Tildelinger Kunstakademiet 2016

 

Tildelinger Kunstakademiet 2016

FKDS-juryen for tildelinger ved Kunstakademiet 2016 besto av Ida Kierulf (kurator, Kunstnernes Hus), Therese Veier (programansvarlig MA, Kunstakademiet), Rike Frank (førsteamanuensis, Kunstakademiet), Solveig Lønseth (tidligere stipendmottaker).

FKDS ATELIERPROGRAM

Det ble tildelt 8 atelierstipend til MA og BA avgangsstudenter fra Kunstakademiet. Stipendmottagerne disponerer atelier i bakbygningen på Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, for perioden august 2016 – august 2017:

Anna Daniell, MA2
Juryen tildeler atelierstipend til Anna Daniell for hennes dedikerte forhold til hvordan man kan jobbe med å aktivere, aktualisere og sosialisere skulptur. Anna har tidligere vist skulptur i skogen, på en plankehylle, på Bislet stadion, i film, på barnefestival, med dans og gjennom tekst. Hennes kunstprosjekt har handlet mye om å vise skulpturen i nye omgivelser, men også vært et forsøk på å se skulpturen på nytt. I tillegg til å flytte visningskonteksten har hun under sitt master studie i billedkunst, arbeidet aktivt og interessant med å finne nye visnings- og produksjonsstrategier som hun kan bruke for at tilskueren skal få ett nærere forhold til skulpturene hennes. Anna planlegger å jobbe videre med noen utvalgte skulptur prosjekter i sin atelierstipendperiode som hun vil vise i løpet av 2016-2017, og som på hver sin måte utforsker møteplassen mellom skulptur og tilskuer.

Carl Mannov, MA2
Carl Mannov tildeles ett års atelierstipend på Kunstnernes Hus for å kunne fortsette de materielle, atelierbetingede udforskninger som er bærende for hans kunstpraksis. Hans arbeide med skulpturelle elementer såsom betong, trekonstruksjoner og nylige eksperimenter med større leireskulpturer krever plass, i tillegg er tilstedeværelsen av kollegaer viktig så kritiske samtaler kan oppstå omkring verkene i utviklingsfasen.
Et atelier på Kunstnernes Hus vil også være en avgjørende for hans eksperimentering og utvikling innenfor animasjonsfilm og inkorporeringen av det tilhørende medieutstyr som skulpturelle elementer i installasjoner.
Carl arbeider også frem mot en separatutstilling på Standard (Oslo)’s samlede lokaler som åpner i August 2017.

Jessica MacMillan, MA2
Jessica MacMillan tildeles FKDS atelierstipend for sin kunstneriske praksis der hun benytter mediene skulptur og installasjon. Hennes kunstneriske produksjon er sentrert rundt begreper innen astronomi, vitenskap, filosofi, etikk og estetikk. Det kan hevdes at virkelighet og inntrykk er mer sammenkoblet i astronomi enn i noe annet område av menneskelig erfaring. Dette skaper en nødvendighet for metaforer, og en mulighet til å utforske gapet i forholdet mellom våre erfaringer og den større sammenhengen: på en planet, i et solsystem, i en galakse.
Maskiner, verktøy og vitenskapelige instrumenter krever ofte kalibrering for å holde dem på linje. Å kalibrere, i denne forstand, er å vurdere mens du tar eksterne faktorer i betraktning. Dette er det hun håper å oppnå med sin kunst, å tilby en form for kalibrering for betrakteren: en mulighet for vurdering av menneskelig skala og sammenheng, og også grensene for fysisk opplevelse.

Nora Joung, MA2
Juryen tildeler atelierstipend til Nora Joung. Nora skal jobbe med å utvikle manuskriptet til en langfilm med arbeidstittelen Progress. Arbeidet med filmingen har pågått siden 2010, og filmen er nå nærmere to timer lang. Strukturen til filmen er rigid. Alt materiale er presentert kronologisk og uredigert, etter en teknikk kalt in-camera editing. Lydsporet er den naturlige lyden fra opptakene, og en overhører krangler, sladder, pillowtalk, trafikkstøy, slagsmål osv. Motivet er det samme gjennom hele filmen, nemlig kråkefugler i byrommet. Tittelen Progress er en referanse til Walter Benjamin sin niende tese i essayet Theses on the Philosophy of History (1940). Benjamin ser for seg Historiens engel som en med blikket vendt mot fortiden, og som ser historien sitt løp som en katastrofe, der ulykke på ulykke utspiller seg. Engelen blir blåst mot framtiden og framskrittet av en kraftig storm. Benjamin avslutter: Denne stormen er det vi kaller framskrittet.

Ray Hegelbach, MA2
Juryen tildeler atelierstipend til Ray Hegelbach. Siden Ray endret sitt bosted til Oslo, har han også endret sin posisjon til maleriet. Han følte seg alltid fremmedgjort ved å ha ulike tilnærminger i sin egen praksis. I dag oppfatter han at hans kunstneriske tilnærming består av en fremmedgjøring til maleriske tilnærminger. Verkene han planlegger å produsere vil både være et skriftlig manifest, en serie malerier samt støpte gjenstander.

Ask Vatne Brean, BA3
Juryen tildeler atelierstipend til Ask Vatne Brean og gleder oss til å følge med i hvordan han det kommende året vil jobbe med å videreutvikle musikk, lyd, teknologi og teori i sin kunstneriske praksis, og spesielt i forhold følgende prosjekter:
Ask har planer om å bygge en fungerende datamaskin i tre ved hjelp av enkle håndredskap, basert på de samme prinsippene som øvrige datamaskiner. Datamaskiner er basert på et lite sett med såkalte logiske porter som utfører veldig enkle, binære oppgaver — det er kombinasjonen av dem som muliggjør maskinenes enorme kompleksitet. Disse logiske portene fant han ut hvordan man kunne gjenskape mekanisk i tre, som han deretter skal sette sammen til en komplett skisse av et av hovedsystemene i datamaskinen: Den som tar seg av sammenlegging av tall.
Ask planlegger også å videreføre et påbegynt prosjekt som skal ende opp som en klassisk pianokonsert i tre satser, alle basert på temaet til J. S. Bach sin fuge Das Musicalische Opfer. Første sats vil bli produsert med samtidige teknikker for maskinlæring, andre sats vil bli produsert gjennom mutasjon av DNA i enzymet Taq Polymerase, og tredje sats er Bachs opprinnelige fuge. Han planlegger å få tak i og bygge grunnleggende utstyr for å arbeide med bioteknologi på atelieret, og på lang sikt starte opp et fellesverksted for slik utforsking. Ask tror vi er helt i startfasen av en omfattende utvikling innenfor bioteknologien, mennesket har så vidt har begynt å ane de enorme politiske, økonomiske og moralske implikasjonene av (også i Norge), og at det derfor om mulig er enda viktigere enn i øvrig samtidsteknologi at forståelsen av disse prosessene og teknikkene også foregår på et kunstnerisk plan.
Som så mange for tiden, føler han at verdenen vi lever i blir mer og mer abstrakt, mens materien den er basert på skyves ut av både hjerte og sinn. Ikke dermed sagt at vi ikke behøver abstraksjon for å nyttiggjøre oss elektronenes bevegelser i kobber og silikon, men at enorme mengder av teknologiens kunnskap og muligheter går tapt når det kommersielle har så total eierskap over denne abstraheringen.

Eirik Magnus Slyngstad, BA3
Eirik Slyngstad tildeles atelierstipend fra FKDS. Atelieret vil fungere som en base for både hans individuelle og kollektive kunstneriske utforskning, utvikling og produksjon. Eirik skal også jobbe med å utvikle samarbeidsprosjektet og produksjonsplatformen «Dream Drama» med Josefin Andersson.
I hans arbeid med objekt og performance arbeider Eirik med opplevelser fra møter med offentlighet som materiale for abstraksjon og komposisjon. Historier, bilder og sanseinntrykk blir grunnlag for koreografiske, musikalske, poetiske og visuelle utforskninger. Han arbeider med bilder, skulpturer og kostymer som han både stiller ut som objekter og bruker i performance. Hans performancepraksis er collagebasert, og han komponerer audiovisuelle situasjoner i scenerom, galleri eller i offentlige rom. Arkitektur og stedskontekst er to sentrale elementer som ofte er definerende for Eiriks prosjekter. Eirik er særlig interessert i forholdet mellom utøver og publikum, og utforsker dynamikker som både materialiserer og visker ut dette forholdet.

Istvan Virag, BA3
Juryen er glade for å kunne tilby atelierstipend til Istvan Virag. Istvan søker å få sted og mulighet til å utvikle sin kunstneriske praksis før han starter sine masterstudier.
Istvan jobber mest med kamerabasert kunst, men hans kunstneriske praksis er også preget av installasjon, skulptur, og film. Gjennom en kombinasjon av disse uttrykksformene reflekterer han over det fotografiske mediet. Han har også en mastergrad i økonomi og trekker inspirasjon fra sosiale og økonomiske tendenser i temaer som globalisering, sted, tilhørighet, mobilitet, migrasjon og forvandling. Storformatfotografi og print står sentralt i Istvans praksis. Istvan ønsker å bruke atelieret i Kunstnernes Hus til å sette opp en arbeidsstasjon, med en Epson storformat skriver (120 cm bredde) og en Scanmate trummelskanner for å skanne film. Dette utstyret ønsker han å tilby til andre studenter som jobber med foto og grafikk i atelierfelleskapet. I tillegg arbeider han med et fotobokprosjekt og utstilling av fotoserien “Herein is True and Accurate”. For å utvikle, kartlegge boken, og samtidig lage storformat printer av bildene, er et romslig atelier med veggplass veldig nyttig.

PROSJEKTSTIPEND MASTER, BELØP 20 000,-

Jan Moszumanski, MA2
Jan Moszumanski tildeles FKDS prosjektstipend. I året etter sin eksamen fra KHiO planlegger Jan å jobbe med et prosjekt som han allerede har begynt å legge grunnlaget for. Prosjektet som går under navnet Blak Guld (bevisst feilstavet) er en multimedia kampanje, som vil koke ned til produksjon av en popmusikk sang og en musikkvideo, ved å være være en måte å kunstig produsere en døgnflue popstjerne. Prosjektet tar for seg utviklingen av det norske samfunnet 50 år etter at nasjonen oppdaget olje.
En av de viktigste årsakene til at Jan valgte Norge som et sted å studere var hans interesse for tilstanden til staten, som det nærmeste til hva en sann drøm om et sosialdemokrati kan være. Jan er interessert i forskjellene mellom de påfølgende generasjoner i det norske samfunn: generering av etterkrigstidens arkitekter i Norge, oljefunngenerasjonen og dagens ungdom. Hvordan folk ønsker å se forestillingen om privat eiendom og forståelsen av solidaritet og velferd utviklet, samtidig med og parallelt med den globale utviklingen av nyliberal kapitalisme. Prosjektet krever finansiering, forskning og forberedelse gjennom samarbeide med norske og internasjonale forskere, økonomer og sosiologer, samt produksjon av musikk og forproduksjon av en video.

Ksenia Aksenova, MA2
Ksenia Aksenova tildeles FKDS prosjektstøtte for å aktivere Tumbler Cup Gallery (TCG) som hun konseptualiserte i november 2015. TCG er en utstillingsplass, en hverdagslig og håndholdt utstillingsplass. Annenhver uke vil et nytt kunstverk vises. TCG reiser og deler opplevelser på nett. Den har ingen fast adresse irl.
TCG er en carry-on kaffekopp med en opsjon om å endre utseende ved å endre papirinnsatsen mellom pleksiglass og selve koppen i en form som er karakteristisk for TCG. Koppen blir også anvendt i sin opprinnelige funksjon som beholder for varm drikke. Gallerifunksjonen er lagt til, men føles veldig organisk.

Malin Bülow, MA2
Malin Bülow tildeles FKDS prosjektstøtte for å gjennomføre et samarbeidsprosjekt med koreografen Solveig Styve Holte. ”Your balls are too heavy to carry” er et 12 timers langt verk, som består av et varierende antall kropper, 1 – 15, plassert på ulike platåer, i ulike nivåer, på operataket i Oslo. Hver kropp er festet til bakken via en lang tube i elastisk materiale som går fra halsåpningen til tyngden av en annen kropp i motsvarende ende. Lengdene på tubene varierer, avhengig av kroppens plassering og arkitekturen. Forestillingen skjer i sykluser når det er dagslys. Malin ønsker å skape et utstrakt visuelt scenario der kroppene og deres forlengninger inngår i tydelig dialog med arkitekturen. Verket er stedsspesifikt. Det arkitektoniske isflaket som operataket representerer er essensielt. Smeltende kropper på et smeltende isflak. Kroppene er på vei ned i vannet. Bagasjen blir for tung å bære, avtrykket for stort å viske ut. Your balls are too heavy to carry – det er menneskeligheten som er for tung, det er menneskelighetens innbilte overlegenhet over naturen og alt annet levende som problematiseres. Kroppene okkuperer landskapet, forlengningene skaper rotfeste og holder dem på plass. Gravitasjon og tyngde. Danserne skal ha ulik bakgrunn, alder og kjønn. Ettersom arbeidet vil vare i ca. tolv timer og innebære langsom og meditativ bevegelse er det nødvendig å jobbe med profesjonelle utøvere som har et kinestetisk nærvær over lang tid.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, MASTER, SUM 5000,-

Daniel Hansen, MA1
Daniel Hansen tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Om sin egen praksis sier Daniel at den likner på hvordan han skriver. Han skriver gjerne noen meninger, leser hva han har skrevet og oppdager at det står noe annet enn hva han hadde tenkt. Det er kanskje derfor hans skrivepraksis er en så stor del av hvordan han arbeider. Når han interesserer seg for noe pleier han å skrive om det for å finne ut hva det er som har fanget hans interesse. I det siste har han skrevet mye om naturvitenskap, ulike steiner eller mineraler og Grønland. Hans interesse for dette kommer fra tanker om saker som ’mørk økologi’ og Timothy Morton.
I framtiden vil Daniel bygge et større verk om Grønland og hvordan øya påvirkes veldig direkte av hvordan vi oppfatter både øya og dens innbyggere. Han vil arbeide for å søke opp de idéer om plassen som finnes også idag, akkurat nå gjør han det gjennom å arbeide med bilder av Grønland heller enn selve stedet Grønland. Daniel produserer falske bilder som han vever sammen med virkelige historier eller bilder for å skape et rom for diskusjon mellom de to, for for å komme til de prosesser vi benytter oss av når vi klassifiserer verden. Daniel skaffer materialer, som f.eks. mineraler, som har tilknytninger til øya og forteller deres historie.

Martin White, MA1
Martin White tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Martin har en prosjektbasert, konseptuell praksis som utforsker sosial marginalitet. Temaet for et prosjekt han planlegger å undersøke er Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1912-1991). Sem-Jacobsen ble hyllet og ansett som svært vellykket i sin levetid, men siden 1990-tallet, har han vært fordømt. Under sitt engasjement i den norske motstandsbevegelsen ble Sem-Jacobsen involvert i USAs militære Office of Strategic Services (forløperen til Central Intelligence Agency). Etter krigen mottok Sem-Jacobsen både Rockefellers reisestipend og et Fullbright-stipend for å studere klinisk nevrofysiologi ved Rochester Hospital og Mayo Clinic i USA. I 1955, med et stipend fra Ford Foundation, vendte Sem-Jacobsen tilbake til Norge der han satt opp et EEG (elektroencefalografi) laboratorium ved Gaustad sykehus i Oslo. Historien om Sem-Jacobsen spenner over noen viktige juridiske og samfunnsmessige aspekter ved Norge før og etter krigen som: utviklingen i 1934 av lover for sterilisering og lobotomi på grunnlag av ‘svake sinn’ uten pasientens samtykke; eugenikkens rolle i utviklingen av sosialdemokratiet; motstanden mot den nazistiske okkupasjonen; den etterfølgende behandling av ‘krigsbarn’; og den norske militære etterretningsalliansen med USA. Denne typen hjerneforskning ble praktisert over hele verden på den tiden, men Norge var et foregangsland og en av de siste landene til å bruke disse metodene. Emnet Martin ønsker å utvikle i et kunstprosjekt er rikt, nyansert og komplekst.

PROSJEKTSTIPEND BACHELOR, BELØP 20 000,-

Beatrice Alexanian, BA3
Juryen tildeler Beatrice Alexanian prosjektstipend for studietur til Libanon. Prosjektet skal gjennomføres sammen med én annen deltager. Beatrices motivasjon tar utgangspunkt i en sosial- politisk interesse, som ikke er begrenset til Libanon alene. Hennes verk bærer preg av en lengre research, og hertil vil en studiereise til Libanon agere som et ledd i undersøkelsen av hennes kunstneriske tema. Hun vil reise tettere på historien, språket, innbyggere og kunsten. Hertil vil hun også dokumentere sine studier på reisen i form av tekst og fotografi – til en pågående research, samt til et tekstarbeide rundt tid som fenomen og begrep, begge er arbeider under utvikling, som hun vil videreutvikle.

Fredrik Arnøy, BA3
Juryen tildeler prosjektstipend til Fredrik Arnøy for at han skal kunne videreutvikle sitt maleri og sin maleriske praksis med følgende setninger som utgangspunkt: “Grønn har sneket seg inn i alle maleriene mine. Det skjedde først umerkelig, en flekk her og der. Stadig ble de større, blødde inn i de andre fargene til de tok over bildet. Snart kommer jeg bare til å male med grønn, slik jeg like umerkelig har begynt å kle meg i grønt, først sokkene, så skoene og etterhvert også genseren og jakken.”
Gaston Bachelard skriver at husets fremste kvalitet er at den beskytter drømmeren. Fredrik tenker at Bachelard har rett. Som grønnfargens karakter er huset omskiftelig og mangetydig. Fredrik sier at han maler med utgangspunkt i ideen om hjemmet, og alt den innebærer av dagdrømmer og andre minner. Arbeidene har ofte et fravær av mennesker, men inneholder allikevel spor av nærvær.

Klara Strøm, BA3
Juryen tildeler prosjektstipend til Klara Strøm. Etter sin avgangseksamen ved Kunstakademiet planlegger Klara en serie tekstbaserte performances i forbindelse med en publikasjon. Publikasjonen kommer til å fokusere på interaktiv lesing. I dette prosjektet vil hun utforske ulike former for estetisk tilnærming for hvordan tekst kan fylla rom. Hvordan performance gjennom kostymer og scenografi blir til en forestilling eller intim presentasjon, og hvordan dette forandres gjennom dokumentasjon. Under produksjonen av tekster til prosjektet arbeider Klara med et fysisk skrivende, performativt eller gjennom et formmessig språk der tekstene vokser fram ved materialbehandling. Hun vil at lesingen skal være interaktiv på flere ulike måter. I publikasjonen blandes tekst i ulike former så som poesi, musikk og performance. Sluttresultatet presenteres som en hjemmeside, der leseren avbrytes i de skrevne tekstene og føres videre til videoklipp, bilder og lydfiler.
Klaras kunstneriske praksis fokuserer på uttrykk omkring kjærlighet og sex, med innslag av sorg, narcissisme, kommunikasjon og meningsløshet. Dette gjennom et queer-feministisk perspektiv med fokus på spørsmål om kjønn, seksualitet og klasse. Klara vil benytte et inkluderende språk og ta tilbake makt gjennom å uttrykke hensikter og følelser med et språk som inkluderer de mennesker disse temaene faktisk berører. Dette realiseres gjennom tekst og sang i performance, samt andre former for tekst.

STIPEND FOR UTVIKLING AV PRAKSIS, BACHELOR, BELØP 5000,-

Anna Sofie Mathiasen, BA1
Anna Sofie Mathiasen tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Siden Anna Sofie startet å gjøre korte håndtegnede animasjoner, har hennes praksis utviklet seg rundt fortellinger, historiefortelling og hvordan hun kan materialisere disse begrepene.
Animasjon tiltrekker henne på grunn av den enorme kontroll det har over tid og bevegelse, på grunn av det faktum at man styrer ned til 1/24 dels sekund innenfor rammene. Anna Sofie ønsker å undersøke om hun kan overføre denne kontrollen til multimedia installasjoner. Kino, tv, scene, scenografi, bok, lesing, video screening, intervjuer og felles samtale er alle steder og situasjoner der historier kan bli fortalt. Anna Sofie liker å minimere, dekonstruere og blande disse situasjonene når hun forteller en historie. Hennes mål er å skape en ideell plattform der hennes historier kan utspille seg.

Linnea Jardemark, BA1
Linnea Jardemark tildeles FKDS stipend for utvikling av sin praksis. Høsten 2015 samarbeidet Linnea med musikeren Christian Berg. Utgangspunktet var å skape en sammenheng mellom bevegelige bilder og musikk, hvor de to mediene fungerte som to like instrumenter. Materialet ble grunnlaget for en audiovisuell improvisasjon, en 20 minutters forestilling som de la frem på performancefestivalen 13FESTIVALEN i januar 2016. Høsten 2016 fortsetter samarbeidet gjennom 10 fremføringer i løpet av en Europa-turné, men da med Christians band Wild Hart. Turneen er et forslag fra booking selskapet Meta netter og de vil blant annet gjøre konserter i Berlin, Amsterdam og Paris. Linnea driver også s5ene, som er en interdisiplinær plattform, og et samarbeide med Koreografi på KHiO. S5ene er et sted for å oppleve og diskutere performancekunst. For å videreutvikle sin metode og gjennomføre den planlagte performance turneen, trenger Linnea å kjøpe et videokamera. Dette stipendet gir henne muligheten til å skaffe seg et kamera. Kameraet vil også være et verktøy for videre utvikling av Linneas praksis innen performance.