behavior, and initiatory practices has come up.
Horneland is also gathering a contact network of scandinavian artists (primarily based in Oslo so far) in the intersection of magic and art, towards creating a study group on the subject, and out of this possibly an art collective.

8. Linnea Liukku
Linnea wishes to use the studio sttipend to continue working on the same topics and themes she has explored during her bachelor studies. Her materials include oil painting, drawings, 3D renderings, dance, performance, lectures and moving pictures. She is concerned with folk art and uses decorative techniques such as marble, one stroke painting, cultivation and drying of flowers, wigs and faux-bois painting (trompe-l`æil). During her studio stiopend period, she wants to look deper into quilting, an ancient women’s art that has 21 million practitioners in the United States alone, all women who do not earn money on this work according to Linnea.

PROSJEKTSTIPEND MASTER, BELØP 20 000,- NOK:

1. Miriam Myrstad
In her artist statement Myrstad writes that in her work she collects and tells stories on the topics of sociality and self; she is interested in tropes of work, value and contribution. How our occupation (or lack of) becomes a social role which plays a part both in how we imagine ourselves but also inherently in how we are viewed by others; and how these two perspectives seemingly often fail to correlate. Myrstad wants to talk about what it can mean to contribute or be part of a community or society and who it is that gets to define these terms. Currently her work and research is focused on fantasies of the artist/poet as an emancipatory or disruptive figure in both the political, the personal and the common: Looking at historical and contemporary examples of the societal role of the artist and how she is defined both through her relation to institutional and defining powers but at the same time as part of the precariat.

In the next year she will devote her time to collecting material, talking and writing. She has begun to work on a novel which will be one outcome of her research.

2. Daniel Hansen
Together with the artist and peer Siri Wohrm, this summer Daniel Hansen will begin working towards an exhibition at the Natural History Museum in Oslo, where they want to carry the show in 2018 or 2019. He therefore applies for contributions to the production of works. I’m coming use the grant to purchase materials, such as rare minerals and other things, that photographing and making installations. Hansen sees it as a good chance to work over a longer period to a major exhibition.

The interventions they plan to perform in the museum will be out of context, but may also be read as part of the museum’s collections. They will not mark their works with titles because it is interesting for visitors to see the works as a little absurd part of the
collection. The exhibition will only be announced at the entrance and some works will have the lyrics to side of himself, which will not be referred to as just artwork. By taking the starting point of the museum’s exhibitions, we want to do in-depth questions about reproduction, anachronistic historical readings and how different forms of life is valued. The first thing that meets most visitors as they enter the museum’s main hall is a large dinosaur fossils, or, it looks like a fossil. Actually, it’s a cast of other fossils that probably not even complete, it is namely very rare that all parts of a fossil is found.

3. Martin White
Martin White is awarded the third project stipend to continue an investigative project which he has undertaken for the last 12 months, and produce new works from this continuing research. Over the course of my research, he hopes this project will have many outcomes, and as such it is a perfect project through which he can establish his artistic voice within a specifically Norwegian context, and using a specifically Norwegian subject.
The subject of this ongoing project is Dr. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1912–1991) who, at Gaustad Hospital in Oslo, experimented upon patients by placing electrodes deep into their brains, applying current and measuring the results. Through his investigation White has discovered primary evidence that hSem-Jacobsens experiments were conducted without the consent of patients. During his investigation of the archival material White has discovered thousands of slides of patients, which were previously unknown. No index exists of these images, or of the patients. He is in the process of indexing the images and the patients’ names and dates, which will provide the most comprehensive index of the individuals that Sem-Jacobsen experimented upon. No index has previously been available. Due to privacy law, the images and their presentation are highly restricted by the image archive at Teknisk Museet. The tension in this case between public interest, concealment, bureaucracy, personality rights, personal data and Sem-Jacobsen’s commercial gain based on personal data is of great interest to him.

The first outcome of this research is the work ’Are We Not Drawn Onward, We FeW, drawn OnwarD to NeW erA’ (2017), which is a lecture performance / live video essay in which he will present a selection of images from Sem-Jacobsen’s professional archive, whilst navigating through his career following the logic of the images and the legal restrictions surrounding what can and cannot be shown.

The next step in this project for which he is allocated support will be to contact the former patients, or their families to inform them of his project and the existence of these archival images. White would like to research the former patients and/or their families. Currently the control of the images rests with the archive – however, the images could be ‘re-patriated’ with the families or individuals photographed, who would then maintain legal control over their use and distribution. As this subject operates at the edges of the law, he will seek legal consultation to guide what can and cannot be shown and what constitutes a breach of personality rights according to Norwegian law.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS STIPEND, MASTER, À 5000,- NOK:

1. Siri Helene Wohrm Fossum
Has been allocated the stipend for development of practice. Her artistic practice is situated at the crossroads of the scientific and rational and the poetic and sensual. She works to identify where in the world the mineral gypsum occurs, and travel to these places to do different interventions. It may be pristine places, tourist attractions, gypsum mines where there has been productive industrial exploitation, or where it has been attempted to execute commercial operations. Based on the place’s history and character, the projects change and develop depending on the people, issues, and other external factors
she hits on. She finds that completion in a white gallery space is both difficult and problematic, and is always looking for other ways of thinking and showing art. Not to say that she opposes the exhibition situation, but that a bureaucrat at the National Archivist must adhere to her whim have equal value in her practice as an object that she displays in an exhibition context.
Together with artist Daniel Hansen she plans an exhibition at the Natural History Museum in Oslo. During the Master’s program they have been in close dialogue with the museum, which has been open for a partnership. A realization of this project is something they will be working towards from summer 2017, and they have ambitions to implement the project during 2018.

2. Rahraw Omarzad
Rahraw has been awarded the development of practice stipend. He states that his art exists between the spaces of politics, war, and personal lives. Through his artistic activities he has expressed his reaction against war as a political creation. His role in protests against the Government and the Russian aggression in Afghanistan brought imprisonment for artistic activities.Rahraw`s fight against the anti-art government and fundamentalism was not only through publishing but also his creation of free art courses for young male and female Afghan refugees. To encourage youth to create art he began a competition for young artists. Also on that time he started a discussion about establishing a Women art center, and in 2006 the women art center for afghan women was initiated.

PROSJEKTSTIPEND BACHELOR, BELØP 20 000,- NOK:

1. Eva Rosa Hollup Roald
Eva Rosa Hollup Roal is awarded the project grant from FKDS to further development of her project “Sleneset”. Hollup Roald`s desire is to expand and comple the project. She would like to present the material in a book consisting of text and photography, as well as an exhibition. She is am seeking support for study trips and further development of this project.

Sleneset is an island in the ocean on the coast of Helgeland. Hollup Roald visited this island the first time in July 2015. During this visit, she found a flat area surrounded by rocks; an intermediary between countries and water. Scattered throughout there was something that could resemble leather from animals, plaster, plastic or cardboard, but that turned out to be algae. These algae had been washed up on the shore, from its natural habitat, the sea, during rough weather. When the algae remains on the land, expelled from the sea, they are broken down and changes in color and shape, until they eventually become completely broken down and disappear. This is happening in fairly frequent cycles. She wants to draw up a text and photography based story about what she experience as an almost absurd impermanent nature process. With photography as a tool she will personify the lived algal process. With this interest and point she wants to develop a poetic-documentary with Photography, text and narrative, who takes residence on this island.

2. Hugo Hedberg
Hugo Hedberg is awarded a project grant. In his work Hedberg focuses on rhythm, movement, language and communication. Through dance, performance and video he explores these complex topics. He is currently interested in the experience of seeing and being seen. In September 2017, he wishes to travel to Japan to develop a new project. The idea is to stay two weeks on the Reversible Destiny Lofts, an apartment complex in Tokyo designed to challenge and stimulate the senses. The house created in 2005 by artists / architects Shusau Arakawa and Madeline Gins. In the 1990s, Arakawa & Gins developed a theory called “procedural architecture.” The theory is all about
architecture that can transform one’s personal well-being and longevity. The duo created the concept “Reversible Destiny” and built an apartment complex based on these theories. People who live here get the chance to discover the full potential of one’s body and a powerful experience of living and working in different rooms. (Http://www.rdloftsmitaka.com)

The reason Hedberg wants to go there is because of the project “To see yourself from the outside.” Since September 2016 he has, along with choreographer-student Karen Eide Bøen, collaborated on a dance performance where they explore movements associated with speech. They have created a piece where they verbally describe their own movements and describes and instructs the other. The piece premieres in March 2017 to the Khio. They examine the communication, the power of language, and what impact this will have on our
movements.

Hedberg is interested in how speech and movements affecting his self and his self-esteem. The project based on a feeling that he wanted to see himself from outside. Parallel to the show, Hedberg works on a “bodily diary” where he writes about how he experiences his body, thoughts and memories. He is trying to use the instruction and description method for influencing the flow of the text.

3. Fatou Madelen Åsbakk
Fatou Madelen Åsbakk has been awrded the FKDSs project grant to develop, launch and establish one of her projects called, Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag (Optional Reality Perception Publishing) (VVF). The publishing house will be led by her and a graduate student from Arts & Crafts at KHIO. They will publish books and artist books, but also audio books, posters, and films. The publications VVF will publish should “seek to surpass, and be beyond, the rational, using academic / artistic excellence, honesty, experience and knowledge.

The aim should be to reach a “higher” reality, where fantasy, the unconscious, dream and nightmare should have the intention to merge with the “ordinary reality / reality”, but without any kind of limitations.”

Fatou will use the project grant for a study trip to Documenta, equipment the publishing needs to produce and disseminate projects, as well as an exhibition / launch of the publishing company. As the film is her main ambition, the biggest expenses in her project is aimed at equipment she is lacking to produce, publish, and disseminate film.

In the graduation exhibition this year Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag / Optional Reality Perception Publishing will be introduced with her graduation project «Tredveaarene».

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS STIPEND, BACHELOR, À 5000,- NOK:

1. Ylva Kemi
Ylva Kemi is awarded the development of practice stipend. She is interested in the image’s unresolved conflict between narrative and essence. Kemi`s storytelling therefore moves through the exploration of materials, through a historically designed idea around surface and space. She utilizes surface, copies, borrows, cooks or dry cleans something she thinks has been distorted, overlooked or misread.

Her approach to painting and creating art is performative. She saves her makeup wipes, spills and wipe up liquids from the floor. She sits in her studio and chewing gum, trying coming up with new ideas. She stares at a canvas and pastes the chewing gum on it before she goes home. Her work usually begins with producing ideas at home in her bed, which she then moves back and forth between her home and her studio. Kemi loves to play with the material and allows it to change its place. She tries to think that food is color, dirt is color, makeup is color and color is color. All materials she uses has a role, the function is to satisfy her.

2. Kristian Suvatne
Kristian Suvatne is awardee the development of practice stipend. In his work Suvatne is interested in personal values and tastes around objects, and how our environment is a part of shaping this. This past year he has worked primarily with painting and sculpture. In a way, painting works as a result of managing his own studio situation. Previously, he worked more site specific with found and constructed objects, installations, and sculptures based on the object’s function and materiality in dialogue with the architectural. This is something he found to arise as problematic to bring into a studio situation, when he first got his own studio. Now he feels his s paintings work as a result or an objectification of his studio and process. He explores ideas he has about painting as an object and the subtle and tactile situations that arise in such a process.

Suvatne wants to continue working with these thoughts, and develop new ideas and experiences around his own practice.

 

Tildelinger Kunstakademiet 2016

 

FKDS-juryen for tildelinger ved Kunstakademiet 2016 besto av Ida Kierulf (kurator, Kunstnernes Hus), Therese Veier (programansvarlig MA, Kunstakademiet), Rike Frank (førsteamanuensis, Kunstakademiet), Solveig Lønseth (tidligere stipendmottaker).

FKDS ATELIERPROGRAM

Det ble tildelt 8 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerer atelier i bakbygningen på Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, for perioden august 2016 – august 2017:

1. Anna Daniell, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend til Anna Daniell for hennes dedikerte forhold til hvordan man kan jobbe med å aktivere, aktualisere og sosialisere skulptur. Anna har tidligere vist skulptur i skogen, på en plankehylle, på Bislet stadion, i film, på barnefestival, med dans og gjennom tekst. Hennes kunstprosjekt har handlet mye om å vise skulpturen i nye omgivelser, men også vært et forsøk på å se skulpturen på nytt. I tillegg til å flytte visningskonteksten har hun under sitt master studie i billedkunst, arbeidet aktivt og interessant med å finne nye visnings- og produksjonsstrategier som hun kan bruke for at tilskueren skal få ett nærere forhold til skulpturene hennes. Anna planlegger å jobbe videre med noen utvalgte skulptur prosjekter i sin atelierstipendperiode som hun vil vise i løpet av 2016-2017, og som på hver sin måte utforsker møteplassen mellom skulptur og tilskuer.

2. Carl Mannov, 2MA
Carl Mannov tildeles ett års atelierstipend på Kunstnernes Hus for å kunne fortsette de materielle, atelierbetingede udforskninger som er bærende for hans kunstpraksis. Hans arbeide med skulpturelle elementer såsom betong, trekonstruksjoner og nylige eksperimenter med større leireskulpturer krever plass, i tillegg er tilstedeværelsen av kollegaer viktig så kritiske samtaler kan oppstå omkring verkene i utviklingsfasen.
Et atelier på Kunstnernes Hus vil også være en avgjørende for hans eksperimentering og utvikling innenfor animasjonsfilm og inkorporeringen av det tilhørende medieutstyr som skulpturelle elementer i installasjoner.
Carl arbeider også frem mot en separatutstilling på Standard (Oslo)’s samlede lokaler som åpner i August 2017.

3. Jessica MacMillan, 2MA
Jessica MacMillan tildeles FKDS atelierstipend for sin kunstneriske praksis der hun benytter mediene skulptur og installasjon. Hennes kunstneriske produksjon er sentrert rundt begreper innen astronomi, vitenskap, filosofi, etikk og estetikk. Det kan hevdes at virkelighet og inntrykk er mer sammenkoblet i astronomi enn i noe annet område av menneskelig erfaring. Dette skaper en nødvendighet for metaforer, og en mulighet til å utforske gapet i forholdet mellom våre erfaringer og den større sammenhengen: på en planet, i et solsystem, i en galakse.
Maskiner, verktøy og vitenskapelige instrumenter krever ofte kalibrering for å holde dem på linje. Å kalibrere, i denne forstand, er å vurdere mens du tar eksterne faktorer i betraktning. Dette er det hun håper å oppnå med sin kunst, å tilby en form for kalibrering for betrakteren: en mulighet for vurdering av menneskelig skala og sammenheng, og også grensene for fysisk opplevelse.

4. Nora Joung, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend til Nora Joung. Nora skal jobbe med å utvikle manuskriptet til en langfilm med arbeidstittelen Progress. Arbeidet med filmingen har pågått siden 2010, og filmen er nå nærmere to timer lang. Strukturen til filmen er rigid. Alt materiale er presentert kronologisk og uredigert, etter en teknikk kalt in-camera editing. Lydsporet er den naturlige lyden fra opptakene, og en overhører krangler, sladder, pillowtalk, trafikkstøy, slagsmål osv. Motivet er det samme gjennom hele filmen, nemlig kråkefugler i byrommet. Tittelen Progress er en referanse til Walter Benjamin sin niende tese i essayet Theses on the Philosophy of History (1940). Benjamin ser for seg Historiens engel som en med blikket vendt mot fortiden, og som ser historien sitt løp som en katastrofe, der ulykke på ulykke utspiller seg. Engelen blir blåst mot framtiden og framskrittet av en kraftig storm. Benjamin avslutter: Denne stormen er det vi kaller framskrittet.

5. Ray Hegelbach, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend til Ray Hegelbach. Siden Ray endret sitt bosted til Oslo, har han også endret sin posisjon til maleriet. Han følte seg alltid fremmedgjort ved å ha ulike tilnærminger i sin egen praksis. I dag oppfatter han at hans kunstneriske tilnærming består av en fremmedgjøring til maleriske tilnærminger. Verkene han planlegger å produsere vil både være et skriftlig manifest, en serie malerier samt støpte gjenstander.

6. Ask Vatne Brean, 3BA
Juryen tildeler atelierstipend til Ask Vatne Brean og gleder oss til å følge med i hvordan han det kommende året vil jobbe med å videreutvikle musikk, lyd, teknologi og teori i sin kunstneriske praksis, og spesielt i forhold følgende prosjekter:
Ask har planer om å bygge en fungerende datamaskin i tre ved hjelp av enkle håndredskap, basert på de samme prinsippene som øvrige datamaskiner. Datamaskiner er basert på et lite sett med såkalte logiske porter som utfører veldig enkle, binære oppgaver — det er kombinasjonen av dem som muliggjør maskinenes enorme kompleksitet. Disse logiske portene fant han ut hvordan man kunne gjenskape mekanisk i tre, som han deretter skal sette sammen til en komplett skisse av et av hovedsystemene i datamaskinen: Den som tar seg av sammenlegging av tall.
Ask planlegger også å videreføre et påbegynt prosjekt som skal ende opp som en klassisk pianokonsert i tre satser, alle basert på temaet til J. S. Bach sin fuge Das Musicalische Opfer. Første sats vil bli produsert med samtidige teknikker for maskinlæring, andre sats vil bli produsert gjennom mutasjon av DNA i enzymet Taq Polymerase, og tredje sats er Bachs opprinnelige fuge. Han planlegger å få tak i og bygge grunnleggende utstyr for å arbeide med bioteknologi på atelieret, og på lang sikt starte opp et fellesverksted for slik utforsking. Ask tror vi er helt i startfasen av en omfattende utvikling innenfor bioteknologien, mennesket har så vidt har begynt å ane de enorme politiske, økonomiske og moralske implikasjonene av (også i Norge), og at det derfor om mulig er enda viktigere enn i øvrig samtidsteknologi at forståelsen av disse prosessene og teknikkene også foregår på et kunstnerisk plan.
Som så mange for tiden, føler han at verdenen vi lever i blir mer og mer abstrakt, mens materien den er basert på skyves ut av både hjerte og sinn. Ikke dermed sagt at vi ikke behøver abstraksjon for å nyttiggjøre oss elektronenes bevegelser i kobber og silikon, men at enorme mengder av teknologiens kunnskap og muligheter går tapt når det kommersielle har så total eierskap over denne abstraheringen.

7. Eirik Magnus Slyngstad, 3BA
Eirik Slyngstad tildeles atelierstipend fra FKDS. Atelieret vil fungere som en base for både hans individuelle og kollektive kunstneriske utforskning, utvikling og produksjon. Eirik skal også jobbe med å utvikle samarbeidsprosjektet og produksjonsplatformen «Dream Drama» med Josefin Andersson.
I hans arbeid med objekt og performance arbeider Eirik med opplevelser fra møter med offentlighet som materiale for abstraksjon og komposisjon. Historier, bilder og sanseinntrykk blir grunnlag for koreografiske, musikalske, poetiske og visuelle utforskninger. Han arbeider med bilder, skulpturer og kostymer som han både stiller ut som objekter og bruker i performance. Hans performancepraksis er collagebasert, og han komponerer audiovisuelle situasjoner i scenerom, galleri eller i offentlige rom. Arkitektur og stedskontekst er to sentrale elementer som ofte er definerende for Eiriks prosjekter. Eirik er særlig interessert i forholdet mellom utøver og publikum, og utforsker dynamikker som både materialiserer og visker ut dette forholdet.

8. Istvan Virag, 3BA
Juryen er glade for å kunne tilby atelierstipend til Istvan Virag. Istvan søker å få sted og mulighet til å utvikle sin kunstneriske praksis før han starter sine masterstudier.
Istvan jobber mest med kamerabasert kunst, men hans kunstneriske praksis er også preget av installasjon, skulptur, og film. Gjennom en kombinasjon av disse uttrykksformene reflekterer han over det fotografiske mediet. Han har også en mastergrad i økonomi og trekker inspirasjon fra sosiale og økonomiske tendenser i temaer som globalisering, sted, tilhørighet, mobilitet, migrasjon og forvandling. Storformatfotografi og print står sentralt i Istvans praksis. Istvan ønsker å bruke atelieret i Kunstnernes Hus til å sette opp en arbeidsstasjon, med en Epson storformat skriver (120 cm bredde) og en Scanmate trummelskanner for å skanne film. Dette utstyret ønsker han å tilby til andre studenter som jobber med foto og grafikk i atelierfelleskapet. I tillegg arbeider han med et fotobokprosjekt og utstilling av fotoserien “Herein is True and Accurate”. For å utvikle, kartlegge boken, og samtidig lage storformat printer av bildene, er et romslig atelier med veggplass veldig nyttig.

PROSJEKTSTIPEND MASTER, BELØP 20 000,-

1. Jan Moszumanski, 2MA
Jan Moszumanski tildeles FKDS prosjektstipend. I året etter sin eksamen fra KHiO planlegger Jan å jobbe med et prosjekt som han allerede har begynt å legge grunnlaget for. Prosjektet som går under navnet Blak Guld (bevisst feilstavet) er en multimedia kampanje, som vil koke ned til produksjon av en popmusikk sang og en musikkvideo, ved å være være en måte å kunstig produsere en døgnflue popstjerne. Prosjektet tar for seg utviklingen av det norske samfunnet 50 år etter at nasjonen oppdaget olje.
En av de viktigste årsakene til at Jan valgte Norge som et sted å studere var hans interesse for tilstanden til staten, som det nærmeste til hva en sann drøm om et sosialdemokrati kan være. Jan er interessert i forskjellene mellom de påfølgende generasjoner i det norske samfunn: generering av etterkrigstidens arkitekter i Norge, oljefunngenerasjonen og dagens ungdom. Hvordan folk ønsker å se forestillingen om privat eiendom og forståelsen av solidaritet og velferd utviklet, samtidig med og parallelt med den globale utviklingen av nyliberal kapitalisme. Prosjektet krever finansiering, forskning og forberedelse gjennom samarbeide med norske og internasjonale forskere, økonomer og sosiologer, samt produksjon av musikk og forproduksjon av en video.

2. Ksenia Aksenova, 2MA
Ksenia Aksenova tildeles FKDS prosjektstøtte for å aktivere Tumbler Cup Gallery (TCG) som hun konseptualiserte i november 2015. TCG er en utstillingsplass, en hverdagslig og håndholdt utstillingsplass. Annenhver uke vil et nytt kunstverk vises. TCG reiser og deler opplevelser på nett. Den har ingen fast adresse irl.
TCG er en carry-on kaffekopp med en opsjon om å endre utseende ved å endre papirinnsatsen mellom pleksiglass og selve koppen i en form som er karakteristisk for TCG. Koppen blir også anvendt i sin opprinnelige funksjon som beholder for varm drikke. Gallerifunksjonen er lagt til, men føles veldig organisk.

3. Malin Bülow, 2MA
Malin Bülow tildeles FKDS prosjektstøtte for å gjennomføre et samarbeidsprosjekt med koreografen Solveig Styve Holte. ”Your balls are too heavy to carry” er et 12 timers langt verk, som består av et varierende antall kropper, 1 – 15, plassert på ulike platåer, i ulike nivåer, på operataket i Oslo. Hver kropp er festet til bakken via en lang tube i elastisk materiale som går fra halsåpningen til tyngden av en annen kropp i motsvarende ende. Lengdene på tubene varierer, avhengig av kroppens plassering og arkitekturen. Forestillingen skjer i sykluser når det er dagslys. Malin ønsker å skape et utstrakt visuelt scenario der kroppene og deres forlengninger inngår i tydelig dialog med arkitekturen. Verket er stedsspesifikt. Det arkitektoniske isflaket som operataket representerer er essensielt. Smeltende kropper på et smeltende isflak. Kroppene er på vei ned i vannet. Bagasjen blir for tung å bære, avtrykket for stort å viske ut. Your balls are too heavy to carry – det er menneskeligheten som er for tung, det er menneskelighetens innbilte overlegenhet over naturen og alt annet levende som problematiseres. Kroppene okkuperer landskapet, forlengningene skaper rotfeste og holder dem på plass. Gravitasjon og tyngde. Danserne skal ha ulik bakgrunn, alder og kjønn. Ettersom arbeidet vil vare i ca. tolv timer og innebære langsom og meditativ bevegelse er det nødvendig å jobbe med profesjonelle utøvere som har et kinestetisk nærvær over lang tid.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, MASTER, SUM 5000,-

1. Daniel Hansen, 1MA
Daniel Hansen tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Om sin egen praksis sier Daniel at den likner på hvordan han skriver. Han skriver gjerne noen meninger, leser hva han har skrevet og oppdager at det står noe annet enn hva han hadde tenkt. Det er kanskje derfor hans skrivepraksis er en så stor del av hvordan han arbeider. Når han interesserer seg for noe pleier han å skrive om det for å finne ut hva det er som har fanget hans interesse. I det siste har han skrevet mye om naturvitenskap, ulike steiner eller mineraler og Grønland. Hans interesse for dette kommer fra tanker om saker som ’mørk økologi’ og Timothy Morton.
I framtiden vil Daniel bygge et større verk om Grønland og hvordan øya påvirkes veldig direkte av hvordan vi oppfatter både øya og dens innbyggere. Han vil arbeide for å søke opp de idéer om plassen som finnes også idag, akkurat nå gjør han det gjennom å arbeide med bilder av Grønland heller enn selve stedet Grønland. Daniel produserer falske bilder som han vever sammen med virkelige historier eller bilder for å skape et rom for diskusjon mellom de to, for for å komme til de prosesser vi benytter oss av når vi klassifiserer verden. Daniel skaffer materialer, som f.eks. mineraler, som har tilknytninger til øya og forteller deres historie.

2. Martin White, 1MA
Martin White tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Martin har en prosjektbasert, konseptuell praksis som utforsker sosial marginalitet. Temaet for et prosjekt han planlegger å undersøke er Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1912-1991). Sem-Jacobsen ble hyllet og ansett som svært vellykket i sin levetid, men siden 1990-tallet, har han vært fordømt. Under sitt engasjement i den norske motstandsbevegelsen ble Sem-Jacobsen involvert i USAs militære Office of Strategic Services (forløperen til Central Intelligence Agency). Etter krigen mottok Sem-Jacobsen både Rockefellers reisestipend og et Fullbright-stipend for å studere klinisk nevrofysiologi ved Rochester Hospital og Mayo Clinic i USA. I 1955, med et stipend fra Ford Foundation, vendte Sem-Jacobsen tilbake til Norge der han satt opp et EEG (elektroencefalografi) laboratorium ved Gaustad sykehus i Oslo. Historien om Sem-Jacobsen spenner over noen viktige juridiske og samfunnsmessige aspekter ved Norge før og etter krigen som: utviklingen i 1934 av lover for sterilisering og lobotomi på grunnlag av ‘svake sinn’ uten pasientens samtykke; eugenikkens rolle i utviklingen av sosialdemokratiet; motstanden mot den nazistiske okkupasjonen; den etterfølgende behandling av ‘krigsbarn’; og den norske militære etterretningsalliansen med USA. Denne typen hjerneforskning ble praktisert over hele verden på den tiden, men Norge var et foregangsland og en av de siste landene til å bruke disse metodene. Emnet Martin ønsker å utvikle i et kunstprosjekt er rikt, nyansert og komplekst.

PROSJEKTSTIPEND BACHELOR, BELØP 20 000,-

1. Beatrice Alexanian, 3BA
Juryen tildeler Beatrice Alexanian prosjektstipend for studietur til Libanon. Prosjektet skal gjennomføres sammen med én annen deltager. Beatrices motivasjon tar utgangspunkt i en sosial- politisk interesse, som ikke er begrenset til Libanon alene. Hennes verk bærer preg av en lengre research, og hertil vil en studiereise til Libanon agere som et ledd i undersøkelsen av hennes kunstneriske tema. Hun vil reise tettere på historien, språket, innbyggere og kunsten. Hertil vil hun også dokumentere sine studier på reisen i form av tekst og fotografi – til en pågående research, samt til et tekstarbeide rundt tid som fenomen og begrep, begge er arbeider under utvikling, som hun vil videreutvikle.

2. Fredrik Arnøy, 3BA
Juryen tildeler prosjektstipend til Fredrik Arnøy for at han skal kunne videreutvikle sitt maleri og sin maleriske praksis med følgende setninger som utgangspunkt: “Grønn har sneket seg inn i alle maleriene mine. Det skjedde først umerkelig, en flekk her og der. Stadig ble de større, blødde inn i de andre fargene til de tok over bildet. Snart kommer jeg bare til å male med grønn, slik jeg like umerkelig har begynt å kle meg i grønt, først sokkene, så skoene og etterhvert også genseren og jakken.”
Gaston Bachelard skriver at husets fremste kvalitet er at den beskytter drømmeren. Fredrik tenker at Bachelard har rett. Som grønnfargens karakter er huset omskiftelig og mangetydig. Fredrik sier at han maler med utgangspunkt i ideen om hjemmet, og alt den innebærer av dagdrømmer og andre minner. Arbeidene har ofte et fravær av mennesker, men inneholder allikevel spor av nærvær.

3. Klara Strøm, 3BA
Juryen tildeler prosjektstipend til Klara Strøm. Etter sin avgangseksamen ved Kunstakademiet planlegger Klara en serie tekstbaserte performances i forbindelse med en publikasjon. Publikasjonen kommer til å fokusere på interaktiv lesing. I dette prosjektet vil hun utforske ulike former for estetisk tilnærming for hvordan tekst kan fylla rom. Hvordan performance gjennom kostymer og scenografi blir til en forestilling eller intim presentasjon, og hvordan dette forandres gjennom dokumentasjon. Under produksjonen av tekster til prosjektet arbeider Klara med et fysisk skrivende, performativt eller gjennom et formmessig språk der tekstene vokser fram ved materialbehandling. Hun vil at lesingen skal være interaktiv på flere ulike måter. I publikasjonen blandes tekst i ulike former så som poesi, musikk og performance. Sluttresultatet presenteres som en hjemmeside, der leseren avbrytes i de skrevne tekstene og føres videre til videoklipp, bilder og lydfiler.
Klaras kunstneriske praksis fokuserer på uttrykk omkring kjærlighet og sex, med innslag av sorg, narcissisme, kommunikasjon og meningsløshet. Dette gjennom et queer-feministisk perspektiv med fokus på spørsmål om kjønn, seksualitet og klasse. Klara vil benytte et inkluderende språk og ta tilbake makt gjennom å uttrykke hensikter og følelser med et språk som inkluderer de mennesker disse temaene faktisk berører. Dette realiseres gjennom tekst og sang i performance, samt andre former for tekst.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, BACHELOR, BELØP 5000,-

1. Anna Sofie Mathiasen, 1BA
Anna Sofie Mathiasen tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Siden Anna Sofie startet å gjøre korte håndtegnede animasjoner, har hennes praksis utviklet seg rundt fortellinger, historiefortelling og hvordan hun kan materialisere disse begrepene.
Animasjon tiltrekker henne på grunn av den enorme kontroll det har over tid og bevegelse, på grunn av det faktum at man styrer ned til 1/24 dels sekund innenfor rammene. Anna Sofie ønsker å undersøke om hun kan overføre denne kontrollen til multimedia installasjoner. Kino, tv, scene, scenografi, bok, lesing, video screening, intervjuer og felles samtale er alle steder og situasjoner der historier kan bli fortalt. Anna Sofie liker å minimere, dekonstruere og blande disse situasjonene når hun forteller en historie. Hennes mål er å skape en ideell plattform der hennes historier kan utspille seg.

2. Linnea Jardemark, 1BA
Linnea Jardemark tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Høsten 2015 samarbeidet Linnea med musikeren Christian Berg. Utgangspunktet var å skape en sammenheng mellom bevegelige bilder og musikk, hvor de to mediene fungerte som to like instrumenter. Materialet ble grunnlaget for en audiovisuell improvisasjon, en 20 minutters forestilling som de la frem på performancefestivalen 13FESTIVALEN i januar 2016. Høsten 2016 fortsetter samarbeidet gjennom 10 fremføringer i løpet av en Europa-turné, men da med Christians band Wild Hart. Turneen er et forslag fra booking selskapet Meta netter og de vil blant annet gjøre konserter i Berlin, Amsterdam og Paris. Linnea driver også s5ene, som er en interdisiplinær plattform, og et samarbeide med Koreografi på KHiO. S5ene er et sted for å oppleve og diskutere performancekunst. For å videreutvikle sin metode og gjennomføre den planlagte performance turneen, trenger Linnea å kjøpe et videokamera. Dette stipendet gir henne muligheten til å skaffe seg et kamera. Kameraet vil også være et verktøy for videre utvikling av Linneas praksis innen performance.

 

Tildelinger Kunstakademiet 2015

FKDS ATELIERPROGRAM

Det ble tildelt 8 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerer atelier i bakbygningen på Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, for perioden august 2015 – august 2016:

1. Alan Armstrong, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Alan Armstrong, og vi ser frem til hvordan han vil utvikle sin praksis og etablere The Institute of Horror.
Alan vil fortsette og utvikle sin egen kunstneriske praksis og vil i tillegg benytte atelieret som en base for sitt nye kunstprosjekt; The Institute of Horror som vil sidestille retninger av hans praksis sammen med en interesse for å foreslå og utvikle nye kunstnerdrevne kuratoriske retninger i Oslo. Alans praksis inkorporer og beveger seg på tvers av ulike medier som skulptur, video, performance og lyd, og et atelier er avgjørende i å gi praktisk plass til å jobbe og prøve ut nye tilnærminger og arbeidsprosesser. Å arbeide med en praksis som i økende grad er basert på samarbeide krever et egnet studio der man kan utveksle ideer og jobbe sammen. Fremtidige planer for nytt verk omfatter det å samarbeide med en norsk kroppsbyggingsmester i å videreføre ideen om forestillingen av et “monument” i kunstverk, der det å arbeide med et individ hvis energi er fokusert på en oppfatning av egen kropp som en ‘walking bronze sculpture of desire’ er sentralt.

2. Tobias Danielsson, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Tobias Danielsson. Atelieret har spilt en sentral rolle i hans kunstneriske utvikling gjennom hans studieår på Kunstakademiet. Tobias sine arbeider beveger seg mellom gulv og vegg, og atelieret og arbeidsstedet fylles gjerne med materialer først for så å kunne få en god oversikt. Ved å arbeide, observere, mislykkes, gjøre om, tenke og jobbe enda mer, har atelieret spilt en viktig rolle i hvordan verkene hans har blitt til. Kunstnernes Hus sentrale beliggenhet gjør det også naturlig som et sted for å skape møter og initiere samtaler med folk i en ateliersituasjon som ellers ville være lett isolert.

3. Solveig Lønseth, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Solveig Lønseth. Arkitektoniske utfordringer atelier- og utstillings situasjoner bidrar konstruktivt i å karakterisere hennes kunstneriske uttrykk. I flere av sine arbeider har hun søkt å avklare stedsspesifikke begrensninger og muligheter kun med minimale poetiske tilnærminger. Utstillingssteders ulike arkitektur har ofte vært grunnlaget for hennes valg av materiale og utførelse på verket. Et passende eksempel er hennes kommende prosjekt for master avgangsutstillingen i Kunstnernes Hus, med utstillingsåpning 29 mai 2015. Kunstnernes Hus har vært et sentralt punkt i Solveigs utdanning, og spesielt nå på slutten, da hun jobber spesifikt med husets arkitektur i sitt masterprosjekt.
Da Kunstnernes Hus kunne endelig kunne åpne sine dører i 1930 skrev Jens Thiis, daværende direktør ved Nasjonalgalleriet, et telegram til åpningen av huset; Lad kunstens fakkel aldrig slukne i dette hus.

4. Miriam Hansen, 2MA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus Miriam Hansen. Etter å ha fullført sine master studier ønsker hun å arbeide med atelieret som et sted for dialog. Inspirert av funksjonen ateliersamtaler og tutorials kan ha på Kunstakademiet planlegger hun å drive en invitasjons-basert praksis i et miljø spesielt tilrettelagt og skapt for anledningen. Hun planlegger å oppnå dette ved å kuratere en rekke møter med atelieret som base, og ved dialog som praksis. Møtene vil ta ulike former, tilrettelagt av en overhengende tematikk. Et eksempel kan være hvordan slutten på verden, dommedag, er portrettert i filmer i dag kontra for ti år siden, og hvilke tendenser dette peker mot i en kollektiv sammenheng. Et annet eksempel kan være at en spesifikk samtale foregår i en ballsal, en helt urealistisk situasjon, men noe som kan være en faktor som distanserer deltakerne fra det å ta opp dystre temaer og som derfor bidrar til en mer genuint preget dialog. I fremtiden planlegger Miriam å arbeide ut fra en tanke om ærlig representasjon og undersøke hva det betyr. Er ærlighet subjektivt eller objektivt? Eller er subjektivitet og objektivitet irrelevante begreper i denne sammenheng?

5. Mikael Lo Presti, 3BA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Mikael Lo Presti og vi ser veldig frem til hvordan han vil fortsette å utvikle sin maleriske praksis. Mikaels malerier er minnefragmenter av fasader og kirkebygg, og en konfigurasjon avledet fra fresker i kirker. Hans innspill og fortolkninger av disse motivene er ikke er koblet til det religiøse, men de er snarere en fascinasjon for hvordan man kan fantasere omkring historiske hendelser, og er en måte å prøve og jobbe med minne som et verktøy for å skildre bestemte steder.

6. Andreas Øhman, 3BA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Andreas Øhman. Kjærligheten til materialer og teknikker gjennomsyrer Andreas sin søknad og hans atelier praksis. Juryen ser frem til å følge med på hvordan han vil fortsette å utvikle sin kunnskap om mange forskjellige materialer og teknikker, utnytte og arbeide i atelieret og også fortsette sin utforskning av tema, skulptur laget for hånd versus skulptur omformet i computer.

7. Liv Karin Heie Ertzeid, 3BA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Liv Karin Heie Ertzeid.
Liv Karin maler med konvensjonelle materialer som olje og akryl på lerret. Størrelsen varierer fra malerier som er mindre enn et A4 ark til malerier som er nesten tre ganger så stor som henne selv. Akkurat nå er hun mest interessert i å utforske det store lange smale formatet. Liv Karin er interessert i dynamikken mellom maleriene, og hun er interessert i hvor forskjellig hun angriper et lite maleri i forhold til hvordan hun jobber med et stort maleri. Naturen er ofte et utgangspunkt for henne for det å begynne å male. Det kommende året ønsker Liv Karin å fortsette sitt arbeide med malerier i forskjellige størrelser. Hun ønsker spesielt å jobbe i større format enn hun har gjort til nå, derfor trenger hun et atelier. I tillegg ønsker hun å jobbe mer med tekst, språk og det abstrakte språket i maleri.

8. Daniel Lynau, 3BA
Juryen tildeler atelierstipend på Kunstnernes Hus til Daniel Lynau. Daniel vil fortsette å utvikle sin kunstneriske praksis innenfor tegning. I løpet av sitt studium ved Kunstakademiet har Daniels tegneriske praksis ekspandert og han har fortsatt å eksperimentere med ulike tegneredskap. Hans tidligere små tegninger har utviklet seg til fargerike abstrakte komposisjoner tegnet på store papirruller. Daniels tegninger inkorporer maleriske problemstillinger, og han jobber i grenseland mellom tegning og maleri. Fra tegninger som var større, voldsomme og fargerike, beveger han seg nå tilbake til blyant i et mindre format, rutenettet er tilbake på veggen, samtidig som han fortsatt arbeider for å bevare det pittoreske i tegningene. Juryen ser frem til å følge Daniels atelierarbeid og hans måte å bearbeide tegneprosessen, hvilket er en viktig del av hans kunstneriske utforskning. Daniel mener at kroppen er i stand til å huske hva den har gjort før, og han forsøker med dette å jobbe frem nye tegneprosesser. Han ønsker å utforske grenselandet mellom tegning og maleri videre, ved å finne stadig nye måter å arbeide med blyant og andre tegneverktøy. Han er også interessert i å portrettere sted og for hvordan sted er med på å bruke fotografiske bilder for å fremstå som flate og maleriske.

PROSJEKTSTIPEND MASTER, BELØP 20 000,-

1. Amelia Beavis-Harrison, 2MA
Juryen tildeler Amelia Beavis-Harrison prosjektstipend for hennes foreslåtte prosjekt, A Tragedy Re-Written. Amelias prosjekt vil være å omskrive en tragedie gjennom dagens politikk ved spesielt å se på innvandring og asyl i Norge, dette skal så materialisere seg i et teater. I 1913 i en alder av bare 20 år skrev Vladimir Mayakovsky, den senere berømte russiske poeten, sitt første dramatiske verk; Vladimir Majakovskij en tragedie. Amelia ønsker å ta Majakovskijs verk, Vladimir Majakovskij en tragedie, og gjøre det om til en tragedie av i dag. Ikke en tragedie som hinter til 1905 og det russiske opprøret, eller den snart kommende Orange Revolution, men en tragedie som ser på dagens politikk, og tar som utgangspunkt der vi befinner oss akkurat nå. Hun foreslår å omstøpe karakterene, re-forme språket, bearbeide følelser og forme eller vise fysisk hva som ikke egentlig er fysisk. Hun vil jobbe med Norsk Organisasjon for Asylsøkere med å lage et skuespill som sammenkobler innvandrings- og asylsøkere i Oslo til tragedien som går som en rød tråd gjennom stykket, ved å bruke virkelige historier.

2. Ellakajsa Nordstrøm, 2MA
Juryen tildeler Ellakajsa Nordstrøm prosejktstipend på 20 000,-. I sitt arbeid utforsker Ellakajsa stemmen og dens ulike funksjoner. Hun er interessert i stemmen i tale og sang. Forholdet mellom det fysiske og språklige ved stemmen har kommet til å spille en stor rolle i hennes arbeid. Hun er også interessert i scenen og hvordan scenen er knyttet til kroppen og øynene. Prosjektet Ellakajsa mottar støtte til er en tur til Tromsø for å studere fuglekommunikasjon sammen med en forsker ved institutt for naturforskning (NINA), som jevnlig arrangerer seminarer om emnet. Dette stipendet vil muliggjøre en tur til Tromsø for å studere fuglekommunikasjon, til å dokumentere prosessen og ta opp spesifikke lyder fra fugler i Tromsø, og produsere en lyd brikke i form av en audio-guide som kan høres på flere steder samtidig.

3. Sasha Waltø, 2MA
Juryen tildeler Sasha Waltø prosjektstipend for hennes foreslåtte felles kunstprosjekt og lenge planlagte ekskursjon, opphold og kunstprosjekt på Svalbard sommeren 2015. Sammen med to andre kunstnere, ønsker hun å binde sammenbinde en felles interesse: Arktis. I Sashas egne verk er situasjoner – spesifikke, sted og tid på døgnet, samt sosiale, politiske og den kulturelle rekkefølgen av hva som er tilgjengelig på ett sted samtidig, og punkt, ofte en viktig del av hennes arbeid. I over ett år har Sasha, sammen med to andre kunstnere, Linn Lindström og Emanuel Svedin, planlagt et opphold på Svalbard sommeren 2015. De tre kunstnerne har kjent hverandre i lang tid, og de har alle et kollektivt kontaktpunkt i interessen for Arktis. Sashas spesielle interesse er det særegne landskapet, et miljø som er vanskelig å bo i, samt et nært forhold til naturen og dyr som må ha vært der. Hennes interesse for Arktis stammer også fra historier, filmer og forskning. Hun har ofte besøkt Frammuseet i Oslo og vært på opplesninger av blant annet Bea Uusmas bok Expedition my love story. Sasha har også lest og studert svenske og norske polarforskere og har vært både fascinert og hypnotisert av historier om disse menneskene, men også det ekstreme landskapet, klimaet, lyset, mørket og dyreriket. Miljømessige trusler mot Arktis som et i økende grad utsatt sted, sammen med geopolitiske konflikter og et bredt forskningsfelt gjør Svalbard til et spennende sted for henne å dra til som kunstner. På Svalbard, ønsker disse tre kunstneres å skape stedsspesifikke verk som skulpturer og performancer, samle inntrykk og ta fotografier.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, MASTER, SUM 5000,-

1. Ksenia Aksenova, 1MA
Juryen tildeler 5000,- i stipend til Ksenia Aksenova for utvikling av egen praksis innenfor fotografi og for hennes sterke kuratoriske prosjekter. Ksenia har nylig gjennomført et prosjekt med co-kurator Ekaterina Sharova “Who has the right to the city? The case of Cuba” på Akademirommet (24-25.03.2015). Dette vil potensielt være et tilbakevendende samarbeid i en serie av hendelser og paneldebatter som berører ideer omkring det offentlige rom og politikk.
Ksenia planlegger også å lansere gallerirommet, Tumbler Cup Gallery, der en kaffekopp vil fungere som et utstillingssted for papirbaserte arbeid. Utstillingsperioden vil være 2 uker. Til høsten vil Ksenia forsøke å vise alle de utstilte verkene.
Med residency oppholdet i Arcueil Paris, som Ksenia har fått i juli måned 2015 planlegger hun et prosjekt som skal undersøke stedet og området gjennom en kameralinse. Politikk som plass og rom, er og mulige tilfeldigheter hun er interessert i, og ulike tekst manifestasjoner er også noen av de tingene hun vil se spesielt etter i dette prosjektet. I tillegg, sammen med Beatrice Alexanian som også er tildelt residency opphold i samme periode, planlegger de å interagere med kunstscenen Paris og bygge opp potensielle samarbeid for å gjennomføre gruppeprosjekter som skal vises både i Arcueil og i Oslo. Når Ksenia skriver om å vende tilbake til fotografiet, mener hun også trykt fotografi og trykte bøker. Fordi flere av hennes interesser ligger innen lingvistikk, og hun vil etterstrebe muligheter for å implementere tilfeldigheter og ulykker i mellom bilder og tekster, som en måte å innkopiere ideer om det visuelle og språket.

2. Jessica Macmillan, 1MA
Jueryen er glade for å overrekke Jessica MacMillan 5000,- i stipend for utviklingen av egen kunstnerisk praksis. Hennes nåværende arbeidsprosess starter ofte med natur og det å tenke gjennom de mest grunnleggende kvaliteter ved fysiske materialer og gjenstander. Gjennom en kombinasjon av vanlige funne gjenstander og materialer (for eksempel teleskopdeler, stoler, klær og tre) skaper Jessica skaper fysiske illustrasjoner av naturkrefter og fenomener. Ofte virker objektene illevarslende og mystisk, på en måte som gjenspeiler den usikkerheten og frykten rundt vår fremtid i møte med ikke kontrollerbare fysiske krefter. Som første-års student i masterstudiet ved KHiO, håper hun å utvikle denne praksisen mot å skape en rekke verk som utforsker kontekst og orienterer seg via begreper fra astronomi og science fiction-gjennom en undersøkelse av spenningen mellom vårt daglige liv, og de kreftene som former vår eksistens i en større skala. Med dette stipendet vil hun finansiere en ny serie verk hun har nylig har påbegynt der hun bruker teleskop utstyr til å lage skulpturer som kan spore kulturelle og kosmologisk viktige steder på nattehimmelen.

PROSJEKTSTIPEND BACHELOR, BELØP 20 000,-

1. Ronak Moshtaghi, 3BA
Juryen tildeler Ronak Moshtaghi prosjektstipend for hennes prosjekt “An Appetite for Painting”. Ronaks utgangspunkt for dette prosjektet var dokumentarfilmen til Maziar Bahari om seriemordet som skjedde i 2004 i Mashhad. Dokumentaren, begynner med intervjuer av familien til den drepte og fortsetter med intervjuer av familiemedlemmer til ofrene, som alle var prostituerte kvinner. Ronak forsøkte å takle smerten og tyngden av dokumentarfilmen, da intervjueren plutselig spurte barnet til et av ofrene: Hva vil du bli når du blir stor? Og hun svarte, – Jeg vil bli kunstner. Svaret hennes var veldig overraskende for Ronak. Og samtalen opplevdes enda mer sjokkerende for henne da jenta sa at ved å tegne bildet av morderne vil hver og en forstå sannheten. Hun tror på maleriet, sa hun, på maleriets kraft. Denne troen følte Ronak at hun hadde mistet for mange år siden. Sara (jenta i filmen) og Ronak er omtrent jevngamle da dokumentaren var laget i 2002. Ronak vet ikke hva hun (Sara) synes om det å male nå, hennes tro på maleriets kraft, og hvem vet kanskje Ronak vil møte henne gjennom dette prosjektet og da snakke med henne om det. Ronak bestemte seg for å bli kunstner i en tro på kraften i kunst. Hun begynte offisielt å studere kunst i 2008, og har nå fått minst sju års fôring av sin appetitt. Nå har Ronak besluttet å tjene piken i filmen, Sara, og lage kunst som tilfredsstiller en annens appetitt.
Prosjektet Ronak søker støtte til er et forsøk på å tjene Saras appetitt for å male i måten hun forestiller seg at det kunne være. Ronak ønsker å dra til Mashhad, reise og besøke steder (som stort sett ligger utenfor byen) der likene av disse massedrapsofrene ble funnet for å lage et stedspesifikt monument eller en imaginær grav for hver av de seksten kvinnene, pluss oppsøke stedet der seriemorder ble henrettet.

2. Emil Andersson, 3BA
Juryen tildeler Emil Andersson prosjektstipend på 20 000,- . Emil søker om støtte til å gjennomføre et prosjekt som tar for seg økonomi, makt, miljø og identitet i det som tidligere ble kalt Vest-Europa. For prosjektet har han til hensikt å fotografere landskap mens han gjennomfører en vandring fra Sør-Sverige til sørlige Spania. Ideen er å starte høsten 2015, og i løpet av sju måneder gå ca. 15-20 km per dag, primært på landsens veier. Emil vil i hovedsak bo i telt under turen, og han vil trolig dele opp vandringen med en lengre pause i vinter. Dette prosjektet er på mange måter en videreføring av tidligere og nåværende mer avgrensede prosjekter utført i Nederland, Sør-Spania og Sverige. Emils interesse i landskap stammer fra et ønske om å øke synligheten av ideologier og prosesser som vi lett ikke ser eller bare føler som naturlig, til tross for at de er svært politisk og i stor grad bestemmer våre liv. Emil ser på landskapet som et avtrykk av samfunnet og tiden vi lever i, som igjen betyr at det er informasjon som kan leses ut av det. Hans fotografering er en måte å samle denne informasjonen, for deretter senere ved hjelp av fotoserier å gjøre det analyserbart.

3. Ane Kvåle, 3BA
Juryen tildeler Ane Kvåle prosjektstipend på 20 000,-. Ane er veldig interessert i alternative måter å se verden på. Hennes arbeid er ofte formet av begreper som har blitt værende hos henne og stammer fra vitenskap eller filosofi. Ideen om å flytte fokuset er sentralt i hennes verk, der gjenkjennelige materialer fra kunstproduksjon blir brukt i et skifte, og det som vanligvis er i bakgrunnen danner grunnlaget for det kunstneriske uttrykket og flyttes frem i et forsøk på å utvikle en forståelse av og avsløre hvordan visuelle og strukturelle konvensjoner er konfigurert. Ane er interessert i kunstneriske uttrykk som gir oppmerksomhet til noe som vanligvis ikke fanger betrakterens oppmerksomhet, og hun arbeider for å skape verk som fremstår nøkternt visuelt og fysisk, men likevel antyder prosessen gjennom subtile spor og små bevegelser. Hennes siste verk Modulvegg # 1 og # 2 er basert på dokumentasjons fotografier fra en utstilling i Kunstnernes Hus i 1932. Disse arbeidene er en del av et prosjekt som hun planlegger å arbeide videre med fremtiden. I tillegg til å utforske forholdet mellom maleri, skulptur og utstillingsarkitektur, mener hun at dette prosjektet også reflekterer over hva som er midlertidig og varig, og kunstverket som en luksus vare, gjennom å inkorporere elementer som er gjenkjennelig fra lagring og transport av kunstverk. Verkene er i stort format og det er viktig å bruke gode materialer, hvilket gjør hennes materialkostnader høye. Stipendtilskuddet fra dette prosjektet vil være et bidrag slik at Ane kan fortsette sin utforskning og utvikling av dette interessante prosjekt.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, BACHELOR, BELØP 5000,-

1. Eirik Slyngstad, 2BA
Juryen er glade for å tilkjenne Eirik Slyngstad 5000,- i stipend for utvikling av egen praksis innenfor performance området. I sine arbeider relaterer han til performance resultatet som et ultimatum- et point of no return. Ved å kombinere elementer fra pop musikk, kostyme, reklame estetikk og koreografi, prøver han å komme nærmere et språk som er koblet til en fysisk og nervøs reaksjon mot selve akten å fremføre en performance. Hans arbeidsmetoder har hittil vært basert på intuitivt arbeid med kostyme og sang hvor disse kombineres og en idé oppstår. Det siste året har han også jobbet med kollektive eksperimenter med materialer knyttet til kostyme som grunnlag for performance. Denne kollektive arbeidsmetoden har vært veldig givende for Eirik, og det er her han ser at det er et stort potensiale for videreutvikling av selve metoden. Eirik er interessert i å se nærmere på dynamikken som ligger i en kollektiv lek med materialer som grunnlag for performance, og han ønsker å finne en måte å strukturere dette slik at det blir et samarbeid der alle deltakernes stemmer blir ivaretatt men uten å stå i veien for innholdet i verket.

2. Liv Karin Heie Ertzeid, 3BA
Juryen er glade for å tilkjenne Liv Karin Heie Ertzeid 5000,- i stipend for utvikling av egen praksis innenfor maleri. Liv Karin maler med konvensjonelle materialer som olje og akryl på lerret. Størrelsen varierer fra malerier som er mindre enn et A4 ark til malerier som er nesten tre ganger så store som henne selv. Akkurat nå er hun mest interessert i å utforske et stort langt smalt format. Liv Karin er interessert i dynamikken mellom maleriene, og hun er interessert i hvor forskjellig hun angriper et lite maleri i forhold til hvordan hun jobber med et stort maleri. Naturen er ofte et utgangspunkt for henne for å begynne å male. I løpet av det neste året ønsker Liv Karin å fortsette og arbeide med malerier i forskjellige størrelser. Hun har også et ønske om å fortsette å jobbe med det språket hun allerede har utviklet -men hun ønsker også å jobbe mer abstrakt enn hun har gjort til nå. I tillegg ønsker hun å jobbe mer med tekst, og utforske det som ikke har et naturlig språk, og språket i malerier.

Tildelinger Kunstakademiet 2014

FKDS ATELIERPROGRAM

Det ble delt ut 8 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerer atelier i bakbygningen på Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, for perioden august 2014-august 2015:

1. Knut Ivar Huseby Aaser (15.august 2014 – 1.august 2015)
2. Tiago Bom (15.august 2014 – 1.august 2015)
3. Serina Erfjord (15.august 2014 – 1.august 2015)
4. Ina Hagen (15.august 2014 – 1.august 2015)
5. Martin Titus Boguslav (6. oktober 2014 – 1.sept 2015)
6. Chandra Sen (6. oktober 2014 – 1.sept 2015)
7. Sigbjørn Pilskog (6. oktober 2014 – 1.sept 2015)
8. Urd J. Pedersen & Calle Segelberg (6. oktober 2014 – 1.sept 2015)

Prosjektstipend BA

1. Daisuke Kosugi, 20 000,-
Daisuke receives support for his project titled Meeting with uncle Yu j i (working t i t le).
The project is a performative presentation of video documentary and musical production. The main material for this project will be a video documentary of meeting with his uncle who lives in NewYork. The conversation will follow the uncles story of migration for his dream of playing music, juxtaposed with Daisuke’s story of migration and current position as a newly graduated art student.
The documentary will start with a portrait of both his uncle and Daisuke. It will also include research topics such as aspirations to urban cities and “survival of the fittest” in the cultural scene, in relation to the role of ethnic communities. During and after the research he would like to direct and produce his uncle’s musical production here in Oslo.
Daisuke wants to investigate how this research will affect both the collaborative production and the performative presentation.

2. Carl Mannov, 20 000,-
Receives support for his proposal to go on a 10 day study trip to Saint Petersburg during The European Biennial of Contemporary Art, Manifesta†10. Focusing on the curatorial aspects of the exhibitions in relation to the current political climate of Russia, the project functions as an investigation that will be documented and shared through an open presentation. His interest involving this project lies mainly with the relationship between the political stance of Russia concerning freedoms of expression and the premise of Manifesta, being a European exhibition of expressions. Having been the imperial capital of Russia for little over two hundred years, the historical architecture from before the stalinist USSR remains and is one of the strongest motivations related to Mannov’s own practice and his work with formal structures that connote architecture.

3. Helena Lund Ek 20 000,-
In the upcoming year after her graduation Helena wishes to make a book. Taking a standpoint from one or two of the female artists in the Vasari Corridor collection. The starting point would be a trip to the Vasari Corridor in Firenze in Italy, a one kilometer long corridor containing only portraits, mostly self portraits, something with which Helena has been working since first starting painting. The outcome of her visit would be a book with drawings, paintings, academic research and personal notes on the female selfportraits seen in situ, along with the history of the artists. This project is a continuation and an advance on her thesis for graduation where she made a close reading of Gustave Courbet’s painting ‘L’Atelier du peintre’. The trip is the starting point for an artistic and an academic work, as an investigation into the spiritual as well as political possibilities for their art, and to concentrate on a few of the female artists in the collection. Hardly any of the female artists working in renaissance Italy have taken a place in the history of art, though their importance and art are equal to the men of their time.

Stipend utvikling av egen praksis BA

1. Mikael Lo Presti, 5 000,-
2. Thomas Bergsten, 5 000,-

Prosjektstipend MA

1. Mimmi Mattila, 20 000,-
As background research for her MA thesis she started to gather definitions of expression that relate to her practice, mainly around linguistics and different forms of humor, and collect them together in the form of a glossary. Mimmi wishes to continue the process and make it into a longer term project getting deeper into what she started touching upon. She plans to expand the work and broaden the specter of the research during next year, in order to build a more extensive list of expressions and explanations. She wishes to use the glossary as a tool for more disciplined learning that can serve as a framework for further work but also become a work of its own. Mimmi receives support for her plan to develop the material further and the result will take the form of a publication.

2. Vikram Uchida-Kanna, 20 000,-
In September 1913, the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein traveled to Norway in order to restructure his thinking and person through a type of monastic desocialization, and he decided to spend the winter in a guesthouse in Skjolden, a small village north of Bergen. In the 100th anniversary of Wittgenstein’s departure for Skjolden, Vikram receives support to make a journey to the site, and to camp for a period of two weeks, starting in June of 2014, at the still intact stone foundation of Wittgenstein’s cabin and use a direct experience with the site and the living conditions in Skjolden as the starting point for a performative examination of the relationship between Wittgenstein’s work and its isolated context, or more broadly, between thinking and place. Wittgenstein’s time in Norway remains understudied both academically and artistically and Vikram would like to use this time as a form of research, during which he intends to produce plein-air landscape painting and read texts by Wittgenstein—and others on philosophy, solitude, and monasticism.

3. Tarald Wassvik, 20 000,-
During his MA studies Tarald has made a lot of water colours, and he receives funding to develop this way of working to a book in 25 copies. He wants to make 300 paintings in 41x30cm for the book, which will then get 300 pages. This work will give him the opportunity to follow the loose ends from his Masters program and to gather his watercolor production in one work which can be conveyed in its entirety. The book is intended as a natural extension of the personal format pictures are painted in. The contents of the book will span the introverted and psychological, to the participatory and descriptive. The paintings are also titles that will be listed in the back of the book. These offer a key to the reading of individual works and book whole. The book will contain no text other than the titles, because Tarald wants this to be perceived as a work in itself, more than cataloguing of watercolor paintings.

Stipend utvikling av egen praksis MA

1. Karin Eriksson, 5 000,-
2. Solveig Lønseth, 5 000,-

Tildelinger Kunstakademiet 2013

Prosjektstøtte 6 X 20.000 NOK.

Anders Bang (MA)
Andrea Bakketun (MA)
Bjarne Bare (BA)
Aksel Høgenhaug (MA)
Solveig Lønseth (BA)
Morten Jensen Vågen (BA)

Stipend til utvikling av egen praksis 4 X 5.000 NOK.

Agnieszka Golaszewska (BA)
Urd Joachimsen Pedersen og Carl Segelberg (BA)
Andreas Skjelde (MA)
Ayatgali Tuleubek (MA)

Prosjektstipend.

Anders Bang (MA) får stipend for forslag til prosjekter som på en slående måte setter menneskelige intensjoner opp mot naturlige vilkår.

Andrea Bakketun (MA) får stipend for et bokprosjekt som formulerer ikke-lineære og fragmentariske alternativer til historien.

Bjarne Bare (BA) får stipend for et fotografisk prosjekt som følger sjøfartskulturen fra Risør til Kapp det Gode Håp.

Aksel Høgenhaug (MA) får støtte til et prosjekt om pilegrims-erfaringer i Jerusalem.

Solveig Lønseth (BA) får prosjektstipend for å produsere en hvit kube ingen før har sett.

Morten Jensen vågen (BA) får støtte for å fortsette sine studier av subkultur og kriminal-estetikk i New York.

Stipend til utvikling av egen praksis.

Agnieszka Golaszewska får stipend for både stilsikre og eksperimentelle videoer som på hypnotisk vis lurer betrakteren inn i sine labyrinter.

Urd Joachimsen Pedersen (BA) og Carl Segelberg får stipend for å gjennomføre en turné med kunstduoen “Mett”, som kombinerer visuelle projeksjoner med kaotiske populærmusikalske collager.

Andreas Skjelde (MA) får stipend for å utvikle sine sci-fi-inspirerte installasjonsarbeider, hvor han trekker gjenstander ut av sin vante kontekst, og gjør dem til tankevekkende dystopiske tegn.

Ayatgali Tuleubek (MA) får stipend for arbeider som overbevisende kombinerer teknologiske spekulasjoner med en kritikk av politiske og sosiale forhold han har særlig kjennskap til.

Tildelinger Kunstakademiet 2012

Prosjektstøtte kr. 20 000

Naja Lee Jensen (MA avgang)
Oscar Qvale (MA avgang)
Thomas Simonsen Balmbra (BA avgang)
Åsmund Bøe (BA avgang)

Utvikling av egen praksis kr. 6 250

Serina Erfjord (2.MA)
Ayatgali Tuleubek (1.MA) / Tiago Bom Rodrigues da Silva (MA pt. permisjon)
Miriam Hansen (2.BA) / Ina Hagen (2.BA)
Daisuke Kosugi (2.BA)

Atelierstipend

I tillegg ble det delt ut 9 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerte et atelier hver i Handelsbygningen, Henrik Ibsens gate 60, for perioden september 2012-juli 2013:
Ragnhild Aamås (MA avgang)
Marthe Andersen (MA avgang)
Maria Belic (BA avgang)
Andreas Bennin (MA avgang)
Tito Frey (MA avgang)
Jesper Halling (BA avgang)
Hannah Mjølsnes (BA avgang)
Camilla Skibrek (MA avgang)
Sara Sølberg (MA avgang)

Tildelinger Kunstakademiet 2010

Det ble utdelt 7 stipender; 4 enkeltstipender og 3 stipend til grupper, hvor stipendet deles likt mellom enkeltpersonene i gruppen.

Eirik Senje
Markus Li Stensrud
Benedikte Rønsen
Sheyma Ettefagh
fikk utdelt kr. 15.000 hver.

Åpent Forum v/ Ragnhild Aamås og Ragna Benedicte Bley fikk utdelt kr. 7.500 hver.
Semikolon v/ Malie Robb, Karin Eriksson og Siri Leira fikk utdelt kr. 7.500 hver.
One Night Only v/ Jon Benjamin Tallerås, Mohammed Ali Fadlabi, Erlend Grytebakk Vold og Max Andreas Frey (Tito) utdelt kr. 3.750 hver.